Giber János
Giber János

2023. december 9. Szombat

Giber János, ifj.

vegyészmérnök

Születési adatok

1929. május 27.

Karcag, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

2011. augusztus 31.

Budapest

Temetési adatok

2011. szeptember 12.

Budapest

Óbuda


Család

Nagyszülei: Giber János (1872. jan. 22. Keszthely, Zala vm.–1900. máj. 24. Cserszegtomaj), Kovács Borbála; Koczkás Gyula Ferenc elemi iskolai tanító és Lippe Hermina.

Szülei: Giber János, id. (1900. szept. 14. Cserszegtomaj, Zala vm.–1968. jan. 19. Bp. Temetés: 1968. jan. 30. Farkasrét) mezőgazdasági mérnök, a Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia első főigazgatója, Koczkás Ilona (1908. máj. 27. Tárkány, Komárom vm.–1971. okt. 7. Bp. Temetés: 1971. okt. 15. Farkasrét).

 

Felesége:

1. Somfai Éva Mária (1930. jan. 9. Bp.–2022. márc. Bp.) vegyészmérnök. Elvált.

Gyermeke, fia: Giber János (1954–).

 

2. Kerepesi Katalin (1941. júl. 30. Bp.) közgazdász, kandidátus.

Iskola

Elemi iskoláit Karcagon végezte, a Szent Benedek Rend budapesti gimnáziumában éretts. (1947). A bencés gimnáziumban osztályfőnöke volt Pénzes Balduin (1910–1980) irodalomtörténész. Osztálytársa volt – többek között – Bókay Béla (1928–1994) villamosmérnök, a műszaki tudományok doktora, Komarik Dénes (1929–2017) építész, művészettörténész, Mizsér Jenő (1929–2004) öttusa mesteredző és Rabár Ferenc (1929–1999) közgazdász, az Antall-kormány pénzügyminisztere.

A BME-n vegyészmérnöki és vegyész hadmérnöki okl. szerzett (1951), a kémiai tudományok kandidátusa (1958), doktora (1972).

Életút

A BME Hadmérnöki Kar Ipari Szerveskémia Tanszéke tanszékvezető egy. adjunktusa (1952–1956), az ELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszéke–MTA Elektrokémiai Kutatócsoportja tud. munkatársa (1957–1961). Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. (EIVRT), ill. a Tungsram Rt. főkonstruktőre és a Félvezető Fejlesztési Főosztály vezetője (1961–1973) és főkonstruktőre (1963. márc. 1-jével). A BME Fizika Tanszéke, ill. Fizikai Intézet Atomfizika Tanszéke egy. tanára (1973. júl. 1.–1995. dec. 31.); közben az Atom- és Felületfizikai Tanszék vezetője (1981–1991), emeritusz professzora (1996-tól).

A müncheni Max Planck Intézet (1978–1979), a Kaiserslauterni Egyetem (1984 és 1989), a San Franciscó-i Berkeley Egyetem vendégprofesszora (1992).

Az MTA–TMB-n Schay Géza aspiránsa (1953–1957).

Tudományos pályafutásának kezdetén elektrolit oldatok szerkezetével és transzportjelenségeivel foglalkozott, ill. megbízták a BME-n a vegyészhadmérnök-képzés megszervezésével (1952–1956). Később érdeklődése az elektrolit oldatok, elsősorban a különböző oldószerek szerkezete és transzportjelenségeinek vizsgálata, valamint a félvezetők fejlesztése és gyártásbevezetése felé fordult.

Nevéhez fűződik az EIVRT félvezető-fejlesztési osztályának megszervezése, amely az 1960-as–1970-es években száz mérnök, fizikus, matematikus és vegyész foglalkoztatásával 34 félvezetőeszköz típuscsalád kifejlesztését oldotta meg (e fejlesztési munka eredményeként gyártott félvezetőeszközök darabszáma meghaladta a 40 milliót!) Irányításával dolgozták ki továbbá a Tungsram nagy megbízhatóságú ipari félvezetőit, amelyek húszezer órás tartóségetést biztosítottak, majd megindította az ún. mesa és planár tranzisztorok és az integrált szilárdtest-áramkörök kísérleti, majd tömeggyártását. Jelentős eredményeket ért el az elektrooptikai és magnetooptikai berendezésék fejlesztése, ill. az információtárolás és a szenzorkutatás terén is.

Emlékezet

Giber János Budapesten élt, alkotott és hunyt el, az Óbudai Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Szilárdtestfizikai Komplex Bizottsága (1964-től) és Elektronikus Eszközök Bizottsága tagja (1968-tól).

A Híradástechnikai Tudományos Egyesület elnökségi tagja (1963-tól).

Elismerés

Magyar Népköztársasági Érdemérem (bronz, 1953), Munka Érdemrend (ezüst, 1968), Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje (2009).

Kiváló Feltaláló (arany, 1982, 1988, 1991), Eötvös Loránd-díj (1991), Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1994), Magyar Gazdaságért Díj (2005).

Szerkesztés

A Sensors and Activators és a Surface and Interface Analysis c. nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: önálló művei, jegyzetei, egyetemi tankönyvei: Extrakció. A Mérnöki Továbbképző Intézet vegyipari tagozata hallgatói részére. Tettamanti A. Károly előadásai nyomán összeáll. G. J. (Bp., Tankönyvkiadó, 1951)
A metán és salétromsavgőz közt végbemenő nitráló reakció kinetikai vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1957)
Félvezető laboratóriumi praktikum. I–II. köt. Félvezető szakmérnök hallgatók részére. Gergely Istvánnal és Szilágyi Miklóssal. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1964 és utánnyomások)
Félvezető eszközök
konstrukciója és technológiája. 1. Szép Ivánnal. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1965 és utánnyomások)
Tanulmányok kémiailag kezelt germánium és szilícium egykristály felületek néhány technológiailag fontos
fizikai-kémiai felületi jelenségének és folyamatának tárgyköréből. Doktori értek. (Bp., 1971)

Szilárdtestfizika. 1–2. Egy. jegyz. Antal Jánossal és Kónya Alberttel. (Bp., Tankönyvkiadó, 1976–1977
4. kiad. 1982
5. kiad. 1983
6. kiad. 1984
7. kiad. 1986
8. kiad. 1987 és utánnyomások)

Kísérleti és elméleti vizsgálatok a szilárdtestfelület-gázion ütközések szekunderion-spektrumainak kvantitatív értelmezése területén. Antal Jánossal. (A szilárdtestkutatás újabb eredményei. 3. Bp., 1977)
Bevezetés az alkalmazott
szilárdtestfizikába. Monográfia és egy. tankönyv is. (Bp., Tankönyvkiadó, 1979)
Szilárdtestfizikai feladatok és számítások. Többekkel. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1982)
Bevezetés az alkalmazott
szilárdtestfizikába vegyészmérnök hallgatóknak. Egy. jegyz. (Bp., Tankönyvkiadó, 1985
2. kiad. 1987 és utánnyomások)
Szilárdtestek felületfizikája. Többekkel. Egy. tankönyv. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1987)

Fizika. I–II. köt. A műszaki fizika alapjai. A függeléket írta Füzessy Zoltán. Egy. tankönyv. Sólyom Andrással. (Bp., Tankönyvkiadó, 1987–1989
2. kiad. Bp., Műegyetemi Kiadó, 1992)
III.
köt. Az anyagtudomány alapjai. Deák Péterrel és Kacsányi Lászlóval. (Bp., Műegyetemi Kiadó, 1993 és utánnyomások)
Fizika. I–II. köt. Példatár. Kristyán Sándorral. (Bp., Tankönyvkiadó, 1990 és utánnyomások)

Fizika mérnököknek. I–II. köt. A műszaki fizika alapjai. Sólyom Andrással. A függeléket írta Füzessy Zoltán. [A Fizika. I–II. köt. A műszaki fizika alapjai c. művük új, átd. kiadása.] (Bp., Műegyetemi Kiadó, 1994
2. jav. és kieg. kiad. 2002 és CD-ROM Bp., Multisoft kft., 1999)

A felületkutatás helyzete hazánkban. Berényi Dénessel és Gergely Györggyel. (A szilárdtestkutatás újabb eredményei. 24. Bp., 1992)
Diffúzió és implantáció szilárdtestekben. A technológia alapjai. I. köt. Egy. tankönyv. Gyulai
Józseffel és Vargáné Josepovits Katalinnal. (Bp., Műegyetemi Kiadó, 1997)
Megújuló energiák szerepe az energiaellátásban. Kovács Krisztinával és Réti Ferneccel. (Bp., B + V Kiadó, 2005).

F. m.: tanulmányai: Nitroparaffinok. Szántay Csabával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1956. 5. )
A polinitroetilén előállítása és néhány fizikai
tulajdonsága. Kiss Lajossal és Szántay Csabával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1958. 12.)
Tanulmányok a kevert savval való nitrálás területén. 1–3. Dobis
Ottóval és Kuncz Adolffal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1959. 4–6.)
A metán salétromos nitrálásának kinetikája gázfázisban. 1–4. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1959. 6–9.)
A metán gázfázisú nitrálásának termékanalízise. Meisel Tiborral. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1959. 7.)
A metán salétromsavas nitrálásának kinetikája gázfázisban. 1–3. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1959. 7–9.)
Adatok az ionvezetés mechanizmusához koncentrált sósav oldatban.
Lengyel Sándorral, Tahi Péterr, Tamás Józseffel. –  Vizes lítiumklorid oldatok átviteli száma és vezetőképessége. Lengyel Sándorral és Tamás Józseffel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1960. 5.)
Analysis of the Products of Methane in the Gas Phase. Determination of Nitromethane in the Presence of Nitrite. Meisel Tiborral. (Acta Chimica, 1960)
Vizes nátrium-hidroxid- és kálium-hidroxid-oldatok átviteli számai. Beke Gyulával, Lengyel Sándorral, Vértes Attilával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1962. 8.)
H218O diffúziója lítium-klorid és cézium-klorid koncentrált vizes oldataiban 25C°-on. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1963. 6.)
Vizes alkáli-halogenid-oldatok viszkozitásának vizsgálata. Holderith Józseffel, Lengyel Sándorral, Tamás Józseffel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1964. 2.)
Hazai félvezető
alapkutatások. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1967)
Kémiailag kezelt germánium egykristály felületén kialakult oxidréteg elektronmikroszkópos vizsgálata. Czárán Lászlónével és Wégner Máriával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1969. 7.)
Az ionadszorpció meghatározása kémiailag kezelt germánium egykristály és közepes koncentrációjú elektrolit oldat radioindikációs módszerrel. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1969. 9.)
Nagy tisztaságú gallium réz- és aranyszennyezőinek meghatározása előkezeléses aktiválásos analitikai eljárással. Nagy Lajos Györggyel, Szokolyi Lászlóval, Török Gáborral. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1969. 11.)
Oxigén és vízgőz adszorpciója kémiailag kezelt germánium egykristály felületeken. 1–5. Többekkel. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1970. 2.–1975. 1.)
Kémiailag kezelt germánium egykristály felületek nyugalmi és polarizációs
potenciáljának vizsgálata. 1–3. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1971. 4-5.–1971. 10.
angolul: Study of the Rest and Polarization Potentials of Chemically Treated Germanium Single Crystal Surfaces. 1–4. Acta
Chimica, 1972. 1.–1972. 4.)
Kémiailag kezelt germánium egykristály felületek elektródkapacitásának vizsgálata közepes koncentrációjú elektrolitoldatokban. Kámory Lajossal, Marton Dénessel, Perczelné Vajasdy Irmával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1972. 8.)
Kémiailag kezelt germánium
elegykristály-felületek elektródkapacitásának vizsgálata közepes koncentrációjú elektrolitoldatokban. 1–3. Fülöp Mihállyal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1975. 12.)
Szilárdtest-felületek elmélete, cluster-modellek. Deák Péterrel és Kapuy Edével. – Szilárdtest-felületi fizikai kutatások. 1973–1977. (A Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézete kutatómunkája. 1972–1977. Bp., 1977)
Application of Cyclig Boundary Conditions in the CNDO/2 Calculation of SiO
2 Clusters. Többekkel. (Physics Letters, 1978)
Újabb eredmények és lehetőségek a kvantitatív SIMS-vizsgálatokban. Riedel
Miklóssal és Sólyom Andrással. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1979. 6.)
Calculation of Surface Free Energies and Characteristic of
Surface Segregation of Solids. Többekkel. (Surface Science, 1982)
The Surface Free Energies of
Solid Chemical Elements. Mezey Lőrinc Zoltánnal. (Japanese Journal of Applied Physics, 1982)
Calculation of Inelastic Energy Loss in Solids. Többekkel. (Nuclear Instruments and Methods in Physical Research, 1984)
Depth Resolution in Ion Sputtering-an Aspect of Quantitative Microanalysis. Többekkel. (Journal du Physique, 1984)
New Simple Rules of Interface Segregation. Többekkel. (Surface Science, 1985)
The Problem of Anomalous Near Surface Diffusion. Deák
Péterrel és Kristyán Sándorral. (Acta Physica, 1989)
A
polikristályos szilárdtestek felületi szabadenergiájának és moláris felületének viszonya az alacsonyindexű felületek megfelelő tulajdonságaihoz. Mezey Lőrinc Zoltánnal és Störi, Herberttel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1990. 9-10.)
Theoretical
Thermochemistry of Diamond-like Carbon Film Growth. Többekkel. (Surf, and Coating Techniques, 1991)
Critical Point
Energies in hcp and fcc Cobalt from Appearance Potential Spectra. Többekkel. (Applied Physics A, 1991)
Detection of Reducing Gases by Ga
2O3 Thin Films, Using Self-Heated and Externally Oven-Heated Operation Modes. Többekkel. (Sensors and Activators, 1995)
A hazai
félvezetőkorszak hagyatéka: a gyökerek megmaradtak, újra és újra kihajtanak és termést hoznak. (A magyar elektronikai ipar. Múlt és jelen. Szerk. Mojzes Imre. Bp., 2004)
Megújuló energiák lehetőségei az energiaellátásban. 1–2. Réti Ferenccel. (Víz, gáz, fűtéstechnika. Épületgépészeti szaklap, 2004. 11–12.).

Irodalom

Irod.: források: Giber János (Kisbér) gazdasági tanár és Koczkás Ilona Vasdinnyepusztán, máj. 17-én tartják esküvőjüket. (Nemzeti Újság, 1928. máj. 27.)
Elhunyt Giber János egyetemi tanár, a keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia igazgatója. (Népszabadság, 1968. jan. 24.)
Giber János, Tófalvi Gyula, Vámos Tiborral. (Mérnök vagyok. Elektronika. Szerk. Szluka Emil. Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár kiadványa. Bp., 1989)
Elhunyt prof. dr. Giber János. (Népszabadság, 2011. szept. 10. és szept. 12.).

Irod.: lexikonok: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
Műszaki és természettudományi ki kicsoda? A–Z. Főszerk. Hetényi Pálné. (Bp., 1995)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2009. (Bp., 1999–2008)
Hübners Who is Who Magyarországon. 2003–2010. (Zug, 2003–2011)
.

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X83V-WKM (Giber János születési anyakönyve, 1872)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V9V-VC3R (Giber János születési anyakönyve, 1900)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6N7B-B84J (Koczkás Ilona születési anyakönyve, 1908)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/270500 (Giber János gyászjelentése, 1968)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:7NMT-HXMM (Giber János halotti anyakönyve, felesége neve tévesen Kreskár Ilona, 1968)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/270501 (Giber Jánosné Koczkás Ilona gyászjelentése, 1971)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője