Garas Klára
Garas Klára

2024. július 25. Csütörtök

Garas Klára

művészettörténész

Születési adatok

1919. június 19.

Rákosszentmihály, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2017. június 26.

Budapest


Család

Nagyszülei: Grünwald Bertalan, Spitzer Hermine; Strasser Miksa, Stauber Karolina. Sz: Garas (Grünwald) Pál, az Épületterv gépészmérnöke, Strasser Irén. Hajadon. 

Iskola

A budapesti Mária Terézia Leánygimnáziumban éretts. (1937), a Pázmány Péter Tudományegyetemen művészettörténetből és régészetből bölcsészdoktori okl. szerzett (1941), a művészettörténeti tudományok kandidátusa (1955), doktora (1961).

 

Az MTA tagja (l. 1973. máj. 11.; r. 1985. máj. 9.). 

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténet Tanszéke gyakornoka (1941–1943), Budapesten gyári tisztviselő (1943–1944). Az Országos Szépművészeti Múzeum Régi Képtárának múzeumi őre (1945–1951), muzeológus tud. munkatársa (1951–1964), főigazgatója (1964–1984). 

Magyarországi barokkművészettel, elsősorban barokk festőművészettel és az európai (németalföldi, németországi és osztrák) XVI–XVIII. századi rajzművészettel foglalkozott. Feldolgozta a magyarországi XVII. és XVIII. századi festészet történetét és Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) munkásságát. Alapvetőek ikonográfiai és stíluskritikai megállapításai. Muzeológus, tudománynépszerűsítő és kiállításszervezői tevékenysége is értékes, fontos szerepet játszott a Régi Képtár 1945 utáni újjászervezésében. Számos művészeti albumot állított össze a Szépművészeti Múzeum remekműveiből, különleges alkotásaiból. Az általa szerkesztett, több nyelvre lefordított, igényes, rendkívül jó stílusban megírt múzeumi kiadványai, kiállításai és azok katalógusai világszerte elismertté tették a magyarországi muzeológiát és a hazai állami műgyűjteményeket. 

Elismertség

Az MTA Művészettörténeti Bizottsága tagja, titkára (1956–1959), majd elnöke. 

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1962), Budapest Főváros Jubileumi Emlékérme (1970), Munka Érdemrend (arany, 1974), a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (2006).

 

Akadémiai Jutalom (1951 és 1953), Ipolyi Arnold-emlékérem (1972), Móra Ferenc-emlékérem (1977), Petrovics Elek-díj (2009).

Szerkesztés

A Művészettörténeti Értesítő (1953–1967), a Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts – Szépművészeti Múzeum Közleményei (1964–1984) és az Acta Historiae Artium (1969–1993) szerkesztőbizottságának tagja 

Főbb művei

F. m.: Kracker János Lukács. Adalék a magyarországi barokkfestészet történetéhez. – Johann Lucas Kracker. Beitrag zur Geschichte der Barockmalerei in Ungarn. Egy. doktori értek. 12 táblával. (A Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézetének dolgozatai. 71. Bp., 1941)
Maîtres français en Hongrie. (Nouvelle Revue de Hongrie, 1942)
Le prince Rákóczi et les beaux-arts. (Nouvelle Revue de Hongrie, 1943)
Műemlékek pusztulása Itáliában. (Tér és Forma, 1946)
A németalföldi polgárság festészete. Kismonográfia. 20 táblával. (Művészet és valóság. Bp., 1947)
Beck Ö. Fülöp emlékkiállítása. 1947. okt. 4.–nov. 4. Kat. A kiállítást rendezte G. K., az előszót írta Kállai Ernő. (Bp., Országos Magyar Szépművészeti Múzeum, 1947)
Elpusztult műemlékek. (Tér és Forma, 1947)
Lipót Vilmos főherceg gyűjteményéből származó képek a Szépművészeti Múzeumban. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1948)
A Szépművészeti Múzeum új Zurbaran képéről. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1949)
Magyar grafika a felvilágosodás korában. (Szabad Művészet, 1949)
Régi Képtár. Rövid vezető. (Bp., 1950
2. kiad. 1955
németül: 1956)
Pieter Brueghel. – A Fővárosi Képtár Zichy-gyűjteménye. (Szabad Művészet, 1951)
A Szépművészeti Múzeum ún. Piombo férfiarcképe. (Az MTA Társadalmi-történeti Tudományok Osztálya Közleményei, 1951
angolul: The So Called Piombo Portrait in the Museum of Fine Arts. Acta Historiae Artium, 1953)
A magyar történelmi festészet a XVII. században. (Művészettörténeti Értesítő, 1952)
A magyarországi festészet a XVII. században. Monográfia. (Magyarországi barokk festészet 1. Bp., 1953)
Jan Kupezky és kortársai. Kiállítás az Országos Szépművészeti Múzeumban. 1954. jún. Kat. A katalógust írta és a kiállítást rendezte. (Bp., 1954)
A Régi Képtár egy Krisztus siratása képéről. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1954)
A korai németalföldi polgárság festészete néhány problémája. (Művészettörténeti Értesítő, 1954)
(Some Problems of Early Dutch and Flemish Painting. Acta Historiae Artium, 1954)
Jean-Baptiste Simeon Chardin. (Szabad Művészet, 1954)
Id. Pieter Brueghel. Reprodukciók. A bevezető tanulmányt írta G. K. (Bp., 1955)
Eine unbekanntes Porträt der Familie Rubens auf einem Gemälde Van Dycks. (Acta Historiae Artium, 1955)
Rocco Marconi két képe Magyarországon. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1955)
Magyarországi festészet a XVIII. században. Monográfia és kand. értek. is. (Magyarországi barokk festészet 2. Bp., 1955
oroszul: 1958)
Barokk művészet. (A magyarországi művészet története a honfoglalástól a XIX. századig. Főszerk. Fülep Lajos. Szerk. Dercsényi Dezső és Zádor Anna. Bp., 1955
2. jav. kiad. 1961
3. jav. kiad. 1964
4. átd. kiad. 1970
5. átd. kiad. 1973)
Rembrandt és köre. Kat. A kiállítást rendezte és a katalógust szerk. G. K. (Bp., Szépművészeti Múzeum, 1956)
Maulbertsch ismeretlen művei a Szépművészeti Múzeumban. – Memling Kálvária-oltára. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1956)
A Rubens-család ismeretlen képmása Van Dyck egy művén. (Művészettörténeti Értesítő, 1956)
A francia festészet a forradalom korában. – Rembrandt emlékezete. (Természet és Társadalom, 1956)
Ismeretlen Maulbertsch-oltárképek Magyarországon. (Művészettörténeti Értesítő, 1957)
Johann Bergl rajzai Magyarországon. – Felix Ivo Leicher. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1958)
Vázlatok és tanulmányok a XVII. századi osztrák festészetben. Paul Troger néhány ismeretlen műve. (Művészettörténeti Értesítő, 1959
németül: Skizzen und Studien in der österreichischen Malerei des XVIII. Jahrhunderts. Einige unbekannte Werke von Paul Troger. Acta Historiae Artium, 1958)
Rembrandt rajzai. Reprodukciós kiállítás a Kulturális Kapcsolatok Intézetében. Kat. A katalógust írta G. K. (Bp., 1959)
Josef Winterhalter. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1959)
Franz Anton Maulbertsch. Monográfia és doktori értek. is. Részben beragasztott képekkel. (Bp.–Wien, 1960)
Carlo Innocenzo Carlone. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1960)
Velázquez. (Művészet [folyóirat], 1960)
Régi Képtár. Remekművek a Szépművészeti Múzeumban. Szerk., összeáll., a bevezető tanulmányt írta. Művészeti album. 64 táblával. (Bp., 1960
2. lényegesen átd. kiad. 1970
németül: Meisterwerke der Alten Malerei in Museum der Bildenden Künsten. Bp., 1960 és 1970
angolul: Masterpieces from Budapest. Bp.–London, 1960 és 1970
franciául: Paris, 1960
bolgárul: Bp., 1961
olaszul: Milano, 1961 és 1970
a 2. kiad. cseh nyelven: Praha, 1970
lengyelül: Warszawa, 1970 és oroszul: Moszkva–Leningrád, 1970)
Zu einigen Problemen der Malerei des 18. Jahrhunderts. Die Malerfamilie Palko. (Acta Historiae Artium, 1961)
Giovanni Antonio Pellegrini párizsi mennyezetképe. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1962)
Sebastiano Ricci egy eddig ismeretlen főműve. (Művészettörténeti Értesítő, 1962)
Carlo Carlone und die Deckenmalerei in Wien am Anfang des 18. Jahrhunderts. (Acta Historiae Artium, 1962)
Chardin. Kismonográfia. A fotókat Kónya Kálmán készítette. 20 táblával. (A művészet kiskönyvtára. 45. Bp., 1963)
Gregorio Guglielmi. (Művészettörténeti Értesítő, 1963 és Acta Historiae Artium, 1963)
Gaspare Diziani néhány ismeretlen műve Budapesten. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1963)
Werke österreichischer Maler des 17. und 18. Jahrhunderts in Budapest. (Österreichischer Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 1964)
Delacroix kiállítása Párizsban. (Művészet [folyóirat], 1963)
Franz Anton Maulbertsch. Leben und Werk mit Oeuvrekatalog. Monográfia. Ford. Alpári Tilda. Az előszót írta Kokoschka, Oscar. (Graz, 1964
2. átd. kiad. Salzburg, 1974)
Giorgione és a giorgionizmus a XVII. században. 1–3. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1964–1966)
Allegorie und Geschichte in der venezianischen Malerei des 18. Jahrhunderts. (Acta Historiae Artium, 1965)

Olasz reneszánsz portrék. Művészeti album. 48 táblával. (Remekművek a magyarországi gyűjteményekben. Bp., 1965
2. bőv. kiad. 1973
3. átd. kiad. 1981
angolul: Italian Renaissance Portraits. Bp., 1965
2. kiad. 1974
3. kiad. 1981
franciául: Portraits de la Renaissance italienne. Bp., 1965
2. kiad. 1974
3. kiad. 1981
németül: Italianische Renaissanceporträts. Bp., 1965
2. kiad. 1974
3. kiad. 1981
oroszul: Bp., 1977
2. kiad 1983)
Carlo Innocenzo Carlone. Monográfia. Barigozzi, Amaliával. (Milano, 1967)

Mesterművek a Régi Képtárban. Művészeti album. (Bp., 1967
angolul: Selected Paintings from the Old Picture Gallery. Bp., 1967
franciául: Peintures choisies Budapest. Bp., 1967
németül: Meister der Weltkunst. Museum der Bildenden Künste Budapest. Bp., 1967)

Kortársak a németalföldi festőművészetről. Vál., szerk., a bevezető tanulmányt írta G. K. Ford. Takácsy Elek. (Európai antológia. Németalföldi forradalom. Bp., 1967)
Tintoretto budapesti képe és a II. Rudolf császárnak festett sorozat. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1967)
Franz Anton Maulbertsch. (The New Hungarian Quaterly, 1967)
A budai vár egykori képgyűjteménye. 1968. ápr. 27.–aug. 20. Kat. A katalógust írta és a kiállítást rendezte Mojzer Miklóssal. (Bp., Szépművészeti Múzeum, 1968)
Das Schicksal der Sammlungen des Erzherzogs Leopold Wilhelm. (Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien. Wien, 1968)

A velencei settecento művészete. Művészeti album. 48 táblával. (Remekművek a magyarországi gyűjteményekben. 1968
2. jav. kiad. 1971
angolul: Bp., 1968 és New York, 1968
2. kiad. 1971
3. kiad. 1977
franciául: Bp., 1968
németül: Bp., 1968
2. kiad. 1971
3. kiad. 1977
oroszul: Bp., 1968
2. kiad. 1977)

A budai vár XVIII. századi képgyűjteménye. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1969)
Barokk. (Magyar művészettörténet. A Magyar Televízió művészettörténeti sorozata. 5. Szerk. Pap Gábor. Bp., 1970)
Zu einigen Malerbildnissen der Renaissance. I. Sebastiano del Piombo. (Acta Historiae Artium, 1970)
Die Bildnisse Pietro Bembos in Budapest. (Acta Historiae Artium, 1970)
J. H. Schönfeld és J. Heiss művei Magyarországon. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1970)
Antonio Galli Bibiena és Franz Karl Palko. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1971)
Bildnisse der Renaissance. II. Dürer und Giorgone. (Acta Historiae Artium, 1972)
Giambettino Cignaroli és Pietro Rotari művei Magyarországon. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1972)

A Szépművészeti Múzeum képei. Művészeti album. (Bp., 1973
2. jav. kiad. 1976
angolul: Bp., 1973
London, 1974
Tokyo, 1976
New York, 1978
cseh nyelven: Praha, 1975
franciául: Bp., 1973
lengyelül: Warszawa, 1975
németül: Bp., 1973
2. kiad. 1975)

Képmás és képlet. Az ifjú Raffael és az agg Tizián. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1974. febr. 21.
megjelent: Az MTA II. Osztályának Közleményei, 1974)
Franz Anton Maulbertsch és kora. Budapest, Szépművészeti Múzeum, 1974. jún. 28.–szept. 29. Kat. A katalógust írta és a kiállítást rendezte G. K. A fényképeket készítette Szenczi Mária és Wagner Zsuzsa. 24 táblával. (A Népművelési Propaganda Iroda kiadványa. Bp., 1974)
Nézzük meg együtt a sümegi Maulbertsch-freskót! (Művészet [folyóirat], 1974)
Maulbertsch Magyarországon. (Múzsák, 1974)
Az olasz mesterek és a magyarországi barokk térhódítása. Művészvándorlás, művészeti kapcsolatok. Függelék: Adatok Filiberto Luchese munkásságához. (Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok. Szerk. Galavics Géza. Bp., 1975)
Maulbertsch mesterei és előfutárai. Van Roy, van Schuppen és Rottmayr. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1975)
Bildnisse der Renaissance. III. Der junge Raffael und der alte Tizian. (Acta Historiae Artium, 1975)
A Szépművészeti Múzeum. Monográfia. (Bp., 1976
oroszul: Moszkva, 1976)
Das Reisejournal des Architekten Johann Michael Küchel aus dem Jahre 1737. (Acta Historiae Artium, 1976)
Magyarországi barokk művészet. Operatív tanulmány a magyarországi művészettörténeti kézikönyv IV. kötete számára. (Művészettörténeti Értesítő, 1976)
Peter Paul Rubens születésének 400. évfordulóján. (Népszabadság, 1977. jún. 25.)
Kupezky tanulmányok. Ismeretlen arcképek Jan Kupezky bécsi korszakából. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1978)
Ismeretlen barokk festmények Budapesten. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1979)
A XVIII. század német és osztrák rajzművészete. Válogatott mesterművek a Szépművészeti Múzeum rajzanyagából. Művészeti album. (A Szépművészeti Múzeum legszebb rajzai. 2. Szerk. Gerszi Teréz. Bp., 1980
németül: Deutsche und österreichische Zeichnungen des 18. Jahrhunderts. Ausgewählte Meisterwerke der Graphischen Sammlung des Museums der Bildenden Künsten, Budapest. Bp., 1980)
Unbekannte italianische Gemälde in Gotha. Probleme um Bigot und Manfredi. (Acta Historiae Artium, 1980)
Unbekannte Fresken von Josef Ignaz Mildorfer. (Mitteilungen der Österreichischen Galerie, 1980)
Österreichischer Barockzeichnungen aus dem Museum der Schönen Kunste in Budapest und Salzburger Barockmuseum. Kat. A katalógust szerk. és a kiállítást rendezte G. K. (Schriften des Salzburger Barockmuseum 6. Salzburg, 1981)
75 éves a Szépművészeti Múzeum. Jubileumi kiállítás. Kat. A katalógust szerk. és a kiállítást rendezte Ember Ildikóval. Fotók: Aradiné Szenczi Mária, Gyarmathy László és Wagner Zsuzsa. (A Népművelési Propaganda Iroda kiadványa. Bp., 1981)
Christian Seybold és a festőképmás a 18. századi Ausztriában. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1981)
Maestri italiani e veneziani nell’Ungheria del secolo XVIII. (Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e illuminismo. Szerk. Köpeczi Béla és Sárközy Péter. Bp., 1982)
A Szépművészeti Múzeum. 1906–1981. (Századok, 1983)
Raffael-gyűjteménytörténeti kutatások. Raffael-művek Magyarországon. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1983)
Franz Anton Maulbertsch und sein Kreis in Ungarn. Katalog der ausgestellten Werke. (Zur Ausstellung 260 Jahre Franz Anton Maulbertsch. Szerk. Hindelang, Eduard. Sigmaringen, Langenargen am Bodensee, 1984)

Szépművészeti Múzeum. Fotóalbum. Szerk., a bevezető tanulmányt írta G. K. A 2. kiadást Ember Ildikó gondozta. (Bp., 1985
2. jav. és bőv. kiad. 1998
angolul: Bp., 1985
2. kiad. 1988
3. kiad. 1998
4. kiad. 2003
olaszul: Bp., 1992
oroszul: Bp., 1989
németül: Bp., 1985
2. kiad. 1988)

Művész és megrendelő, közönség és kritika: változások a XVIII. század második felének művészeti életében. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1986. jan. 21.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1987)
Die Sammlung Buckingham und die kaiserliche Galerie. (Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. 1987. Wien 1987)
Carlo Carlone in Deutschland. (Himmel Ruhm und Herrlichkeit. Italianische Künstler an rheinischen Höfen des Barock. Szerk. Schmidt, Hans M. Köln–Bonn, 1989)
Maffeo Verona ismeretlen műve Budapesten. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1989)
Correggio: Szoptató Madonna. Tanulmány. (Pantheon [sorozat]. Szerk. Szepesi Anna. Bp., 1990)
XVIII. századi csendéletfestők művei a Szépművészeti Múzeumban. Maximilian Pfeiler, Franz Werner Tamm és Gabriele Salci. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1991)
Maulbertsch Magyarországon. (Pannon Panteon. Géniusz mundi. Barokk és Maulbertsch. Összeáll. Kőszegi Lajos és Várhegyi Miklós. Veszprém, 1992)
Die Ölskizzen bei Maulbertsch. (Barock, Regional – International. Szerk. Pochat, Gotz. Kunsthistorisches Jahrbuch. 1993. Graz, 1993)
Der italianische Einfluss und der Wiener Akademiestil zur Zeit von Franz Anton Maulbertsch. (Franz Anton Maulbertsch und der Wiener Akademiestil. Szerk. Hindelang, Eduard. Sigmaringen, 1994)
Sebastiano del Piombos Kardinalbildnis in Dublin. Neue Funde und Ergebnisse. (Acta Historiae Artium, 1994/95)
A soproni Edlinger Ház és Gregorio Guglielmi. (A Soproni Múzeum kiadványai. 2. Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Szerk. Környei Attila és G. Szende Katalin. Sopron, 1996)
Der „weltbekannte, berühmte Maler”. Maulbertsch, die Zeitgenossen und die Nachwel. (Franz Anton Maulbertsch und sein schwäbischer Umkreis. Szerk. Hindelang, Eduard. Sigmaringen, 1996)
XVII. századi német mesterek és művek. A barokk Közép-Európában. (A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1997)
Dráma és architektúra. Josef Platzer és Friedrich Heinrich Füger ismeretlen műve Magyarországon. (Tanulmányok Szilárdfy Zoltán tiszteletére. Ars Hungarica, 1997)
Die Geschichte der Gemäldegalerie Esterházy. (Esterházy-Studien. 2. Von Bildern und anderen Schätzen. Die Sammlungen der Fürsten Esterházy. Szerk. Galavics Géza és Mráz Gerda. Wien, 1999)
A budai vár egykori gyűjteménye. Képek a Szépművészeti. – The One-Time Art Collection of the Royal Palace. Pictures in the Budapest Museum of Fine Arts. (A budavári királyi palota évszázadai. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. 2000. márc.–2001. jan. és konferencia 2000. máj. 30–31. Szerk. F. Dózsa Katalin és Szvoboda Dománszky Gabriella. Bp., 2001)
A budai vár egykori gyűjteménye. Képek a Szépművészeti Múzeumban. (Tanulmányok Budapest múltjából, 2001)
Jegyzetek Jankovich Miklós képgyűjteményének történetéhez. (Jankovich Miklós gyűjteményei. Kiállítás a magyar közgyűjtemények alapításának 200. évfordulója alkalmából. A kiállítást rendezte és a katalógust szerk. Mikó Árpád. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványa. Bp., 2002)
Die falschen Correggios. Nachahmungen und Fälschungen im 18. Jahrhundert. (Greeting Zsuzsa Urbach on Her Birthday. Acta Historiae Artium, 2003)
Festő, restaurátor, képkereskedő. Adam Braun és a magyar műbarátok. (Ars Hungarica, 2006)
Adalékok Anton Kern munkásságához. A részeg Noé képe és mások. („Ez világ, mint egy kert… Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk. Bubryák Orsolya. Bp., 2010). 

Irodalom

Irod.: műveiről: Klaniczay Tibor: G. K.: A magyarországi festészet a XVII. században. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1955)
Aggházy Mária: G. K.: A magyarországi festészet a XVII. században. (Művészettörténeti Értesítő, 1954)
Gogolák Lajos: G. K.: A magyarországi festészet a XVII. században. (Természet és Társadalom, 1954)
Vörös Károly: G. K.: A magyarországi festészet a XVII. században. (Századok, 1956)
Csatkai Endre: G. K.: A magyarországi festészet a XVII. században. (Soproni Szemle, 1957)

Aggházy Mária: G. K.: A magyarországi festészet a XVIII. században. (Művészettörténeti Értesítő, 1955)
Vörös Károly: G. K.: A magyarországi festészet a XVIII. században. (Századok, 1956)
Fenyő Iván: G. K.: A magyarországi festészet a XVIII. században. (Az MTA Társadalmi-történeti Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
Jenei Ferenc: G. K.: A magyarországi festészet a XVIII. században. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1960)

Ybl Ervin: G. K.: Franz Anton Maulbertsch. (Művészettörténeti Értesítő, 1961)
Dutka Mária: Franz Anton Maulbertsch. G. K. nagymonográfiája. (Magyar Nemzet, 1961. febr. 8.)

Barabás Tibor: Németalföldi levelek. Kortársak a németalföldi festőművészetről. Vál., szerk., a bevezető tanulmányt írta G. K. (Magyar Nemzet, 1967. jún. 18.)

Jávor Anna: G. K.: A Szépművészeti Múzeum. (Ars Hungarica, 1977)

Jávor Anna: G. K.: A XVIII. század német és osztrák rajzművészete. Válogatott mesterművek a Szépművészeti Múzeum rajzanyagából. (Ars Hungarica, 1981)
Barkóczi István: G. K.: A XVIII. század német és osztrák rajzművészete. Válogatott mesterművek a Szépművészeti Múzeum rajzanyagából. (Művészet [folyóirat], 1981 és A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1982)

Kristó Nagy István: Szépművészeti Múzeum. Fotóalbum. (Magyar Nemzet, 1986. márc. 10.). 

Irod.: Kandidátusi vita G. K. kandidátusi értekezéséről. (Művészettörténeti Értesítő, 1955)
G. K. Franz Anton Maulbertsch c. doktori értekezésének vitája a Magyar Tudományos Akadémián. (Művészettörténeti Értesítő, 1961)
Sárvári Márta: Tudós nők. A múzeumigazgató. (Magyar Nemzet, 1965. dec. 15.)
Művészeti lexikon. I–IV. köt. Felelős szerk. Lajta Edit. (Bp., 1965–1968)
Szánthó Dénes: Virág az íróasztalon. Látogatás a Szépművészeti Múzeum főigazgatójánál. (Magyar Nemzet, 1972. márc. 9.)
Vadas József: A Szépművészeti Múzeumban. A szellemi élet műhelyei. (Élet és Irodalom, 1972. dec. 9.)
Harangozó Márta: Tudós asszony az Akadémián. (Esti Hírlap, 1974. márc. 19.)
Hajduska István: A múzeum művészbejárata felől. G. K. (H. I.: Tudósok közelről. Ötven magyar akadémikus portréja. Bp., 1975)
Mátraházi Zsuzsa: A Szépművészeti Múzeum születésnapján. Beszélgetés G. K. főigazgatóval. (Magyar Nemzet, 1981. nov. 1.)
G. K. hatvanöt éves. Bibliográfia. (Művészettörténeti Értesítő, 1984)
Friderikusz Sándor: A kettétört Madonna. (élet és Irodalom, 1984. máj. 18.)
Bibliographie der Werke von Klára Garas. (Acta Historiae Artium, 1989 és külön: Bp., 1989)
Harangozó Márta: Örökifjú, energikus akadémikus. A boszorka én vagyok. Beszélgetés a kitüntetett G. K.-val. (Esti Hírlap, 1989. júl. 3.)
Ex fumo lucem. Baroque Studies in Honour of Klára Garas. Presented on Her Eightieths Birthday. Művészettörténeti tanulmányok G. K. nyolcvanadik születésnapjára. I–II. köt. Szerk. Dobos Zsuzsanna és Mojzer Miklós. (A Szépművészeti Múzeum kiadványa. Bp., 1999)
Akadémikus portrék. G. K. művészettörténész. Nők a tudományban. Herzka Ferenc portréfilmje alapján. (Bp., 2008)
Studies Dedicated to Klára Garas. Szerk. Marosi Ernő. (Acta Historiae Artium, 2009)
Radványi Orsolya: Múzeumcsinálók. G. K. (Museum Café, 2009)
Szabó Iréne: Kilencven év magasából. G. K. (Népszava, 2009. júl. 25.)
Nők a magyar tudományban. (Szerk. Balogh Margit és Palasik Mária. Bp., 2010)
Gréczy Emőke: A csuklóhoz bilincselt Rembrandt utazása. G. K. művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum volt főigazgatója. (Museum Café, 2012)
Tölgyesi Gábor: A hölgy, aki a művészettel jegyzete el magát. (Magyar Nemzet, 2017. júl. 26.).

 

neten: http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/91/cikk_91/03.03./szemelyi_biblio/Garas_Klara.pdf

 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2017

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője