Gáspár Pál
Gáspár Pál

2024. július 16. Kedd

Gáspár Pál

közgazdász

Születési adatok

1968. január 31.

Budapest

Halálozási adatok

2008. október 19.

Budapest

Temetési adatok

2008. október 28.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Jakab Anna.

Iskola

Az MKKE Külgazdasági Szakán közgazdász okl. szerzett (1989), doktorált (1991), a közgazdaság-tudomány kandidátusa (1993).

Életút

Az MTA Világgazdasági Kutatóintézete tud. segédmunkatársa (1989–1991), tud. munkatársa (1991–1994), tud. főmunkatársa (1994-től). A BKE Gazdaságpolitikai Tanszék egy. adjunktusa (1992–1995), egy. docense (1995–2000). Az ICEG European Center Kft. alapító igazgatója (2000–2008). Makrogazdasági folyamatok elemzésével, a gazdasági növekedés elméleteinek és fontosabb kínálati és keresleti tényezőinek elemzésével foglalkozott, elsősorban a költségvetési, a monetáris és az árfolyam-politika, valamint a nemzetközi stabilizációs programok vizsgálata terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket. A kelet-európai gazdasági térség kiemelkedő szakértőjeként részt vett az államadósság-kezeléssel, az euró magyarországi bevezetésével, a nemzetközi tőkeáramlások hatásvizsgálatával, valamint a gazdasági átmenet egyéb kérdéseivel foglalkozó hazai és nemzetközi projektek működésében.

Emlékezet

Budapesten élt és alkotott, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Tiszteletére megalakult a Gáspár Pál Közgazdaság-tudományi Emlékalapítvány (2009-ben), amely létrehozta a Gáspár Pál-emlékdíjat (a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságpolitikai Tanszéke pályázatára benyújtott legjobb dolgozat szerzője veheti át, 2011-től). Az alapítvány továbbá évente kétszer gazdasági konferenciát rendez (először 2010. nov. 26-án).

Elismertség

A Magyar Közgazdasági Társaság tagja, Gazdaságpolitikai Szakosztályának titkára.

Elismerés

Káldor Miklós-díj (2005).

Szerkesztés

Az ICEG European Center negyedéves, angol nyelvű gazdasági előrejelzéseinek szerkesztője (2003–2008).

Főbb művei

F. m.: Gazdasági stabilizáció Latin-Amerikában 1982–1991 között. Egy. doktori értek. (Bp., 1991)
Az államháztartás Magyarországon. (Az átalakulás közgazdaságtana. Gazdaságpolitika. II. köt. Szerk. Veress József. Bp., 1992)
A privatizáció és a költségvetési egyensúly alakulása. (Bankszemle, 1992)
Az árfolyampolitikánk alkalmazása a stabilizációs programokban. (Pénzügyi Szemle, 1992)
A költségvetési hiány és az államadóság kiigazításának nemzetközi tapasztalatai. Kand. értek. (Bp., 1993)
Changes and Challenges: Economic Transformation in East-Central Europe. Szerk. (Bp., 1995)
Stabilizációs politikák világgazdasági tapasztalatai. Artner Annamáriával, Sass Magdolnával. (Bp., 1995)
Az 1991–1993 közötti recenzió és költségvetési folyamatok kapcsolata az Európai Unióban. (Európa politikai évkönyv, 1995/96)
A tőkemozgások szabadsága. Az Európai Unió kihívásai. Várhegyi Évával. (Bp., 1997)
Világgazdasági körkép és középtávú előrejelzés. 1999–2002. Szerk. (Bp., 1999)
Az euró bevezetésének hatásai az EMU és Magyarország gazdaságára. Várhegyi Évával. (Közgazdasági Szemle, 1999)
Az euró bevezetésének rövid- és középtávú hatásai a magyar gazdaságra. Várhegyi Évával. (Pénzügykutató füzetek. 1. Bp., 1999)
A társadalmi változások hatása a curriculumra. (Esély, 1999)
Világgazdasági sokkok gyökerei, lehetséges lefolyása és rövidtávú következményei. Ludányi Andorral. (Pénzügykutató füzetek. 2. Bp., 1999)
Kelet-közép-európai konjunktúrahelyzet és kilátások. Ludányi Andorral. (Pro minoritate, 2000)
Managing Capital Flows in Eastern Europe. (Acta Oeconomica, 2001)
Inflációcsökkentés kérdőjelekkel. Jelentősen mérséklődött az áremelkedés üzeme régiónkban. (Gazdaság, 2002)
Konvergencia az Unióval. (Európai Unió Évkönyve. 2003. Bp., 2002)
Kereskedelmi és monetáris politika. Eszközök, rendszerek. (Fejezetek a gazdaságpolitikából. Szerk. Dimák Márta, Veress József. Bp., 2005).

Irodalom

Irod.: Bartha Attila: G. P. emlékére. (Figyelő, 2008. 44.)
Meghalt G. P., az ICEG igazgatója. (Világgazdaság, 2008. okt. 21.)
Veress József: In memoriam G. P. (Köz-gazdaság. Tudományos füzetek, 2009).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője