Gimes Anna
Gimes Anna

2024. július 16. Kedd

Gimes Anna

közgazdász

Névváltozatok

Burger Kálmánné Gimes Anna 

Születési adatok

1931. május 19.

Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2018. augusztus

Budapest

Temetési adatok

2018. augusztus 30.

Budapest

Szent Gellért-plébániatemplom


Család

Szülei: Gimes Imre (1900. jún. 23. Búcs, Esztergom vm.–1977. máj. 12. Bp.) újságíró, író, szerkesztő; Reinhard Piroska (†1975. nov. Bp. Temetés, hamvasztás utáni búcsúztatás: 1975. nov. 21. Rákoskeresztúr) varrónő, majd építészmérnök, minisztériumi tisztviselő. Szülei elváltak.

Édesapja 2. felesége: Ancsel Éva (1927. máj. 23. Bp.–1993. máj. 1. Bp. Temetés: 1993. máj. 21. Farkasrét) filozófus, egyetemi tanár, az MTA tagja.

Férje: 1953. nov.–2000. jún. 8.: Burger Kálmán (1929. okt. 19. Aszód, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. – 2000. jún. 8. Bp. Temetés: 2000. jún. 28. Farkasrét) kémikus, az MTA tagja. Özvegy.

Gyermekei, fia: Burger Gábor (1955–); leánya: Burger Zsuzsanna (1958–).

Iskola

A budapesti Varga Katalin Leánygimnáziumban éretts. (1949), a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen (MKE) (1949–1951) és az Agrártudományi Egyetem (ATE) Agrárközgazdasági Karán tanult (1951–1953), az ATE-n mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1953).

A közgazdaság-tudományok kandidátusa (1964), doktora (1971).

Életút

Az Országos Tervhivatal (OT) Pénzügyi Osztálya, ill. Árosztálya (= Árfőosztálya) előadója (1954–1957), az Agrimpex Külkereskedelmi Vállalat pénzügyi előadója (1957–1958). Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ tud. főmunkatársa (1958–1959).

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézet Pénzügyi Osztálya tud. segédmunkatársa (1959–1960), tud. munkatársa (1960–1968). A Kossuth Könyvkiadó osztályvezetője és a Közgazdasági Szerkesztőség vezetője (1968–1972). A Kertészeti Egyetem Ökonómiai Intézet Agrárgazdasági Tanszéke tanszékvezető egy. tanára (1972. júl. 1.–1985), az Országos Vezetőképző Központ főosztályvezetője (1985–1988). A JATE TTK, ill. a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Földrajzi Tanszéke egy. tanára (1988–2001. máj. 19.).

Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1964).

Tudományos pályafutásának kezdetén elsősorban mezőgazdasági árpolitikával, majd fogyasztási szolgáltatásokkal és életszínvonal-kutatásokkal foglalkozott, később érdeklődése agrárközgazdasági kérdések felé fordult. A magyarországi agrármarketing kutatások elindítójaként a magyarországi mezőgazdaság adottságait, a népgazdaság növekedésében elfoglalt helyét és szerepét, ill. fejlesztési lehetőségeit vizsgálta. Összehasonlító kutatásokat végzett továbbá a női munka szerepének változásairól az európai és az amerikai országokban. Élete utolsó éveiben az agrárintegráció kérdéseit, valamint az Európai Uniós országok és az EU-ba tartó államok mezőgazdasági eredményeit, gazdasági fejlettségének és fejlődésének hasonlóságait és sajátos problémáit igyekezett tisztázni.

Elismertség

Az MTA Marketing Bizottsága tagja. A Szegedi Akadémiai Bizottság tagja, Közgazdasági és Gazdaságpolitikai Munkabizottsága elnöke (1990–1999).

Szerkesztés

A Journal of Euromarketing (1988-tól) és a Journal of International Consumer Marketing c. nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja (1991-től).

Főbb művei

F. m.: önálló művei: A fogyasztói szolgáltatások egyes közgazdasági kérdései. Kand. értek. is. Burger Kálmánné néven. (Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965)
A mezőgazdaság szerepe a népgazdaság növekedésében. Doktori értek. is. Burger Kálmánné néven. (Bp., Kossuth Könyvkiadó,
1969)
Az élelmiszertermelés gazdaságtana. (Bp., Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 1974
2. bőv. és átd. kiad. 1980
angolul: Food Economics. Bp., Akadémiai Kiadó,
1985)
)
A háztartás és a szolgáltatások. (Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1975)
A zöldség- és gyümölcsfélék fogyasztása és kereslete. Szerk. (Bp., Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1979)
A világ mezőgazdasága. Gazdaságföldrajzi áttekintés. (Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992
angolul: Aldershot, 1994)
Földjáradék – földtőke – földértékelés – földpiac. (Az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet kiadványa. Bp., 1996)
A közép-európai átalakuló országok gazdaságának és mezőgazdaságának összehasonlító elemzése. (Tanítani 3. Bp. Századvég Kiadó, 2001)
A
mezőgazdasági földtulajdon és földbérlet. (Bp., Akadémiai Kiadó, 2002)
Az egyéni – családi – mezőgazdasági
üzemek helyzete napjainkban. (Bp., Agroinform Kiadó, 2006)
Az Európai Unióba újonnan
belépett és a jelölt országok gazdasága. (Studia Regionum. Dialóg-Campus Szakkönyvek. Bp.–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2010)
Hat hét Indiában. Társadalmi, gazdasági riportkönyv. (Bp., Agroinform Kiadó, 2012)
Előadásaim. A szerző kongresszusokon, konferenciákon, külföldi egyetemeken és szakmai összejöveteleken tartott előadásai. (Bp., Agroinform Kiadó, 2013)
A női munka szerepe nemzetközi összehasonlításban. (Műhelytanulmányok. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézete kiadványa. Bp., 2016)
Kisgazdaságok vagy nagygazdaságok? Mi is az az agrárintegráció? (Műhelytanulmányok. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézete kiadványa. Bp., 2017).

F. m.: írásai: Burger Kálmánné néven: A lakossági szolgáltatások tervezésének néhány kérdése. (Közgazdasági Szemle, 1961. 2.)
Néhány európai tőkés ország és az Amerikai Egyesült Államok reálbérszínvonalának összehasonlítása. (Statisztikai Szemle, 1961. 3.)
Hogyan képezzék az árakat? Két irányzat a szolgáltatások távlati árpolitikájának kialakítására. (Figyelő, 1961. 43.)
A szolgáltatások távlati árpolitikájáról. (Figyelő, 1961. 48.)
A
szolgáltatások árpolitikájáról. (Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete Évkönyve. 1960/61. Bp., 1962)
A szolgáltatások árpolitikai sajátosságai. (MTA Társadalmi Történeti Osztálynak Közleményei, 1962)
A szolgáltatások népgazdasági szerepének egyes problémái. (Statisztikai Szemle, 1962. 1.)
A lakosságnak nyújtott szolgáltatások helyzete Magyarországon. (Statisztikai Szemle, 1963. 3.)
A
fogyasztási szolgáltatások és az árutermelés. (Közgazdasági Szemle, 1963. 9.)
A fontosabb köznapi szolgáltatások hálózatának kialakítása. (Állam és Igazgatás, 1963. 12.)
A szolgáltatások fejlesztése. (Népszabadság, 1963. okt. 30.)
A
szolgáltatások ára és ösztönzése. (Pénzügyi Szemle, 1964. 11.)
A saját árbázis problémái. Többekkel. (Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete Évkönyve. 1962/64. Bp., 1965)
A mezőgazdasági önköltségszámítás és árképzés néhány metodikai kérdése a saját árbázis kialakításában. Őri Jánossal. (A szocialista világpiaci ár. Tanulmányok. Szerk. Bogyó Tibor. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1965)
Gondolatok az ártípusszámítások mezőgazdasági vonatkozásairól. (Közgazdasági Szemle, 1965. 1.)
A szolgáltatások szerepe a népgazdaságban. (Közgazdasági Szemle, 1965. 3.)
Kísérleti
módszerek a mezőgazdasági határköltségek meghatározására. (Közgazdasági Szemle, 1965. 5.)
Az
eszközlekötés értékelése a mezőgazdaságban. (Közgazdasági Szemle, 1965. 9.)
A
szolgáltatások szerepe a népgazdaságban. (Közgazdasági Szemle, 1965. 12.)
A lakossági szolgáltatások és a fogyasztás. (Népszabadság, 1965. jún. 16.)
Az
abszolút földjáradék a tőkés mezőgazdaságban. (Közgazdasági Szemle, 1966. 5.)
Einkommen und Preise in der ungarischen Landwirtschaft. Burger, Anna néven. (Berichte über Landwirtschaft, 1967)
Land and Fixed Assets in Agricultural Price Determination. Burger, Anna néven. (The Farm Economist, 1967)
A
termékenkénti arányos jövedelmezőség elve a korszerű mezőgazdasági árarányok kialakításában. (Közgazdasági Szemle, 1968. 12.)
A mezőgazdaság
eszközigényessége és az áralakulás.  (Társadalmi Szemle, 1969. 9.)
A mezőgazdaság fejlesztésének alapja. (Figyelő, 1969. 10.)
A
mezőgazdasági földterületek közgazdasági értékelésének módszertani elvei. (Gazdálkodás, 1970. 5.)
A nemzeti jövedelem és a szolgáltatások. (Közgazdasági Szemle, 1970. 6.)
A szolgáltatások hatékonyságának kérdései. Burger Kálmánné Gimes Anna néven. (Gazdaság [folyóirat], 1971. 3.)
.

F. m.: írásai: Burgerné Gimes Anna néven: A zöldség- és gyümölcsfogyasztás rugalmassága. (Közgazdasági Szemle, 1977. 7-8.)
Idényszerű jellegzetességek a zöldség- és gyümölcsfélék fogyasztásában. Éltető Ödönnel. (Közgazdasági Szemle, 1978. 5.)
A zöldség- és gyümölcsfogyasztás előrejelzése. Kapronczai Istvánnal. (Gazdaság [folyóirat], 1979. 1.)
A magyar gazdaság növekedése a 70-es években. (Közgazdasági Szemle, 1980. 4.)
Tanulmányút tapasztalatai az Egyesült Államokban. (Felsőoktatási Szemle, 1982. 1.)
Az emberi tényező és érdekeltsége a társadalmi termőfolyamatban. (Közgazdasági Szemle, 1983. 7-8.)
A mezőgazdasági vállalatok stratégiai – távlati – céljai, megvalósításának lehetőségei és akadályai. Nagy Imre Zoltánnal és Szép Katalinnal. (Az Országos Vezetőképző Központ kiadványa. Bp., 1986)
A mezőgazdasági vállalatok stratégiai céljai. Nagy Imre Zoltánnal és Szép Katalinnal. (Közgazdasági Szemle, 1986. 10.)
Földár –
földértékelés. (Egyetemi Szemle, 1988. 2-3.)
Eszmefuttatások a magyar mezőgazdaságról. (Közgazdasági Szemle, 1988. 4.)
A mezőgazdasági kistermelők háztartása. (Gazdálkodás, 1989. 10.)
A vállalati stratégiatervezés rendszerszemléletű modellje. (Aula, 1990. 3.)
A mezőgazdasági kistermelők háztartásainak jövedelme és kilátásai. Keszthelyiné Rédei Máriával és Salamin Pálnével. (Gazdálkodás, 1990. 6.)
A mezőgazdasági privatizáció és átalakulás a közép-kelet-európai országokban, különös tekintettel Magyarországra. (Gazdálkodás, 1993. 11.)
Csongrád megye mezőgazdaságának átalakulása. (Gazdálkodás, 1995. 6.)
Csongrád megye nagy és kis térségeinek mezőgazdasági adottságai. Szakál Sándorral. (Gazdálkodás, 1997. 2.)
Földhasználat és földbirtok-politika az Európai Unióban. 1–2. (Statisztikai Szemle, 1998. 4-5.–6.)
A mezőgazdasági üzemek gazdasági helyzete. Kovács Csabával és Tóth Krisztinával. (Agrárgazdasági tanulmányok. Az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet kiadványa. Bp., 1999)
Az 1998. évi gazdálkodás felmérésének eredményei. Kovács Csabával és Tóth Krisztinával. (Gazdálkodás, 1999. 3.)
Economic Situation of Hungarian Farms. Kovács Csabával és Tóth Krisztinával. (Studies in Agricultural Economics, 2000. 1.)
A közép-európai átalakuló országok gazdaságának és mezőgazdaságának összehasonlító elemzése. (Köz-politika, 2001. 8.)
A mezőgazdaság tőkeellátottsága. (Gazdálkodás, 2002. 4.)
Földhasználat és földbirtok-politika az Európai Unióban és néhány csatlakozó országban. (Közgazdasági Szemle, 2003. 9.)
Népi-nemzeti ideológia és földbirtok-politika Európa perifériáján. (Társadalomkutatás, 2005. 2.)
The Issue of Land in the East Central European Countries. A Case Study of Hungary. (Agricultural Transition and Rural Development. Some Experiences from Finland, Hungary and Poland. Szerk. Benet Iván. Bp.–Pécs–Gyöngyös, 2006)
Az újonnan belépett és a jelölt országok gazdaságának fejlődése a kezdetektől 2007-ig. (Közép-Európai Közlemények, 2009. 4-5.)
Még egyszer a földtulajdonról. (Gazdálkodás, 2010. 5.)
A kelet-közép-európai országok válsága a globális krízis tükrében. Válaszok a válságra. (Statisztikai Szemle, 2011. 6.)
A kis – családi – gazdálkodások helyzete az Európai Unióban. (Gazdálkodás, 2015. 1.)
Kis és nagygazdaságok Magyarországon – integrációs kapcsolatok. Történeti áttekintés. (Gazdálkodás, 2017. 5.).

Irodalom

Irod.: műveiről: Huszár István: Burger Kálmánné: A fogyasztói szolgáltatások egyes közgazdasági kérdései. (Közgazdasági Szemle, 1966. 1.)
Szilas Pál: Burger Kálmánné: A fogyasztói szolgáltatások egyes közgazdasági kérdései. (Állam és Igazgatás, 1966. 1.)
Fazekas Béla: Burger Kálmánné: A mezőgazdaság szerepe a népgazdaság növekedésében. (Közgazdasági Szemle, 1969. 12.)
Földeáki Béla: Burger Kálmánné: A mezőgazdaság szerepe a népgazdaság növekedésében. (Szabad Föld, 1969. aug. 17.)
Gulyás Emil: Burger
Kálmánné: A mezőgazdaság szerepe a népgazdaság növekedésében. (Figyelő, 1969. szept. 24.)
Gulyás Pál: Burger
Kálmánné: A mezőgazdaság szerepe a népgazdaság növekedésében. (Népszabadság, 1969. nov. 6.)
Jávorka Edit: Burger
Kálmánné: A mezőgazdaság szerepe a népgazdaság növekedésében. (Pénzügyi Szemle, 1969. 10.)
Keresztényi Nándor: Burger Kálmánné: A mezőgazdaság szerepe a népgazdaság növekedésében. (Magyarország, 1969. 47.)
Kulcsár
Viktor: Burger Kálmánné: A mezőgazdaság szerepe a népgazdaság növekedésében. (Gazdaság [folyóirat], 1970. 2.)
Szitó Balázs: Burger Kálmánné: A mezőgazdaság szerepe a népgazdaság növekedésében. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1970. 1.)
Benet Iván: Burgerné Gimes Anna:
Az élelmiszertermelés gazdaságtana. (Acta Oeconomica, 1974. 1.)
Balogh Péter: Babos kendő vagy glória. Burgerné Gimes Anna:
A háztartás és a szolgáltatások. (Magyar Hírlap, 1975. nov. 16.)
Vuics Tibor: Burgerné Gimes Anna: A világ mezőgazdasága. Gazdaságföldrajzi áttekintés. (Földrajzi Értesítő, 1992)
Abonyi Gyuláné: Burgerné Gimes Anna: A világ mezőgazdasága. Gazdaságföldrajzi áttekintés. (Gazdálkodás, 1993. 3.)
Csala Károly: Burgerné Gimes Anna: A világ mezőgazdasága. Gazdaságföldrajzi áttekintés. (Ezredvég, 1993. 8.)
Surányi Béla: Burgerné Gimes Anna: A világ mezőgazdasága. Gazdaságföldrajzi áttekintés. (Agrártörténeti Szemle, 1993. 1-4.)
Csaba László: Burgerné Gimes Anna: A közép-európai átalakuló országok gazdaságának és mezőgazdaságának összehasonlító elemzése. (Magyar Tudomány, 2003. 4.)
Elekes Andrea: Burgerné Gimes Anna: A közép-európai átalakuló országok gazdaságának és mezőgazdaságának összehasonlító elemzése. (BUKSZ. Budapesti Könyvszemle, 2003. 4.)
Ábry Csaba: Burgerné Gimes Anna: A
mezőgazdasági földtulajdon és földbérlet. (Statisztikai Szemle, 2002. 9.)
Ferenczi Tibor: Burgerné Gimes Anna: A közép-európai átalakuló országok gazdaságának és mezőgazdaságának összehasonlító elemzése. (Közgazdasági Szemle, 2002. 7-8.)
Várkonyiné Kupcsik Zsuzsa: Burgerné Gimes Anna: A közép-európai átalakuló országok gazdaságának és mezőgazdaságának összehasonlító elemzése. (Statisztikai Szemle, 2002. 7. )
Csaba László: Burgerné Gimes Anna: Az Európai Unióba újonnan
belépett és a jelölt országok gazdasága. (Külgazdaság, 2010. 5-6.)
Nagy Frigyes: Burgerné Gimes Anna: Az Európai Unióba újonnan
belépett és a jelölt országok gazdasága. (Gazdálkodás, 2010. 4.)
Tomcsányi Pál: Burgerné Gimes Anna: Az Európai Unióba újonnan
belépett és a jelölt országok gazdasága. (Közgazdasági Szemle, 2010. 12.)
Holka Gyula: Burgerné Gimes Anna: Az Európai Unióba újonnan
belépett és a jelölt országok gazdasága. (Statisztikai Szemle, 2011. 1.)
Kapronczai István: Burgerné Gimes Anna: Az Európai Unióba újonnan
belépett és a jelölt országok gazdasága. (Társadalomkutatás, 2011. 2.)
Szabó Gábor: Burgerné Gimes Anna: Előadásaim. (Gazdálkodás, 2015. 1.). 

Irod.: források és lexikonok: Elhunyt Gimesné Reinchard Piroska. (Magyar Nemzet, 1975. nov. 15.)
Elhunyt Gimes Imre nyugdíjas újságíró. (Magyar Sajtó, 1977. 7.)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? I. köt. A–H. Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997)
Szegedi ki kicsoda? 1998–99. Főszerk. Dlusztus Imre. (Szeged, 1999)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2009. (Bp., 1999–2008)
Tóth József–Trócsányi András: Ki kicsoda a magyar geográfiában? (Pécs, 2001)
Újpest lexikon. A szerkesztőbizottság elnöke Sipos Lajos, főszerk. Hirmann László. (Újpest, 2002)
.

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/364284 (Burger Kálmán gyászjelentése, 2000)

https://kertk.szie.hu/gyaszhir-elhunyt-burgerne-gimes-anna-nyugalmazott-egyetemi-tanar (Elhunyt Burgerné Gimes Anna, 2018)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője