Gesztelyi Ernő
Gesztelyi Ernő

2021. október 16. Szombat

Gesztelyi Ernő

matematikus

Születési adatok

1923. április 5.

Szerencs, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1991.

Debrecen


Család

Sz: Gál Róza. Apja bírósági tisztviselő, telekkönyvvezető volt.

Iskola

A bp.-i Madách Imre Gimnáziumban éretts. (1942), az ELTE TTK-n matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1950), doktorált (1962), a matematikai tudományok kandidátusa (1968), doktora (1984).

Életút

A miskolci NME Matematika Tanszék tanársegéde (1950–1952), a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium (1952–1953), a mezőtúri Teleki Blanka Leánygimnázium tanára (1953–1960). A KLTE TTK Analízis Tanszék tanársegéde (1960–1962), egy. adjunktusa (1962–1969), egy. docense (1969–1973), a Számítástudományi Tanszék tanszékvezető egy. docense (1973–1985), tanszékvezető egy. tanára (1985. júl. 1.–1993. dec. 31.). Tudományos pályafutásának kezdetén az ún. Mikusinski-féle operátor-transzformációk elméletével foglalkozott, majd érdeklődése a rendszerelmélet, ill. a színelmélet felé fordult. A színérzékelés matematikai leírásának terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket.

Elismertség

A Debreceni Akadémiai Bizottság Matematikai–Fizikai Szakbizottság Számítástudományi Munkabizottságának elnöke (1981-től). A Bolyai János Matematikai Társulat elnökségi és választmányi tagja (1978-tól). A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tagja.

Főbb művei

F. m.: A differenciálszámítás egy új megalapozása. (Matematikai Lapok, 1958)
Anwendung der Operatorenrechnung auf lineare Differentialgleichungen mit Polynom-Koeffizienten. (Publicationes Mathematicae, 1963)
Über das Stieltjes-Integral von Operatorfunktionen. 1–2. (Publicationes Mathematicae, 1965–1966)
Lineáris operátortranszformációk. Kand. értek. (Debrecen, 1967)
Limit and Infinite Integral of a Mikusinski-operator. (Studia Mathematica, 1971)
Bevezetés az analízisbe és a topológiába. (Bp., 1971)
Differenciál- és integrálszámítás. (Bp., 1971)
Tetszőlegesen nagy egész számokkal való pontos számolás számítógéppel. Jékel Pállal. (MTA SZTAKI Közleményei, 1976)
Bevezetés a rendszerelméletbe. Fazekas Gáborral. (Bp., 1979)
Színfelismerő rendszerek matematikai modelljei. Doktori értek. (Debrecen, 1983).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013