Gelei József
Gelei József

2024. július 16. Kedd

Gelei József

író, műfordító

Születési adatok

1754. december 6.

Alacska, Borsod vármegye

Halálozási adatok

1838. március 1.

Miskolc


Család

Régi református családból származott, a család távoli rokona – többek között – Gelei Katona István (1589–1649) református püspök is. Sz: Gelei Gábor református lelkész, prédikátor.

Iskola

Miskolcon és a sárospataki református kollégiumban tanult. Az MTA tagja (l.: 1832. szept. 1.).

Életút

Középiskolai tanulmányainak befejezése után Bécsben élt, Szacsvay Sándor lapjának, a Magyar Kurirnak segédszerkesztője (1786–1790). A jászberényi (1790–1795), a kiskunhalasi, majd a sárospataki református gimnázium r. tanára (1795–1807). Nyugdíjaztatása után Miskolcon élt (1807-től). Műfordítóként elsősorban kortárs német írókat tolmácsolt. Elsőként ő fordította le magyar nyelvre Robinson Crusoe klasszikus történetét (Joachim Heinrich Campe német, az ifjúság számára készített átdolgozásából, 1787-ben). Néhány tankönyvet is írt – már magyar nyelven. Élete végén, 78 éves korában választották meg a Magyar Tudós Társaság tagjának, elsősorban sárospataki gimnáziumi tanársága elismeréséül.

Emlékezet

Nyugdíjaztatása után Miskolcon élt, ott is hunyt el. Néhány, kéziratban maradt műfordítását – pl. Mendelssohn Moses Phaedon c. művét – az MTA Könyvtára őrzi.

Főbb művei

F. m.: Kámpe, J. H.: Ifiabbik Robinzon, íródott a gyermekeknek gyönyörködtető és hasznos mulatságára. Ford. (Pozsony, 1787)
Sintenis, Christian Friedrich: Hallónak boldog estvéje. I–II. köt. Reg. Ford. (Pozsony, 1788)
Természeti história. III. rész. Az ásványok országa. Készíttetett a sárospataki református humán oskolák számára. Az I. részt Id. Emődy István, a II. részt Vadnay József írta. (Sárospatak, 1811).

Irodalom

Irod.: G. J. (A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. 1836–1838. Pest, 1840)
Váró Gedeon: Két régi Robinson-fordításról. (Magyar Nyelvőr, 1913)
Benkő Samu: Egy XVIII. századi plagizáló nyelvi vonatkozásairól. (Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1958)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője