Gebauer Ferenc
Gebauer Ferenc

2022. május 17. Kedd

Gebauer Ferenc

fegyvermester, feltaláló

Születési adatok

1888. június 25.

Gross-Herlitz, Ausztria

Halálozási adatok

1958.

Svédország


Iskola

Iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, ahol géplakatos szakmát is tanult. Bécsújhelyen pilótaiskolát végzett (1915).

Életút

A I. világháború előtt egy németországi autógyár üzemvezetője (1907–1911), a grazi Puch-motorkerékpárgyár trieszti munkatársa, fiókvezetője (1911–1914). Az I. világháborúban a hadsereg-főparancsnokság autós futártisztje (1914–1915), majd az olasz fronton ún. tábori pilóta (1916–1917), az asperni repülőgépgyár üzemi pilótája (1917–1918), majd a világháború végén, Fischamend repülőterén fegyvermesterként szolgált (1918).

Az összeomlás után egy bécsi gépgyár műszaki igazgatója (1918–1920), Budapesten telepedett le, ahol két gépgyár műszaki vezetője (1920–1924). A Danuvia Fegyver és Lőszergyár (1924–1936), ill. a Danuvia Rt. műszaki igazgatója (1936–1944).

Magyar állampolgár (1926-tól), a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) c. gépészmérnöke (1939-től). Az ország német megszállása után Svédországban telepedett le (1944), a Bofors fegyvergyár munkatársa, vezető tervezője (1944–1958?). Halálának ideje és körülményei ismeretlenek.

A 20. század egyik legjelentősebb magyar fegyverkonstruktőreként elsősorban repülőgépről irányítható géppuskákat tervezett. Korábban, a 20. század elején, az Osztrák–Magyar Monarchia vadászrepülőgépein Schwartzlose típusú fedélzeti, lőporgázhajtású géppuskákat használtak, amelyek az Alpok feletti repüléseknél gyakran meghibásodtak. Ezen hibák kiküszöbölésére új, motorhajtású géppuskát tervezett (Gebauer géppuska, 1917; első működő példányát bemutatta: 1918 jún.; a fegyver rendszeresítésére már nem kerülhetett sor).

 

Az összeomlás után Magyarországon telepedett le, tovább folytatta fedélzeti repülőgéppuska-kísérleteit (1920-tól). A Honvédelmi Minisztérium Technikai Kísérleti Intézete titkos megbízásából újabb motorhajtású repülőgéppuskát tervezett (22M GMP jelű, 1922); a Danuvia Rt. a továbbfejlesztett változatból 243 darabot készített (1926–1934 között, a szabadalmat Németország és Olaszország is megvásárolta, 1939-ben). A jól bevált, 8 mm-es géppuska után 12,7 mm-es változatot is készített, amelyet rendszeresítettek az Olaszországtól kapott FIAT CR-42 típusú vadászgépen (1940). Repülőgéppuskáinak újdonsága, hogy percenként 1500 lövést leadva tüzeltek a légcsavarkörön át. Tervezett még felderítő-repülőgépek számára megfigyelő-géppuskát, ill. ő tervezte a Toldi és Turán magyar harckocsikba és őrnaszádokba beépített géppuskát is. Megszerkesztette továbbá a gázdugattyús golyószóró kísérleti példányát is (1929-ben).

Emlékezet

Kísérleti műhelye a Váci úton működött, miután a Szövetséges Ellenőrző Bizottság felfedte, másutt kellett felállítani titkos üzemét, amely végig a Danuvia Rt.-n belül működött. Az általa tervezett géppuskákat róla nevezték el gebauernek, ill. az ő nevét őrzi a GMP (= Gebauer Motor Puska) is.

Irodalom

Irod.: A Danuvia 50 éve. 1920–1970. (Bp., 1971)
Horváth János: G. F. fegyverkonstruktőr. (Haditechnika, 1987)
Makra Zsigmond: G. F. (Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. Bp., 1997)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2018

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője