Görgey Mihály
Görgey Mihály

2021. október 19. Kedd

Görgey Mihály

jogász

Születési adatok

1919. július 9.

Nagykároly, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1977. május 15.

Budapest


Család

Sz: Görgey József kereskedősegéd, Pengász Terézia. F: Montbach Angéla. Fia: Görgey Csaba (1955–).

Iskola

Elemi és középiskoláit Nagykárolyban és Nagyváradon végezte, a nagyváradi Emanuil Gojdu Líceumban éretts. (1937; honosító érettségi vizsgát tett: Bp., 1937), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen végbizonyítványt (1941), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1941), Budapesten egységes ügyvédi-bírói vizsgát tett (1946), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1962).

Életút

A Belügyminisztérium (BM) Közjogi, ill. Állampolgársági Jogi Osztályának gyakornoka, előadója (1939–1942), az Angol–Magyar Bank Jogi Osztályának tisztviselője (1942–1948); közben a II. vh.-ban póttartalékos szolgálatot teljesített (1943–1945). A Gazdasági Főtanács Központi Döntőbizottsága osztályvezetője (1948–1952), vezető döntőbírója (1952–1973), a Legfelsőbb Bíróság Gazdasági Kollégiumának vezetője (1973–1977); egyúttal az Országos Tervhivatal (OT) Titkárságának osztályvezetője is (1952). Az Országos Ügyvédi Kamarák Vizsgáztató Bizottsága és a Döntőbizottsági Vizsgáztató Bizottság tagja (1951–1956). Az ELTE ÁJTK-n a döntőbizottsági gyakorlat előadó tanára (1955–1956). A Polgári Demokrata Párt (PDP), majd a Magyar Radikális Párt (MRP) tagja (1945–1948). Jogtudósként elsősorban gazdasági joggal, a szállítási szerződések szabályozásával, a szerződési felelősség kérdéseivel foglalkozott. Jelentős érdemeket szerzett a II. vh. utáni gazdasági szerződési rendszerek kialakítása és a döntőbizottságok eljárásának elvi kialakításában. Összegyűjtötte és kiadta a Központi Döntőbizottság határozatait és egyéb dokumentumait.

Emlékezet

Budapesten élt, a XIII. kerületben, a Pannónia utcában (= Rajk László utca 44.) lakott.

Elismerés

Magyar Népköztársasági Érdemérem (1952), Szocialista Munkáért (1957).

Főbb művei

F. m.: A Közületi Döntőbizottság elvi határozatai. I–II. köt. Összeáll. Aczél Györggyel. (Bp., 1951–1952)
A szállítási szerződések újabb szabályozásának elvi kérdései. 1–2. (Jogtudományi Közlöny, 1952)
A minisztériumi szerződés. 1–3. (Jogtudományi Közlöny, 1953)
Felelősség a termékek minőségéért a szállítási szerződések körében. (Bp., 1954)
A Központi Döntőbizottság elvi határozatai és közleményei. I–II. köt. Összeáll. Aczél Györggyel. (Bp., 1954)
Szerződési rendszerünk fejlődésének egyes kérdései. (Jogtudományi Közlöny, 1956)
A Központi Döntőbizottság elvi határozatai és közleményei. I–II. köt. 1948–1956. Összeáll. Havasi Győzővel. (Bp., 1957)
A minőség védelme a szállítási szerződések körében. Kand. értek. is. (Bp., 1960)
A kellékhiba és a veszélyátszállás összefüggése, különös tekintettel a szállítási szerződésre. (Jogtudományi Közlöny, 1962)
A Központi Döntőbizottság elvi határozatai és iránymutatásai. 1948–1962. Összeáll. Havasi Győzővel. (Bp., 1964)
A szállítási szerződések szabályai. Összeáll. (Kis jogszabály. Bp., 1967)
A szállítási szerződések új szabályozásának egyes gyakorlati kérdései. (A Kecskeméti Jogásznapok előadássorozatának anyaga, 1967)
Szocialista gazdálkodásunk szerződési rendszerének alakulása. (Jogtudományi Közlöny, 1968)
A gazdasági döntőbizottságok joggyakorlata. Elvi határozatok, állásfoglalások, jogesetek. 1948–1969. Összeáll. Havasi Győzővel. (Bp., 1970)
Polgári, gazdasági és munkaügyi elvi határozatok. A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának irányelvei, elvi döntései és állásfoglalásai. Szerk. Többekkel. (Bp., 1976).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1977. máj. 17.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013