Gigler Károly
Gigler Károly

2024. július 21. Vasárnap

Gigler Károly

római katolikus pap, pedagógus

Születési adatok

1897. szeptember 4.

Budapest

Halálozási adatok

1965. április 10.

Győr


Iskola

Budapesten pappá szentelték (1920. jún. 3.).

Életút

Budapesten hitoktató (1920–1934), az esztergomi papnevelő intézet tanára és lelki igazgatója (1934–1938). Esztergomban érseki titkár (1939), prímási irodaigazgató és az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója (1940–1944), esztergomi kanonok (1944–1950), érseki helynök (1950). Koholt vádakkal letartóztatták, (1950. júl. 6.), Kistarcsán börtönben volt (1953–1956), Dunaszentpálon helyettes plébános (1958-tól). Katolikus hitoktatással foglalkozott, számos népszerű imakönyvet és modern szellemű népiskolai hittankönyvet írt és szerkesztett.

Szerkesztés

A Katolikus Nevelés munkatársa, társszerkesztője (1932–1939).

Főbb művei

F. m.: Szent vagy, Uram! Kis szövegkönyv. Írta Harmat Artur és Sík Sándor. Az imarészt szerk. G. K. (Bp., 1941)
Boldogasszony Anyánk! „Szent vagy, Uram!” énektár alapján szerk. (Bp., 1943)
Hittankönyv a katolikus népiskolák 3. és 4. osztálya számára. Ill. Györgyfi György. (Bp., 1943)
Gyermekszívek hódolata. A „Szent vagy, Uram!” énektár alapján szerk. (Bp., 1943
3. kiad. 1947)
Szentmisénk lelke. (Bp., 1944)
Kis hittankönyv. Az általános iskolák 1. és 2. osztálya számára. Ill. Györgyfi György. (Bp., 1946
2. kiad. 1948)
Találkozásunk Istennel. (Bp., 1947)
Téged Isten dicsérünk! Imádságos és énekeskönyv gyermekek számára a „Szent vagy, Uram!” énekeivel. Összeáll. (Bp., 1947).

Irodalom

Irod.: A budapesti I. kerületi magyar kir. Állami Werbőczy István Reálgimnázium összes tanárainak és irodalmi vagy művészeti tevékenységet kifejtő végzett növendékeinek lexikona. Összeáll. Baumgartner Alajos. (Bp., 1927)
Beke Margit: Esztergomi kanonokok. 1900–1985. (Unterhaching, 1989)
Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. (Abaliget, 1992)
Beke Margit: Az esztergomi – esztergomi–budapesti – főegyházmegye papsága. 1892–2006. (Bp., 2008).

Megjegyzések

MÉL IV. téves halálozási adat: Dunaszentpál!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője