Gerendás Ernő
Gerendás Ernő

2021. október 21. Csütörtök

Gerendás Ernő

történész, könyvtáros

Születési adatok

1908. november 14.

Győr

Halálozási adatok

1943. június 12.

Salzburg, Ausztria


Iskola

Az esztergomi Bencés Gimnáziumban éretts. (1928), a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–földrajz szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1936); közben olasz állami ösztöndíjjal a római egyetemen tanult (1934–1935).

Életút

A vatikáni levéltár kutatója és a római Magyar Akadémia könyvtárosa (1934–1935), a Fővárosi Könyvtár segédőre (1936), belföldi kutatási ösztöndíjasa (1937–1938), középfokú könyvtári gyakornoka (1939–1943). Egyháztörténeti és agrártörténeti kutatásokkal foglalkozott, elsősorban a magyarországi egyházi nagybirtokok középkori és kora újkori történetét vizsgálta. Könyvészeti tevékenysége is jelentős.

Emlékezet

Budapesten, a Józsefvárosban élt (VIII. kerület Reviczky utca 1.). Bécsi tanulmányi kirándulása alatt nyomtalanul eltűnt.

Főbb művei

F. m.: Az esztergomi főkáptalan garamszentbenedeki birtokkerülete a XVIII. sz. második felében. Egy. doktori értek. is. (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez. Bp., 1934)
Az esztergomi káptalan visszaköltözése Esztergomba, 1820-ban. (Domanovszky-emlékkönyv. Bp., 1937)
A magyar gazdasági irodalom könyvészete. II. köt. 1806–1830. Összeáll. Dóczy Jenővel, Bakács Istvánnal. (Bp., 1938)
Adatok a budai és pesti céhek életéhez, különös tekintettel a Fővárosi Könyvtár céhirataira. (Fővárosi Könyvtár Évkönyve. X. köt. Bp., 1941)
A céhek és a vallásos élet. (Regnum. Egyháztörténeti évkönyv. Bp., 1943)
A bécsi nagy könyvtárak. (Magyar Könyvszemle, 1943)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013