Gerszi Teréz
Gerszi Teréz

2024. július 21. Vasárnap

Gerszi Teréz

művészettörténész, muzeológus

Születési adatok

1927. április 21.

Budapest

Halálozási adatok

2023. február 23.

Budapest


Család

Nagyszülei: Gerszi Péter (1858. Zsombolya, Torontál vm.) urasági kulcsár, Varga Karolina (1856. Tósnyárasd, Pozsony vm.); Gaál Ferenc, Baksai Terézia.

Szülei: Gerszi Károly (1897. aug. 5. Tarnaörs, Heves vm.) középiskolai tanár, Gaál Terézia (1899. dec. 21. Pálmonostora, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) polgári iskolai tanár.

Gerszi Károly testvére: Gerszi Gyula (1894. aug. 18. Tarnaörs–1965. júl. 31. Bp.) r. k. kántortanító.

Iskola

A rákospalotai polgári leányiskola elvégzése (1938) után az újpesti Kanizsay Dorottya Állami Leánygimnáziumban éretts. (1945), az ELTE BTK-n esztétikai és filozófiai tanulmányokat folytatott, közép- és újkori művészettörténet–muzeológus okl. szerzett (1951), a művészettörténeti tudomány doktora (a kandidátusi fokozat kihagyásával, 1995).

Életút

A Szépművészeti Múzeum Grafikai Osztálya muzeológus, tud. munkatársa (1951–1973), főmuzeológusa és osztályvezető tud. főmunkatársa (1973–1993), szerződéses munkatársa (1993-tól).

Az újkori magyar és egyetemes rajzművészet történetével, 16. századi német és 16–17. századi németalföldi rajzokkal, elsősorban Bruegel németalföldi festőcsalád munkásságával és a Bruegel-hagyomány rajzművészetével foglalkozott. Feldolgozta a Szépművészeti Múzeum 16. századi német és németalföldi rajzait, a magyar kőrajzolás (= litográfia) történetét. Vizsgálta a II. Rudolf (uralkodott: 1576–1612) prágai udvarában működő mesterek művészetét és a 16–17. századi németalföldi tájképművészet problémáit. Harminchárom jelentős kiállítást rendezett Magyarországon és külföldön: 1985-ben, az Egyesült Államokban az elsők között jelent meg a magyar muzeológia az általa rendezett Leonardótól van Gogh-ig c. mesterrajztárlattal (amelyet Washingtonban, Chicagóban és Los Angeles-ben is megrendeztek.). A Rembrandt születésének 400. évfordulójára rendezett tárlat hatalmas sikert aratott (120 000 ember volt rá kíváncsi 2006-ban, a Szépművészeti Múzeumban).

Elismertség

A Belga Királyi Akadémia tagja (1992-től).

Elismerés

MTA Ösztöndíj (1951), Pasteiner Gyula-emlékérem (1964), Ipolyi Arnold-érem (1980), Móra Ferenc-emlékérem (1982), Martyn Klára-díj (1993), Fülep Lajos-díj (1997), Széchenyi-díj (2008).

Kiállítások

F. kiállításai: az Országos Szépművészeti Múzeumban: Rembrandt rézkarcai és rajzai. (1965)
Bruegeltől Rembrandtig. (1967)
Az európai grafika ötszáz éve I. Dürer évszázada. (1981)
II. Rembrandt évszázada. (1981)
A táj három évszázad grafikus művészetében. (1984)
Az európai grafika hatszáz éve. (1986)
Új szerzemények. 1978–1988. (1988)
Mesterrajzok New Yorkból. (1989)
Lucas van Leyden és kortársai. (1994)
A sokszorosított grafika története. I–II. (2002–2007)
Rembrant 400. (2006)
Renaissance és manierizmus. (Szépművészeti Múzeum–Louvre, Bp.–Párizs, 2008)
Pieter Bruegel kora. (2012).

Főbb művei

F. m.: önálló művei: Honoré Daumier. (TIT Művészettörténeti füzetek. Bp., 1954)
A
magyar kőrajzolás története a XIX. században. Monográfia. (Bp., Akadémiai Kiadó, 1960)
Capolavori del Rinascimento Tedesco. (Milano, Fratelli Fabbri, 1970
németül és franciául is)
Bruegel és századának németalföldi festészete magyarországi múzeumokban. [Válogatás a budapesti Szépművészeti Múzeum és az esztergomi Keresztény Múzeum XVI. századi németalföldi festményeiből.] 48 táblával. (Magyarországi műkincsek. Bp., Corvina Kiadó, 1970
2. kiad. 1974 angol, német, francia és orosz nyelven is)
Netherlandish Drawings in the Budapest Museum. Sixteenth Century. Drawings. I–II. köt. [A Szépművészeti Múzeum XVI. századi rajzainak tudományos szakkatalógusa.] (Amsterdam–New York, 1971)
Brueghel and His Age. [Monográfia.] (New York, 1971)
A németalföldi rajzművészet két évszázada. Válogatott mesterművek a Szépművészeti Múzeum XVI–XVII. századi anyagából. 65 táblával. (Bp., Corvina Kiadó, 1976
2. jav. kiad. 1983
3. kiad. 1989
holland, francia, német és cseh nyelven is)
Paulus van Vianen rajzművészete. (Bp., Corvina Kiadó, 1982
német  és holland nyelven is)
Les plus beaux dessins de Vinci á Chagall. [A Szépművészeti Múzeum legszebb rajzai Leonardótól Chagallig.] (Paris, Belfond, 1988)
Peter Bruegel és a németalföldi tájkép. A hagyomány szerepe és jelentősége a művészetben. Doktori értek. (Bp., 1992)
Drawings from Budapest, Nineteenth Century. German, Austrian and Hungarian. [Művészi album.] Gonda Zsuzsával. (Alexandria [Virginia], Art Services International, 1994)
Dürertől Dalíig. A
Szépművészeti Múzeum legszebb rajzai. Szerk., a bevezető és a gyűjteménytörténeti tanulmányt írta G. T. Műleírások: Bodnár Szilvia et al. Fotó: Józsa Dénes és Rázsó András. (Bp., Karinthy Kiadó, 2000
2. kiad. 2005 angol nyelven is és utánnyomások)
17
th Century Dutch and Flemish Drawings in the Budapest Museum of Fine Arts. A Complete Catalogue. (Bp., 2005).

F. m.: kiállításkatalógusai: A Szépművészeti Múzeum legszebb rajzai. – Die schönsten Zeichnungen des Museums. A múzeum 50 éves fennállása alkalmából rendezett kiállítás. A Grafikai Osztály 89. kiállítása. A kiállítást rend. és a katalógust szerk. Pataky Dénessel. 34 táblával. (A Szépművészeti Múzeum kiadványa. Bp., 1956)
A manierizmus korának művészete. Grafika. A kiállítást rend. és a katalógust szerk. Harasztiné Takács Mariannával. 12 táblával. (Bp., Múzeumok Központi Propaganda Irodája, 1960)
Németalföldi grafika a XVI–XVII. században. A Grafikai Osztály 93. kiállítása. A kiállítást rend. és a katalógust szerk. G. T. 8 táblával. (Bp., Múzeumi Ismeretterjesztő Központ, 1963)
Rembrandt rézkarcai és rajzai. A Grafikai Osztály 97. kiállítása. A kiállítást rend. és a katalógust szerk. G. T. 11 táblával. (Bp., Múzeumi Ismeretterjesztő Központ, 1965)
Bruegeltől Rembrandtig. A Grafikai Osztály 102. kiállítása. A kiállítást rend. és a katalógust szerk. G. T. 12 táblával. (A Szépművészeti Múzeum kiadványa. Bp., 1967)
Trésors du Musée de Budapest. [Az Országos Szépművészeti Múzeum kincsei. Kat. A kiállítást rend. és a katalógust szerk. G. T.] (Bordeaux,
1972)
A Szépművészeti Múzeum 30 éve. Grafika. 1945–1975 legszebb új szerzeményei. A kiállítást rend. Czére Andreával, Czobor Ágnessel és Szigethi Ágnessel. A katalógust szerk. Urbach Zsuzsa, a bevezetőt írta Czére Andrea. (Bp., Népművelési Propaganda Iroda, 1975)
Az európai grafika ötszáz éve. I–V. füzet. 5x  20 reprodukció kivehető mellékletként. [Az öt füzet, a száz reprodukció egy közös tokban is, bibliofil kiadás.] (Bp., Népművelési Propaganda Iroda, 1980–1985)
Der Salzburger Skizzenbücher des Paulus
von Vianen. [Paulus van Vianen művei a Szépművészeti Múzeumban. Kat. A kiállítást rend. és a katalógust szerk. G. T.]. (Salzburg, Barockmuseum. 1983)
Meisterzeichnungen des Künstlerkreises um Kaiser Rudolf II. aus dem Museum der Schönen Künste in Budapest. [Mesterművek II. Rudolf korából a Szépművészeti Múzeumban Kat. A kiállítást rend. és a katalógust szerk. G. T.]. (Salzburg, Barockmuseum, 1987)
Új szerzemények. 1978–1988. A Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjtemény időszakos kiállítása. 1988. máj. 27.–1988. szept. 11. A kiállítást rendezte és az ismertetőt írta Geskó Judittal. A katalógust szerk. Zentai Lorándné. Fotó Rázsó András és Szenczi Mária. (Bp., 1988)
Da Leonardo a Rembrandt. Disegni della Biblioteca Reale a Torino. [Leonardótól Rembrandtig. A Szépművészeti Múzeum kiállítása.
Kat. A kiállítást rend. és a katalógust szerk. G. T.]. (Torino, 1990)
Leonardo to van Gogh. Master Drawings from Budapest. [Leonardótól van Goghig. Mesterművek a budapesti Szépművészeti Múzeumban. A Szépművészeti Múzeum kiállítása. Kat. A kiállítást rend. és a katalógust szerk. G. T.] (Washington–Chicago–Los Angeles, 1990)
Művészet II. Rudolf prágai udvarában. Rajzok és metszetek a budapesti Szépművészeti Múzeum és a bécsi Albertina anyagából. A Szépművészeti Múzeum kiállítása. A katalógust szerk. Bodnár Szilvia és G. T., a bevezető tanulmányt írta G. T. Fotó: Szenczi Mária. 24 táblával. (Bp., Magyar Világ Kiadó, 1991)
Lucas van Leyden és kortársai.
A Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjtemény időszakos kiállítása. 1994. máj. 6.–1994. szept. 15. A kiállítást rendezte és a katalógust szerk. Bodnár Szilviával. (Bp., 1994)
A sokszorosított grafika története. I.
A fametszet. A Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjtemény időszakos kiállítása. 2002. júl. 4.–2003. jan. 5. A katalógust szerk. Bodnár Szilviával. Fotó: Józsa Dénes és Rázsó András. (Bp., 2002)
Rembrandt 400. Rézkarcok és rajzok. A Szépművészeti Múzeum kiállítása a művész születésének 400. évfordulójára. Bp., 2006. jún. 29.–2006. szept. 25. A kiállítást rend. és a tanulmányt írta G. T., a katalógust szerk. Körber Ágnes. (Bp., 2006)
A sokszorosított grafika története. II. Mantegnától Hogarthig. A rézmetszés négy évszázadának virtuózai.
A Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjtemény időszakos kiállítása. 2007. szept. 27.–2008. jan. 27. A katalógust szerk. Bodnár Szilviával. Fotó: Józsa Dénes és Rázsó András. (Bp., 2007)
Renaissance et maniérisme aux Pays-Bas. Dessind du Musée des Beaux-Arts Bp. [Reneszánsz és manierizmus. A Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjtemény és a Louvre közös időszakos kiállítása. Párizs, Louvre, 2008. okt. 9.–2009. jan. 12.] A katalógust szerk. (Bp.–Paris, 2008)
Új szépségeszmény Pieter Bruegel századában. – The New ideal of Beauty in the Age of Pieter Bruegel. [A Pieter Bruegel kora címmel, a Szépművészeti Múzeumban, 2012. jún. 14.–2012. szept. 16. között rendezett időszaki kiállítás katalógusa.] A katalógust szerk. Tóth Bernadett-tel. A tanulmányokat ford. Hart Adrian és Sarkady Krisztina. (Bp., 2012).

F. m.: tanulmányai: A magyar történelmi litográfia. (A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve 1952. Bp., 1953)
Daumier
és az első magyar élclap karikatúrái. (Művészettörténeti Értesítő, 1953. 1-2.)
Aldegrever egy elveszettnek hitt rajza a Szépművészeti Múzeumban. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1954)
Ifj. Hans Leu ismeretlen rajza a Szépművészeti Múzeumban. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1955)
Eine unbekannte Zeichnung von hans Burgkmair dem Älteren. (Acta Historiae Artium, 1956. 1-2.)
Két svájci rajz a XVII. századból. – Egy XVI. századi hónapábrázolásokból álló német rajzsorozat. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1957)
Adalékok a rudolfinus kör német mestereinek munkásságához. – J. G. Bergmüller mennyezetvázlata. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1958)
Ventura Salimbeni vázlatrajzai a sienai S. Maria in Portico a Fontegiusta templom freskóihoz.
(Művészettörténeti Értesítő, 1958. 4.)
Frederik Sustris két rajza. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1959)
Délnémet manierista mesterek rajzai. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1960)
Meghatározások a XVI. századi németalföldi rajzok köréből. (Művészettörténeti Értesítő, 1962. 4.)
Jacques de Gheyn két tanulmánylapja. – Németalföldi manieristák rajzai. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1964)
Landschaftzeichnungen aus der Nachfolge Pieter Brueghel d. Ä. (Jahrbuch der Berliner Museen, 1965)
Tájrajzok a Brueghel követők köréből. (Művészettörténeti Értesítő, 1966. 1.)
Adalékok Jacques de Gheyn II. rajzművészetéhez. – Marco Ricci három újonnan felfedezett rajza. (Művészettörténeti Értesítő, 1968. 3-4.)
Tanulmányok a Rembrandt-tanítványok rajzairól. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1971)
Frederik van Valckenborch tájképművészetének néhány problémája. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1974)
Paulus van Vianen kapcsolatai a német művészettel. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1975)
A rudolfinus tájfestők művészi kölcsönhatásainak problémája. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1976)
Goltzius-tanulmányok. (Művészettörténeti Értesítő, 1976. 2.)
Jan Speckaert ismeretlen rajzai. (Művészettörténeti Értesítő, 1976. 4.)
Brueghel-tradíció az 1600 körüli németalföldi tájfestőknél. (Művészettörténeti Értesítő, 1978. 1.)
Jan Brueghel Sziklás táj Szent Antallal c. képének előzményei és hatása. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1978)
Zur Zeichenkunst des Esaias van de Velde. (Acta Historiae Artium, 1978. 1-4.)
Pieter Bruegel hatása David Vinckboons és Gillis d’Hondecoeter művészetében. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1979)
Pieter Bruegel és Hercules Segers. (Művészettörténeti Értesítő, 1980. 1.)
A „Historia mester” Lovag és hölgy c. rajzának témameghatározása. (Művészettörténeti Értesítő, 1981. 2.)
Landschaftsdarstellungen von Pieter Brueghel und Hercules Seghers. (Pantheon, 1981)
Pieter Bruegels Einfluss auf die Herausbildung der niederländischen See- und Küstenlandschaftsdarstellung. (Jahrbuch der Berliner Museen, 1982)
A Newly Identified Drawing by Joseph Heintz the Elder. (Essays in Northern European Art in Honor of E. Havercamp Begemann. Doornspijk, 1983)
Denys Calvaert egy újonnan meghatározott rajza. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1986)
Jacob van Ruisdael und die Bruegel-Nachwirkung Orient und Okzident im Spiegel der Kunst. (Festschrift Heinrich Gerhard Franz zum 70. Geburtstag. Graz, 1986)
Eine neu entdeckte Zeichnung van Jan Pynas. (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 1987)
Jan de Mont egy újonnan meghatározott rajza. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1987)
Zeichnungen
und Drackgraphik. (Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. Essen–Wien, 1988–1989)
Neuere Aspekte der Kunst von Frederik van Valckenborch. (Jahrbuch der Berliner Museen, 1990)
Újabb meghatározások a rudolfinus rajzművészet köréből. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1990)
Christoph Jobs rajzai. (Művészettörténeti tanulmányok Mojzer Miklós 60. születésnapjára. Bp., 1991)
Joos
de Momper als Zeichner. 1–2. (Jahrbuch der Berliner Museum, 1993–1994)
Id. Jan Bruegel egy elveszett Tivoli-ábrázolásának rekonstrukciója. (Művészettörténeti Értesítő, 1994. 1-2.)
Recent Contributions to Lodewijk Toeput’s Oeuvre of Drawings. (Ex Fumo Lucem. Baroque Studies in Honour of Klára Garas. Szerk. Dobops Zsuzsa. Bp., 1999)
Herman van Swanevelt rajzai. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 2000)
Paul Bril római síremlékrajza Budapesten. („Ez világ, mint egy kert…” Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk. Bubryák Orsolya. Bp., 2010)
Hans Bol. Műemlékvédelmi és építészettörténeti tanulmányok Dávid Ferenc 70. születésnapja tiszteletére 2. Szerk. Mentényi Klára, Simon Anna, Szentes Edit. Bp., 2013).

F. m.: népszerű írásai: Daumier. (Élet és Tudomány, 1954. 13.)
Rembrandt’s Graphics in Budapest. (The New Hungarian Quarterly, 1966)
Bruegeltől Rembrandtig. A Szépművészeti Múzeum új rajzkiállítása. (Művészet, 1967. 2.)
Rembrandt budapesti rajzai. (Idegenforgalom, 1969)
Dürer évszázada. (Múzsák, 1980. 2.)
Rembrandt-emlékkiállítás. (Magyar Múzeumok, 2005. 4.).

Irodalom

Irod.: műveiről: D. Szemző Piroska: G. T.: A magyar kőrajzolás története. (Magyar Könyvszemle, 1961. 1-4.)
Farkas Zoltán: G. T.: A magyar kőrajzolás története. (Művészet, 1961. 3.)
Körner Éva: G. T.: A magyar kőrajzolás története. (A könyvtáros, 1961. 1.)
Rózsa György: G. T.: A magyar kőrajzolás története. (Művészettörténeti Értesítő, 1961. 2-4. és franciául: Acta Historiae Artium, 1962. 1-2.)
Zádor Anna: G. T.: A magyar kőrajzolás története. (Századok, 1961)
Bogyay Tamás: G. T.: A magyar kőrajzolás története. (Südostforschungen 1961. München, 1963)
G. T.:
Peter Bruegel és a németalföldi tájkép. A hagyomány szerepe és jelentősége a művészetben. G. T. doktori téziseinek. (Művészettörténeti Értesítő, 1995. 1-2.).

Irod.: Művészeti lexikon. I–IV. köt. Felelős szerk. Lajta Edit. (Bp., 1965–1968)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2009. (Bp., 1999–2008)
Hübners Who is Who Magyarországon. 2003–2010. (Zug, 2003–2011)
In arte Venustas. Studies on Drawings in Honour of Teréz Geszti. Szerk. Czére Andrea. (A Szépművészeti Múzeum kiadványa. Bp., 2007)
Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit és Palasik Mária. (Bp., 2010).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X28J-3T1 (Gerszi Gyula születési anyakönyve, 1894)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6N71-C9MX (Gerszi Károly születési anyakönyve, 1897)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:62H6-V3DP (Gerszi Gyula és Hevessy Mária házassági anyakönyve, 1919)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V7R-JDXH (Gerszi Károly és Gaál Terézia házassági anyakönyve, 1926)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68PH-8VH4 (Gerszi Gyula halotti anyakönyve, 1965)

 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/02/27/elhunyt-gerszi-terez-szechenyi-dijas-muveszettortenesz (Elhunyt Gerszi Teréz, 2023)

https://www.szepmuveszeti.hu/elhunyt-gerszi-terez-a-szepmuveszeti-muzeum-muveszettortenesze/ (Elhunyt Gerszi Teréz, 2023)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője