Gordos István
Gordos István

2021. október 16. Szombat

Gordos István

pedagógus

Születési adatok

1918. február 10.

Liptagerge, Nógrád vármegye

Halálozási adatok

1981. március 31.

Budapest


Család

Sz: apja bányász volt. Egy testvére, öccse született: a Nógrád Megyei Gépállomási Főigazgatóság főagronómusa. F: Gordosné Szabó Anna (1928–) gyógypedagógus, főiskolai tanár.

Iskola

A balassagyarmati állami gimnáziumban éretts. (1936), a kiskunfélegyházi tanítóképzőben népiskolai tanítói képesítést szerzett (1939), a Szegedi Tanárképző Főiskolán végzett (1943), majd a Szegedi Tudományegyetemen történelem–magyar–kézimunka szakos, Apponyi Kollégiumában filozófia–pedagógia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1946), a neveléstudományok kandidátusa (1959).

Életút

A Kőszegi Tanítóképző tanára (1946–1948), a tanítóképző vezetője és a középiskolai kollégium igazgatója (1948–1950), a Művelődésügyi Minisztérium (MM) Tanítóképzős Osztályának munkatársa, főelőadója (1951). Az ELTE BTK Pedagógiai Tanszék egy. adjunktusa, egyúttal az Eötvös Kollégium, majd a TTK és az ÁJTK diákotthonának vezetője (1951–1962), a Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet Pedagógiai Tanszék docense (1962–1964), egy. tanára (1964. aug. 1.–1979. jún. 30.). Az MTA–TMB-n Ágoston György aspiránsa (1953–1956). A politechnikai képzés általános elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott, elsősorban a középfokú politechnikai oktatás (= gyakorlati foglalkozás) közgazdasági és pedagógiai vonatkozásait, a pedagógiai tárgyak komplex integrált oktatását vizsgálta.

Szerkesztés

Az Agrárpedagógiai Kiadványok szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Tantervelméleti kérdések. (Pedagógiai Szemle, 1955)
Általános műveltség és politechnikai képzés. (Természet és Társadalom, 1956)
A politechnikai képzés alapkérdései. Kand. értek. (Bp., 1957
tézisei: Pedagógiai Szemle, 1960)
A politechnikai képzés helye a pedagógia rendszerében. (Pedagógiai Szemle, 1957)
A politechnikai képzés helye a szakképzésben. (Iparitanulóképzés, 1957)
A politechnikai képzés. Egy. jegyz. (Bp., 1957)
A politechnikai képzés fogalma. (Bp., 1958)
A politechnikai képzés és a gyakorlati foglalkozás. (Központi Pedagógus Továbbképző Intézet. Gyakorlati foglalkozás. Bp., 1958)
A politechnikai képzés hazai tapasztalataiból. Szerk. (Magyar pedagógusok tapasztalatai. 6. Bp., 1959)
Tanmenet-készítés gyakorlati foglalkozásokból. (Munka és iskola, 1959)
Fordulópontok egy fejlődő közösség életében. (Pedagógiai Szemle, 1960)
Csoportok és csoportosulások. (Pedagógiai Szemle, 1961)
A diákszállótól a kollégiumi életig. (Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1961. Bp., 1962)
Felsőfokú kollégiumaink nevelőmunkája. (Felsőoktatási Szemle, 1962)
Didaktikai példatár. Összeáll. (Bp., 1962
3. kiad. 1964)
Óratípusok és a szabad óratervezés. (Pedagógiai Szemle, 1963)
A kollégiumi önkormányzat néhány kérdései. (Felsőoktatási Szemle, 1964)
A pedagógus és a módszerek szerepe az óra jellegének meghatározásában. (Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1964. Bp., 1965)
Felkészülés a tanítási órára. Útmutató a tanárjelöltek részére. (Agrárpedagógiai kiadványok. 1. Bp., 1965)
A didaktika vázlata. (Bp., 1967)
Didaktikai példatár. Összeáll. (Agrárpedagógiai kiadványok. 7. Új kiad. Bp., 1967
1976)
A tanítási óra. 1. Szerk. (Gödöllő, 1972)
Kísérlet a pedagógiai tárgyak integrált oktatására a pedagógusképzésben. (Pedagógiai Szemle, 1974)
Neveléselmélet. Egy. jegyz. Balla G. Tamással, Rakaczkiné Tóth Katalinnal. (Az ATE Tanárképző Intézetének kiadványai. Gödöllő, 1976)
Gondolatok az integrált oktatásról. (Pedagógiai Szemle, 1977)
Bevezetés a tantárgypedagógiába. Szerk. Horn Edével. Egy. jegyz. (Az ATE Tanárképző Intézetének kiadványai. Gödöllő, 1978).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013