Gordon Ferenc
Gordon Ferenc

2024. július 16. Kedd

Gordon Ferenc

gazdaságpolitikus, közgazdász

Névváltozatok

1945-ig Neuhaus Ferenc

Születési adatok

1893. február 12.

Budapest

Halálozási adatok

1971. augusztus 18.

Buenos Aires, Argentína


Család

Sz: Neuhaus Béla, Urbán Katalin. F: Messenger Lívia. Egy fiuk született.

Iskola

A budapesti kereskedelmi akadémián végzett, majd Hamburgban közgazdaságtant tanult.

Életút

A Magyar Általános Hitelbank tisztviselője (1912–1924), majd a bank érdekkörébe tartozó Corvin Áruház Rt. igazgatója (1924–1946). Az FKgP tagja (1934-től), Tildy Zoltán közeli barátja. Jó viszonyt ápolt a szociáldemokrata vezetőkkel is (elsősorban Szakasits Árpáddal és Mónus Illéssel), s jelentős szerepet játszott a két történelmi párt, az FKgP és az SZDP közötti országgyűlési szövetség megkötésében (1943). A II. vh. után a Pesti Első Takarékpénztár Rt. ügyvezető igazgatója (1945. máj.–1945. nov.). Az FKgP gazdasági osztályvezetője (1945), a Budapesti Törvényhatósági Bizottság tagja (1945–1946), az FKgP nemzetgyűlési képviselője (Nagy-Budapest, 1945–1946). A Tildy- és a Nagy-kormány pénzügyminisztere (1945. nov. 15.–1946. aug. 26.), a Magyar Köztársaság berni követe (1946. aug. 31.–1947. jún. 6.), a Svájcban tartózkodó Nagy Ferenc miniszterelnök zsarolással és fenyegetéssel történő lemondatása után ő is lemondott, és külföldön maradt. Argentínában telepedett le (1948), a Siemens Művek tanácsadójaként tevékenykedett. Közgazdászként a nagy gazdasági világválság társadalmi következményeivel, az Amerikai Egyesült Államok gazdaságával foglalkozott, ill. több gazdasági, gazdaság-elméleti művet adott ki. 1945 előtt Neuhaus Ferenc néven publikált, valamint néhány műve Nádas Ferenc álnéven jelent meg. Emigrációban angol nyelven megírta visszaemlékezéseit, amelyből részleteket közölt a müncheni Látóhatár is (1954–1955).

Elismertség

A Magyar Nemzeti Bizottmány tagja (1949–1956), de aktívan nem vett részt a nyugati magyar emigrációs életben.

Főbb művei

F. m.: A társadalmi kérdés. A gazdasági dogmák bírálata. Neuhaus Ferenc néven. (Bp., 1920)
Nemzetközi holding társaságok. Neuhaus Ferenc néven. (Bp., 1927
németül: Bp., 1927)
Der Kernpunkt der Wirtschaftkriese und die Organisation der Weltwirtschaft. (Wien–Leipzig, 1932)
Az Észak-amerikai Egyesült Államok. Gazdasági és társadalompolitikai tanulmány. Nádas Ferenc néven. Az előszót Szakasits Árpád írta. (Bp., 1943)
Report on the Real Events in Hungary from the Beginning of 1945 to the End of 1947. (Buenos Aires, 1948).

Irodalom

Irod.: Vida István–Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői. 1944–1949. Életrajzi lexikon. (Bp., 1991)
Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek. 1938–1948. (Bp., 1997)
V. I.–V. V.: Gy. J. (Az 1945. évi Nemzetgyűlés almanachja. 1945–1947. Bp., 1999)
Bölöny József: Magyarország kormányai. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője