Gombás Tibor
Gombás Tibor

2024. július 21. Vasárnap

Gombás Tibor

gépészmérnök, tudománytörténész

Születési adatok

1898. április 4.

Nagykend, Maros-Torda vármegye

Halálozási adatok

1968. augusztus 30.

Budapest


Család

F: Somogyi Mária. Fia: Gombás Tibor (1936–1982) gépészmérnök; leánya: Száday Lászlóné Gombás Judit (1943–) sakkozó.

Iskola

A József Műegyetemen mérnöki okl. szerzett (1922).

Életút

A Ganz Mozdony-, Vagon- és Gépgyár munkatársa, majd a Ganz Technikum alapító tanára, igazgatója (1922–1957). A BME Hadmérnöki Kar alapító előadó tanára (1954–1957). Dízel-motorok számítás- és méretezéstechnikájával, elsősorban a lengéstani és szilárdsági méretezésével foglalkozott. A Ganz Gyárban, Jendrassik György mellett dolgozott, s elsősorban a motorok alkatrészeinek szilárdsági és dinamikai számításait végezte. Különösen jelentős technikatörténeti tevékenysége. Részt vett és meghatározó szerepet játszott a Művelődésügyi Minisztérium (MM) műszaki emlékeket gyűjtő és nyilvántartó csoportjának munkájában, ill. kezdeményezte a Magyar Műszaki Múzeum (= Országos Műszaki Múzeum) újraalapítását. Tudománytörténészként elsősorban Bánki Donát és Jendrassik György munkásságával foglalkozott. Nevéhez fűződik a Műszaki Nagyjaink c. életrajzgyűjtemény-sorozat elindítása, az I. kötet szerkesztője és lektora (1967).

Főbb művei

F. m.: Géprajz, gépelemek. A Gazdasági és Műszaki Akadémia tankönyve. I–II. köt. (Bp., 1950)
Gépelemek. Tankönyv. (Bp., 1951)
Ábrázoló mértan és műszaki rajz. Rövid mértani és ábrázoló mértani összefoglalás a Gazdasági és Műszaki Akadémia építőipari tagozatának hallgatói számára. Makk Károllyal, Városy Péterrel. (Bp., 1951)
Bánki Donát szerepe a belsőégésű motorok fejlődésében. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1959)
Belsőégésű motorok gyártása a Ganz Gyárban. (Technikatörténeti Szemle, 1964)
Jendrassik György. – Epperlein Oszkár. Balogh Artúrral. (Műszaki nagyjaink. I. köt. Szerk. is. Bp., 1967)
ford.: Csudakov, E. A.: A gépkocsiporlasztók keverékszabályozói. Ford. Kovácsházy Ernővel, Mihályffy Pállal. (Bp., 1953)
kéziratban: A Jendrassik-motor gyártása. (Magyar Műszaki Múzeum, 1964)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője