Göcsei Imre
Göcsei Imre

2024. július 18. Csütörtök

Göcsei Imre

geográfus, pedagógus

Születési adatok

1915. április 6.

Gyóró, Sopron vármegye

Halálozási adatok

2009. augusztus 1.

Győr


Család

Sz: Göcsei Izidor, Takács Mária. F: Király Irén általános iskolai tanár. Leánya: Göcsei Irén és Göcsei Margit; mindketten Győrött voltak középiskolai tanárok.

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában, középiskoláit Pápám végezte. A Pápai Állami Tanítóképzőben éretts. és tanítói képesítést (1936), a szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán földrajz–természetrajz szakos polgári iskolai tanári okl. (1940), a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Apponyi Kollégiumában tanítóképző-intézeti tanári okl. (1942), doktori okl. szerzett (1943). A földrajztudományok kandidátusa (1975).

Életút

A szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola gyakornoka, helyettes tanára (1940–1942), a Kiskunfélegyházi Állami Tanítóképző Intézet helyettes tanára (1942–1946); közben a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1943–1945), angol hadifogságban volt (1945–1946). A Győri Állami Tanítóképző Intézet r. tanára (1946–1949), a Művelődésügyi Minisztériumban (1950. jan. 1.–1952), a Győr-Sopron Megyei Tanács Művelődésügyi Osztályán földrajz-szakfelügyelő (1952–1956), a győri Zrínyi Ilona Leánygimnázium, ill. Gimnázium tanára (1956–1976). A korszerű magyarországi általános és középiskolai földrajzoktatás egyik megalapozója, tankönyvei, oktatási kézikönyvei, módszertani tanulmányai alapvető fontosságúak. Feldolgozta a magyarországi földrajzoktatás történetét. Geográfusként kimagasló eredményeket ért el Győr–Moson–Sopron megye természet- és gazdaságföldrajzi kutatásában, elsők között foglalkozott az ingázás jelenségével. Népszerű munkájában a világ legjelentősebb földrajzi felfedezéseiről, utazóiról írt. Megjelentetett hadifogolynaplója értékes kordokumentum.

Emlékezet

Győrött élt és tevékenykedett, ott is hunyt el.

Elismertség

A Magyar Földrajzi Társaság (MFT) tagja, választmányi tagja; Kisalföldi Osztályának alapító elnöke (1981–1985). Az MFT t. tagja (1985-től). Az Országos Földtudományi Választmány elnökségi tagja. A Magyar Pedagógiai Társaság tagja (1970-től). A TIT Győr- Sopron megyei szakosztályelnöke.

Elismerés

Állami Díj (1973), Lóczy Lajos-emlékérem (1991), Széchenyi István-emlékérem (1992), Szent László-érem (Győr, 1995), Bugát Pál- emlékérem (1997), Lengyel Alfréd-emlékérem (2003).

Főbb művei

F. m.: Kapuvári–Rábaköz földrajza. Egy. doktori értek. is. (Szeged, 1943)
A földrajztanítás módszere az általános iskola alsó tagozatában. A tanítóképzők III. osztálya számára. (Bp., 1953)
Pannonhalmi-dombság vagy Sokoró? (Földrajzi Értesítő, 1957)
Adatok a Pannonhalmi-dombság geomorfológiájához. (Földrajzi Értesítő, 1963)
Győr ipari dolgozóinak inga-vándorforgalma. (Földrajzi Értesítő, 1966)
Kézikönyv a gimnáziumok földrajztanításához. Udvarhelyi Károllyal. (Bp., 1967)
A szigetközi Kőszegi-tó és keletkezése. (Földrajzi Értesítő, 1970)
Földrajztanításunk története. Az alsó- és középfokú földrajztanítás története Magyarországon. Udvarhelyi Károllyal. (Bp., 1973)
Győr szerepe Magyarország gazdasági életében az 1960-as években. (Győri Tanulmányok, 1973)
A Szigetköz természetföldrajza. Kand. értek. is. (Bp., 1974
megjelent: 1979)
A Rábaköz térszerkezete. Jáki Katalinnal. (Győr, 1988)
Győr településfejlődése 1945–1985 között. (Földrajzi Közlemények, 1988)
Győr- Sopron megye földrajza. (Győr, 1990)
Az ismeretlen vándorai. Fejezetek a Föld felfedezésének történetéből. Ill. Boromissza Zsolt. (Bp., 1990
2. bőv. kiad. 2000)
Fejezetek napjaink gazdaságföldrajzából. Szerk. Jáki Katalinnal. (Bp., 1991)
Segédanyag Magyarország földrajzának tanításához. (Bp., 1992)
Amerika felfedezése. (Földrajzi Közlemények, 1992)
A magyar földrajztanítás története. 1–2. (Földrajztanítás, 1996–1997)
A felfedezéstörténet felhasználása a földrajzoktatásban. – Az Indiába vezető tengeri út felfedezése. (Földrajztanítás, 1997)
Győr-Moson-Sopron megye földrajza. (Győr-Moson-Sopron megye kézikönyve. Bp., 1998)
A szögesdrót mögött. Egy hadifogoly naplója. (Kisalföldi szemle. 1. Győr, 2001)
Sorsfordulók. Visszaemlékezések. (Győr, 2007).

Irodalom

Irod.: Bokor Péter: G. I.: A Szigetköz természetföldrajza. (Műhely, 1980)
Jáki Katalin: Egy tudós földrajztanár életútja. G. I. 80 éves. (Földrajzi Közlemények, 1995)
Az ismeretlen vándora. Interjú a 80 éves G. I.-vel. Művei bibliográfiájával. (Győri tanulmányok. 17. Győr, 1996)
Hübners Who is Who. (Zug, 2003)
Jáki Katalin: G. I. 90 éves. (Földrajzi Közlemények, 2005)
Ki kicsoda Győr-Moson- Sopron megye helytörténeti kutatásában? Szerk. Mennyeiné Várszegi Judit. (Győr, 2006)
Jáki Katalin–Szabó József: G. I. (Földrajzi Közlemények, 2009).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője