Gondola István
Gondola István

2021. október 16. Szombat

Gondola István

mezőgazdasági mérnök, botanikus

Születési adatok

1922. augusztus 17.

Tiszakeszi, Borsod vármegye

Halálozási adatok

1970. január 19.

Debrecen

Temetési adatok

1970. január 26.

Debrecen


Család

Sz: Gondola István patkolókovács, Novák Margit. F: 1949-től Lehoczky Margit könyvtáros. Fia: Gondola István (1951–) mezőgazdasági mérnök és Gondola Gábor.

Iskola

Miskolcon kereskedelmi érettségi vizsgát tett (1941), a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karán tanult (1942–1943), a Magyar Agrártudományi Egyetemen (ATE) mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1949), az ATE-n doktorált (1961).

Életút

A Biztosító Intézet és Szakmai Családpénztár tisztviselője (1941–1942). Az ATE Növénytani Tanszék tanársegéde (1949–1951), az Agrobiológiai, ill. a Mezőgazdasági Növénytani Tanszék egy. adjunktusa (1953–1958); közben a Zsámbéki Mezőgazdasági Vezetőképző Intézet tanársegéde (1951–1953). A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Növénytani–Állattani Tanszék tanszékvezető egy. adjunktusa (1953–1958), tanszékvezető egy. docense (1958–1962). A Debreceni Agrártudományi Főiskola, ill. a DATE Növénytani Tanszék tanszékvezető egy. docense (1962–1970); közben az egyetem rektorhelyettese (1964–1966). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965). Gyomcönológiával, rét- és legelőműveléssel foglalkozott. Jelentős megállapításokat tett a talajtípusok és a gyomnövénytársulások közötti összefüggések vizsgálata, talaj- és éghajlati adottságainak feltárása terén.

Emlékezet

Mosonmagyaróvárott, majd Debrecenben élt és tevékenykedett a Debreceni Köztemetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: Csírázásnak indult gyapotmagvak hidegkezelésének hatásvizsgálata 1950-ben. (ATE Agronómiai Kar Kiadványai. Bp., 1954)
Hidegkezeléses kísérletek gyapottal. (ATE Agronómiai Kar kiadványai. Bp., 1955)
Előzetes közlemény a szarvaskerep – Lotus corniculatis L. – botanikai vizsgálatáról. (Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Közleményei, 1959)
A hazai gyapottermesztés ökológiai vonatkozásai. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1961)
Botanikai adatok a szarvaskerep [Lotus corniculatis L.] mezőgazdasági értékeléséhez. (Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1962)
Cönológiai vizsgálatok a nyírségi laza homoktalajok rozs- és csillagfürt vetéseinek gyomnövénytársulásán. (Debreceni Agrártudományi Főiskola Évkönyve, 1964)
Az Impatiens glandulifera Royle terjedése a Nyugat-Dunántúl vízparti növénytársulásaiban. (Botanikai Közlemények, 1965)
Adatok a szántóföldi gyomnövénytársulások edafikus és mikrorelief viszonyokhoz való alkalmazkodására a Nyírségen. (Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1968)
ford.: Panov, A. P.–Szizov, I. A.: Növénynemesítés és vetőmagtermelés. Ford. Manninger Istvánnal. (Bp., 1952).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1970. jan. 29.)
Varga Frigyes: Megemlékezés G. I.-ról. (Egyetemi Élet, 1970. febr. 3.)
G. I. (Botanikai Közlemények, 1970).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013