Gegus Ernő
Gegus Ernő

2023. december 8. Péntek

Gegus Ernő

vegyészmérnök

Születési adatok

1921. december 24.

Budapest

Halálozási adatok

2006. augusztus 19.

Budapest


Család

Sz: Gegus Imre (†1964) jogász, táblabíró, Kováts Julianna. Egy testvére született: nővére gyógytornász volt. F: 1953-tól Regéczy-Nagy Sára, a Ganz Villamossági Művek műszaki gépírónője. Fia: Gegus Gábor (1954. júl. 15.) villamosmérnök; leánya: Gegus Márta (1956. ápr. 13.) és Gegus Sára (1960. ápr. 10.).

Iskola

A bp.-i I. kerületi Állami Reálgimnáziumban éretts. (1940), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) vegyészmérnöki okl. szerzett (1944), a kémiai tudományok kandidátusa (1974), doktora (1989).

Életút

A II. vh. végén a 101. sz. utász zászlóaljnál szolgált, alakulatával Szentgotthárd mellett szovjet hadifogságban került (1944-ben; 1950-ben tért haza). A JNMGE, ill. a BME Gépész- és Vegyészmérnöki Kar Elektrokémiai Tanszék gyakornoka (1944), tanársegéde (1944–1950). A BME Vegyészmérnöki Kar Általános Kémiai Tanszék ún. önálló kutatója (1951–1954), a Tanszéken működő MTA kutatócsoport tud. munkatársa (1954–1956). Az 1956-os forradalom után izgatás koholt vádjával letartóztatták, hat hónapi börtönre ítélték (1957). Kiszabadulása után az egyetemen nem tudott elhelyezkedni: a Vasipari Kutató Intézet tud. munkatársa (1959–1969), tud. főmunkatársa (1969–1974). Az MTA–Veszprémi Vegyipari Egyetem Vegyészmérnöki Kar Vegyipari Analitikai Kémiai Tanszék tanszéki kutatócsoportjának tud. főmunkatársa (1974–1986), nyugdíjas tud. tanácsadója (1987-től), egyúttal az Analitikai Kémiai Tanszék tud. főmunkatársa, ill. egy. docense is (1971–1991). Fizikai kémiával, műszeres analitikával, színképelemzéssel, kohászati analitikai kutatással, fejlesztéssel, termokémiai folyamatok vizsgálatával foglalkozott. Új spektrográfiai módszereket dolgozott ki a kohászat különféle analitikai problémáinak megoldására. Új oldatos és optikai emissziós színképelemzési módszereket vezetett be fémek lézeres mikro- és nyomelemzésére: nevéhez fűződik az ún. porlasztásos fúrt-elektródos eljárás, a mátrixhatás csökkentésére kidolgozott mikroszikra-módszer, ill. a régészeti leletek vizsgálatára kidolgozott kombinált, ún. lézergerjesztés–segédszikrakisülés módszer bevezetése (iparrégészet). Korai eredménye volt, a részben róla is elnevezett ErdeyGegusKocsis-féle porlasztó (1954) megalkotása. Több alapvető fontosságú műszaki és kémiai kézikönyv magyar nyelvű fordításában, mint szerkesztő közreműködött (pl.: Perry: Vegyészmérnökök kézikönyve, 1964; Römpp: Vegyészeti lexikon, 1985).

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Pasaréti Református Egyház Torockó téri Gyülekezetének templomában búcsúztatták (2006. szept. 19-én).

Elismertség

Az MTA Spektrokémiai Munkabizottsága (1970-től), Anyagvizsgáló Munkabizottsága tagja (1980-tól). A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Színképelemző Szakbizottságának tagja (1957-től), titkára (1974–1980), alelnöke (1980-tól), Anyagvizsgáló Szakosztályának vezetőségi tagja (1974-től). A Nemzetközi Etalon Bizottság (OMBKE) Színképelemző Szakbizottsága tagja (1957-től). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) tagja (1957-től), a Magyar Spektrokémiai Társaság örökös tb. vezetőségi tagja (1994-től).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1981). Kiváló Feltaláló (bronz, 1973), a GTE Egyesületi Érme (1978), Akadémiai Nívódíj (1983), Pattantyús Ábrahám Géza-díj (1988), Náray Szabó István Tudományos Díj (2002), Török Tibor-emlékérem (2004).

Szerkesztés

Az ICP Information Newsletter (USA, 1979-től) és a Canadian Journal of Spectroscopy szerkesztőbizottságának tagja (1983-tól).

Főbb művei

F. m.: Spektrokémiai módszer a ciánsávok zavaró hatásának kiküszöbölésére. Erdey Lászlóval. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1954)
Fúrt-elektródos eljárás könnyen illó vegyületek és oldatok színképelemzésére. Erdey Lászlóval, Kocsis Elemérrel. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1955)
A szilárdpróbás és az oldatos színképelemzés érzékenységéről. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1959)
Gyors oldatos színképelemzési eljárás kohó- és Martin-salakok elemzésére. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1961)
Kvantométerek elmélete és szerkezete. (Kohászati Lapok, 1961)
Természetes vizek elemzése nagyfrekvenciás titrálással. Erdey Lászlóval, T. Vándorffy Máriával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1962)
Salakok színképelemzése. – Acélok és öntöttvasak nyomszennyezőinek meghatározása. Répás Pállal, Sajó Istvánnal. (Kohászati Lapok, 1963)
Vizsgálatok nemvezető anyagok oldatos színképelemzése körében. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
A különböző spektrográfiás és elemzési módszerek alkalmazási területei a gyakorlatban. (Gép, 1965)
Acélok oldatos spektrofotometriás elemzése. Paksy Lászlóval. (Kohászati Lapok, 1967)
Helyi mikro-színképelemzés a fémiparban. (Gép, 1969)
A gyorshívás alkalmazása a színképelemzésben. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1971)
Ötvözött acélok általános színképelemzése mikroszikra-módszerrel. Szarvas Pállal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1971)
Nyersvasminták mikrohomogenitásának vizsgálata mikro-színképelemző módszerrel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1972)
A porlasztásos, fúrt-elektródos oldatos emissziós színképelemzési eljárás és alkalmazása. Kand. értek. (Bp., 1973)
Acélok lézer-mikroszínképelemzési körülményeinek vizsgálata. (Vasipari Kutató Intézet Évkönyve, 1973)
Emissziós színképelemzés. Monográfia. Mika Józseffel, Török Tiborral. (Bp., 1974
angolul: Bristol–New York–Bp., 1978
oroszul: Moszkva, 1982)
Spektrométeres etalonok összetétel- és homogenitás-vizsgálatának néhány kérdése. Móritz Péterrel, Répás Pállal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1975)
Szilikát alapú anyagok nyomelemeinek meghatározása folyamatos oldatbetáplálású spektrográfiás módszerekkel. 1–3. Domby Andrással, Ujhidyné Farkas Klárával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1977)
A kimutatási határ szerepe az emissziós színképelemzésben. Zimmer Károllyal. (Kémiai Közlemények, 1979)
Termokémiai folyamatokban felszabadított illékony anyagok spektrokémiai vizsgálata. 1–2. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1979)
Spectrochemical Investigation of Volatile Components Released in Thermochemical Processes. Többekkel. (Acta Chimica, 1979)
Kísérő elemek szerepe Gallus és Volusianus császárok antoninianusaiban. Óvári Ferenccel. (Numizmatikai Közlöny, 1979–1980)
Kísérlettervezési módszerek alkalmazása a kémiai kutatásban. Borszéki Jánossal, Doerffel, Klausszal. 1–3. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1980)
Higany meghatározása extrakciós dúsítás után, elektrotermikus atomizálással. Halász Andrással, Polyák Klárával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1982)
Korszerű atomspektroszkópiai eljárások az anyagszerkezeti vizsgálatokban. Egy. jegyz. Inczédy Jánossal. (Veszprém, 1983
2. átd. kiad. 1990)
Emissziós színképelemzési mikroszikra-módszer vizsgálata áramló gázatmoszférában. 1–3. Borszéki Jánossal, Tóth Józseffel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1983)
Use of Pattern Recognition Methods for the Evaluation of Analytical Data of Third Century Antoninian Coins. Többekkel. (Acta Archaeologica, 1983)
II. Rákóczi Ferenc rézpénzeinek arany-, ezüst- és ólomveretei. Többekkel. (Numizmatikai Közlöny, 1985)
Színképelemző módszerek fejlesztése mikro- és nyomelemzések céljára. Tudományos tevékenység tézises összefoglalása. Doktori értek. (Veszprém, 1988)
Az etalonok – hiteles anyagminták – előállításában és minősítésében elért újabb eredmények. Répás Pállal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1988)
Korszakváltás a hazai spektroszkópiában?! (Anyagvizsgálók Lapja, 1991)
Jubiláló magyar acéletalonok. (Anyagvizsgálók Lapja, 1992)
A színképelemzés optikai atomspektroszkópiai módszerei. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1994)
III. Gordianus és Philippus császárok néhány antoninianusának kémiai elemzése. Halmos Pállal, Óvári Ferenccel. (Numizmatikai Közlöny, 1995)
Arzén és szelén meghatározása hibridgyűjtő csapdával kapcsolt injektálásos és folyamatos áramlású hibrid-atomabszorpciós módszerrel. Borszéki Jánossal, Siska Ritával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1996)
Mintaelőkészítési és mintabeviteli módszerek atomspektrometriai vizsgálatokhoz. Borszéki Jánossal, Halmos Pállal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2002)
ford.: Vukanovic, Vladimir: Tudomány és hit. Világhírű tudósok Istenről. Ford. Regéczy-Nagy Lászlóval. (Bp., 1998).

Irodalom

Irod.: Ki kicsoda az ötvenéves Gépipari Tudományos Egyesületben? Szerk. Kiss. Lajos. (Bp., 1999)
Pálos László: G. E. professzor 80 éves. (Anyagvizsgálók Lapja, 2002)
Laqua, Kurt: G. E. 80. születésnapjára. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2002)
Záray Gyula: G. E. (Anyagvizsgálók Lapja, 2006)
Inczédy János: In memoriam G. E. (Magyar Kémikusok Lapja, 2006)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője