Gáspár László
Gáspár László

2022. május 17. Kedd

Gáspár László, id.

építőmérnök

Születési adatok

1918. január 17.

Homoródszentmárton

Halálozási adatok

1996. június 26.

Budapest


Család

Sz: Gáspár Albert (†1944) községi jegyző, Dabóczi Anna. F: Török Antónia, menhelyi telepfelügyelőnő Göncön. Testvére: Gáspár Albert és Gáspár István községi orvosok. Fia: Gáspár László, ifj. építőmérnök (1943–), Gáspár Zsolt (1944–) építőmérnök, az MTA tagja, Gáspár Csongor (1952–); ill. Gáspár Tünde (1951–) üzemmérnökök.

Iskola

Középiskoláit Székelyudvarhelyen és Brassóban végezte, Brassóban éretts. (1936), Nagykállóban különbözeti vizsgát tett (1937). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) mérnök okl. (1942), a párizsi Les Techniques Routieres-ben útügyi és talajmechanikai szakmérnöki okl. szerzett (1967). A műszaki tudományok kandidátusa (1963), doktora (1981).

Életút

A JNMGE Talajmechanikai Laboratóriumában Jáky József gyakornoka (1941–1942), segédmérnöke (1942–1946). A bp.-i Államépítészeti Hivatal Talajmechanikai Laboratóriumának szakmérnöke (1946–1950), az Útépítő Beruházási Vállalat Talajmechanikai Laboratóriuma (1950–1952), a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium (KPM) Aszfalt- és Talajmechanikai Kutató Intézet és Laboratórium laborvezető főmérnöke (1952–1955), az átszervezés után az Útügyi Kutató Intézet laboratóriumvezető tud. főmunkatársa (1956–1970), a Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet tud. tanácsadója (1971-től). A BME c. egy. docense (1971-től). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1962). Útépítéssel, az útépítés talajmechanikai kérdéseivel, útpályaszerkezetek teherbíróképességi vizsgálatával és méretezésével, a meteorológia útügyi vonatkozásaival foglalkozott. Új módszert dolgozott ki a magyarországi útpályaszerkezetek gazdaságos méretezésére, meghatározta az útépítési fagyhatár hazai értékét és a szükséges védőréteg-vastagságot. Elsőként kezdeményezte szemétégetési salakanyagok, pernyék környezetbarát felhasználását a magyarországi útépítésekben.

Elismertség

Az MTA Talaj- és Kőzetmechanikai Bizottsága tagja (1963-tól). A Közlekedéstudományi Egyesület Közúti Szakosztályának vezetőségi tagja (1960-tól), a Magyarhoni Földtani Társulat tagja (1965-től). A Mezőgazdasági Mérnökök Nemzetközi Szövetsége magyar nemzeti bizottságának tagja (1967-től).

Elismerés

Jáky József-emlékérem (1971), Eötvös Loránd-díj (1980).

Főbb művei

F. m.: Minőségi földmunka egyenletes szemcséjű finom homoktalajoknál. – Nemesített földpadka. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1952)
Helyi és hulladékanyagok felhasználása közutak építésénél. – Az útügy meteorológiai vonatkozásairól. 1–2. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1953)
Helyi anyagok és melléktermékek felhasználása az útépítésben. (Bp., 1954)
Az útburkolat- alapzatok osztályozásáról és teherbíróképességi vizsgálatáról. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1954)
A korszerű útburkolatok állékonyságának és gazdaságosságának egyes kérdései. (Bp., 1954)
Útburkolatok ágyazati, ill. szűrőrétegének vizsgálata. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1955)
A közúti munkák egyes meteorológiai vonatkozásai. (Bp., 1955)
A hazai földúthálózat egyes kérdései. (Bp., 1955)
Korszerű útburkolatalapok készítése zúzottkő és kavics felhasználásával. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1956)
Közúti talajtechnikai laboratóriumi és munkahelyi vizsgálatok. (Bp., 1957)
A közutak megfelelőségi osztályozása. Kaján Bélával, Márfai Tiborral. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1957)
Útpályaszerkezetek méretezése. (Bp., 1958)
Talajstabilizáció. I–II. köt. (Bp., 1959)
A közúti járművek megengedhető legnagyobb tengelynyomásának hazai szabályozása. (Közlekedéstudományi Szemle, 1959)
Az útépítési fagyhatár megállapítása léghőmérsékleti adatokból. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1959)
Tufatörmelék kötőanyag nélküli felhasználása az építőiparban. (Építőanyag, 1959)
A korszerűsített útpályaszerkezet gazdaságos méretezése és felépítése. (Bp., 1960)
Talajmechanika, földmunka, talajstabilizáció. (Bp., 1960)
Talajok tömörségi vizsgálatának szabványosítása. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1960)
A talajstabilizáció alkalmazása közutak építésénél és korszerűsítésénél. (Bp., 1961)
A bitumenes talajstabilizáció hazai tapasztalatai. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1961)
Útpályaszerkezetek teherbíróképességi vizsgálatának szabványosítása. Boromisza Tiborral. (Közlekedéstudományi Szemle, 1961)
A bitumenes talajstabilizáció hazai tapasztalatai. Boromisza Tiborral. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1961)
Új eljárás az úttükör és az ágyazat teherbíróképességének rendszeres mérésére. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1962)
A hazai útpályaszerkezetek gazdaságos méretezéséhez, az úttükör és ágyazat teherbíró képességének rendszeres mérésére alkalmas eljárás kidolgozása. Kand. és egy. doktori értek. (Bp., 1963)
Leggazdaságosabb útpályaszerkezetek kialakítása Magyarország különböző tájegységein. Hajlékony útpályaszerkezetek méretezése új hazai eljárással, rugalmas alakváltozás és egyenértékszámok alapján. Boromisza Tiborral. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1963)
Útpályaszerkezetek méretezésének gyakorlata. (Bp., 1963)
Földmunkák tömörsége, különös tekintettel a talaj víztartalmára. (Bp., 1964)
A földmunkák gazdaságos tömörítésének néhány gyakorlati szempontja. – A cementes talajstabilizáció újabb hazai kísérletei. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1964)
Talajstabilizáció az útépítésnél. (Bp., 1964)
Útépítési geotechnikai vizsgálatok. Ács Péterrel, Boromisza Tiborral. (Bp., 1965)
Útpályaszerkezetek tervezése. (Bp., 1965
2. kiad. 1970)
Útügyi laboratóriumok fejlesztése. (Bp., 1965)
A földutak karbahelyezése és rendszeres fenntartása. (Közlekedéstudományi Szemle, 1965)
Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezésének időszerű kérdései. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1965)
Vizsgálatok a helyi talajok stabilizálásával készült szivárgásgátló rétegekre. Bogárdi Istvánnal. (Vízügyi Közlemények, 1966)
Az 1953–1965. évi stabilizált alapú kísérleti útszakaszok tapasztalatainak kritikai értékelése. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1967)
Mérnöki szerkezetek vizsgálata. (Bp., 1968)
Útügyi műszaki szótár. Az Útügyi Kongresszusok Állandó Nemzetközi Szövetsége többnyelvű szótárának magyar nyelvű kiegészített változata. Szerk. (Bp., 1968)
A mezőgazdasági úthálózat kiépítése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1970)
A talajstabilizáció újabb tapasztalatai. (Bp., 1971
2. kiad. 1973)
A kőbányák meddőhányóin elfekvő anyagok felhasználási lehetőségei az útépítésben. – A stabilizált útburkolatalapok újabb hazai tapasztalatai. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1973)
Útszakaszok rendszeres megfigyelése. Takách Gyulával. Útépítések helyi anyagok felhasználásával Budapesten. Faith Mihállyal. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1975)
A korszerű hajlékony útpályaszerkezetek méretezésének és felépítésének néhány problémája. Tudományos munkásság eredményeinek tézisszerű összefoglalása. Doktori értek. (Bp., 1975)
A granulált kohósalak kötőanyagú burkolatlapok. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1976)
Az üzemanyagtöltő-állomások kijelölése a gépjárművek üres futásának minimalizálásával. Balogh Lajossal. (Közlekedéstudományi Szemle, 1976)
A hőerőművek pernyéinek és zagytéri anyagainak útépítési hasznosítása. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1977)
A közúti közlekedés kézikönyve. Többekkel. (Bp., 1978)
Műanyag hulladékok hasznosítása az útépítésben. (Műanyag és gumi, 1978)
A keskeny útpályaszerkezetek kiszélesítése új anyagokkal és gazdaságosabb megoldásokkal. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1978)
Töltésalapozás geotextíliával. (Műanyag és gumi, 1980)
A háztartási szemét égetési salakjának hasznosítása az útépítésben. Czudor Lászlóval. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1981)
A pernyék útépítési hasznosításának újabb hazai tapasztalati. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1982)
A szemétégetési salak útépítési hasznosításának első hazai kísérletei és műszaki előírásai. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1985)
Félig merev útpályaszerkezetek. (Bp., 1986)
Töltésanyagok, szemcsés adalékanyagok és hidraulikus kötőanyagok helyettesítése ipari melléktermékekkel az útépítésben. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1986)
Kisforgalmú utak takarékos pályaszerkezetei. (Közlekedésépítés- és mélyépítéstudományi Szemle, 1987)
A tanácsi útüzem szervezetének és gazdálkodásának továbbfejlesztése. (Városi Közlekedés, 1990)
A kisforgalmú utak helyreállítási stratégiájának irányelv-tervezete. (Közlekedésépítés- és mélyépítéstudományi Szemle, 1992)
Az útépítésre alkalmas hazai bányameddők és másodnyersanyagok felújított katasztere. Összeáll. (Bp., 1992)
Az útburkolatok felületi jellemzői. (Közlekedéstudományi Szemle, 1993).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Boromisza Tibor: G. L. emlékezete. (Közúti közlekedés- és mélyépítéstudományi Szemle, 1996)
Boromisza Tibor: Szakmai délután G. L. emlékére. (Közúti és mélyépítési szemle, 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője