Gombosi György [Georg]
Gombosi György [Georg]

2024. július 25. Csütörtök

Gombosi György [Georg]

művészettörténész

Születési adatok

1904. május 10.

Budapest

Halálozási adatok

1945. január 19.


Család

Sz: Gruber József (1878–), Bogyó Erzsébet (1881–) zongoraművész és zenetanár, Bogyó Samu (1857–1928) matematikus, pedagógus leánya. Testvére: Gombosi Ottó (1902–1955) zenetörténész. F: 1. Beck Judit (1909–1995) festőművész, Beck Ö Fülöp (1873–1945) szobrászművész leánya. Elvált. 2. Méhes Vera.

Iskola

A firenzei, a budapesti tudományegyetemen tanult, a berlini egyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1926).

Életút

Pármában, Nápolyban, Firenzében állami ösztöndíjas kutató (1926–1927), a Római Magyar Történeti Intézet ösztöndíjasa (1928– 1930) és belföldi kutatási ösztöndíjas (1931–1932). A bp.-i Szépművészeti Múzeum gyakornoka (1930–1932), az Est-lapok műkritikusa (1932–1934), az Ernst Múzeum és a Donáth-féle műkereskedés művészettörténésze, festménymeghatározója. Magyarország német megszállása után elhurcolták, a fasizmus áldozata lett. A középkori és a reneszánsz itáliai művészet nemzetközileg is elismert tudósaként, alapvetően új eredményeket ért el a bresciai festők, ill. a Trecento művészetének kutatása terén. Elsők között alkalmazott egy-egy művész bemutatásában pszichológiai megközelítésmódot, amelynek célja a mű, és ezen keresztül a művész és egy egész korszak alapkarakterének megragadása. Olasz művészeti kutatásai mellett értékesek a kortárs magyar és a középkori németalföldi művészetről megjelent dolgozatai. A modern magyar rajzművészetről szóló könyve (1945) az első a hazai szakirodalomban, amely a műfaj elméleti kérdéseivel és a 20. sz. magyar rajzművészetének bemutatásával is foglalkozott. Több új mestermeghatározás is fűződik nevéhez, pl. a Ráth- múzeum Leány képmása és az Andrássy-gyűjtemény Keresztvivő Krisztusának besorolása Sebastiano del Piombo életművébe, ill. Michele Pannonio ismert művei számának négyre bővítése; új adatokat szolgáltatott a San Marco mozaikjairól is. Monográfiát írt Palma Vecchióról, Moretto da Bresciáról és Beck Ö. Fülöpről. Rubens-monográfiája kéziratban maradt.

Emlékezet

Hagyatékát az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete őrzi. Kortársaihoz hasonlóan nemcsak művészettörténész, de műgyűjtő is volt. Közel 200 lapot számláló gyűjteményében Rippl-Rónai József tanulmányaitól Vajda Lajos önálló kompozíciójáig számos művész értékes munkái szerepeltek. Születésének 100. évfordulóján a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) kamarakiállításon mutatta be a hagyatékában őrzött 60 válogatott darabját (Modern magyar rajzok címmel, 2004. nov. 11.–2005. máj. 16.).

Szerkesztés

A Művészeti lexikon szerkesztője (Éber Lászlóval, 1935).

Főbb művei

F. m.: Spinello Aretino. Eine stilgeschichtliche Studie über die florentinische Malerei des ausgehenden XIV. Jahrhunderts. Egy. doktori értek. is. Gombosi, Georg néven. (Bp., 1926)
Francesco Traini a Firenze. (Dedalo, 1926–1927)
Gr. Andrássy Gyula budapesti gyűjteménye. 1–3. (Magyar Művészet, 1927)
Tizian’s Bildnis der Victoria Farnese. (Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen, 1928)
A San Marco mozaikjai. (Magyar Művészet, 1930)
Sodomas und Peruzzis Anteil an den Deckenmalerein der Stanza della Segnatura. Gombosi, Georg néven. (Berlin, 1930)
Pannóniai Mihály és a renaissance kezdetei Ferrarában. (Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyve, 1931)
Sebastiano del Piombo. (Pantheon, 1934)
Művészeti lexikon. Építészet, szobrászat, festészet, iparművészet. I–II. köt. 144 képes táblával. Szerk. Éber Lászlóval. (2. bőv. és átd. kiad. Bp., 1935)
Palma Vecchio. Des Meisters Gemälde und Zeichnungen. Monográfia. (Klassiker Kunst in Gesamtausgaben. 83. Stuttgart–Berlin, 1937)
Über venezianische Bildnisse. (Pantheon, 1937)
Beck Ö. Fülöp. Album. (Ars Hungarica. 15. Bp., 1938)
A szépművészetek könyve. Többekkel. (Bp., 1940)
Gyerekszoba. Elbeszélések. (Bp., 1942)
A Márkus templom porticusa. (Petrovics Elek Emlékkönyv. Bp., 1943)
Moretto da Brescia. Monográfia. (Ars docta. 4. Basel, 1943)
Új magyar rajzművészet. Rippl-Rónaitól a Nyolcakig. (Bp., 1945). F. kiállítása: Három nagy magyar mester rajzai. Ferenczy Károly, Kernstok Károly, Rippl-Rónai József. Tamás Galéria. (Bp., 1941)
emlékkiállítása: Új magyar rajzművészet Rippl-Rónaitól Vajdáig. Emlékezés G. Gy. művészettörténészre. Magyar Nemzeti Galéria. (Bp., 1984)
Modern magyar rajzok. Válogatás G. Gy. művészettörténész gyűjteményéből. 1900–1945. Magyar Nemzeti Galéria. (Bp., 2005).

Megjegyzések

MÉL I. téves halálozási adat: 1944!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője