Gigler Károly
Gigler Károly

2021. október 17. Vasárnap

Gigler Károly

római katolikus pap, pedagógus

Születési adatok

1897. szeptember 4.

Budapest

Halálozási adatok

1965. április 10.

Győr


Iskola

Budapesten pappá szentelték (1920. jún. 3.).

Életút

Budapesten hitoktató (1920–1934), az esztergomi papnevelő intézet tanára és lelki igazgatója (1934–1938). Esztergomban érseki titkár (1939), prímási irodaigazgató és az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója (1940–1944), esztergomi kanonok (1944–1950), érseki helynök (1950). Koholt vádakkal letartóztatták, (1950. júl. 6.), Kistarcsán börtönben volt (1953–1956), Dunaszentpálon helyettes plébános (1958-tól). Katolikus hitoktatással foglalkozott, számos népszerű imakönyvet és modern szellemű népiskolai hittankönyvet írt és szerkesztett.

Szerkesztés

A Katolikus Nevelés munkatársa, társszerkesztője (1932–1939).

Főbb művei

F. m.: Szent vagy, Uram! Kis szövegkönyv. Írta Harmat Artur és Sík Sándor. Az imarészt szerk. G. K. (Bp., 1941)
Boldogasszony Anyánk! „Szent vagy, Uram!” énektár alapján szerk. (Bp., 1943)
Hittankönyv a katolikus népiskolák 3. és 4. osztálya számára. Ill. Györgyfi György. (Bp., 1943)
Gyermekszívek hódolata. A „Szent vagy, Uram!” énektár alapján szerk. (Bp., 1943
3. kiad. 1947)
Szentmisénk lelke. (Bp., 1944)
Kis hittankönyv. Az általános iskolák 1. és 2. osztálya számára. Ill. Györgyfi György. (Bp., 1946
2. kiad. 1948)
Találkozásunk Istennel. (Bp., 1947)
Téged Isten dicsérünk! Imádságos és énekeskönyv gyermekek számára a „Szent vagy, Uram!” énekeivel. Összeáll. (Bp., 1947).

Irodalom

Irod.: A budapesti I. kerületi magyar kir. Állami Werbőczy István Reálgimnázium összes tanárainak és irodalmi vagy művészeti tevékenységet kifejtő végzett növendékeinek lexikona. Összeáll. Baumgartner Alajos. (Bp., 1927)
Beke Margit: Esztergomi kanonokok. 1900–1985. (Unterhaching, 1989)
Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. (Abaliget, 1992)
Beke Margit: Az esztergomi – esztergomi–budapesti – főegyházmegye papsága. 1892–2006. (Bp., 2008).

Megjegyzések

MÉL IV. téves halálozási adat: Dunaszentpál!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013