Garai Katalin
Garai Katalin

2024. július 16. Kedd

Garai Katalin, Lányi Pálné

közgazdász

Születési adatok

1948. szeptember 27.

Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2001. március 2.

Budapest


Család

Sz: Garai Ernő villany- és vízvezeték-szerelő, Emesz Terézia női fodrász. F: 1977-től Lányi Pál (1946–) mérnök, az Országos Vezetőképző Intézet főelőadója. Leánya: Lányi Nóra (1978–).

Iskola

A bp.-i Berzsenyi Dániel Gimnázium orosz tagozatán éretts. (1967), a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Vállalatgazdálkodási Szak külkereskedelmi ágazatán üzemgazdász okl. szerzett (1970), tanulmányait a Nancyi Egyetemen (= Centre Européen Universitaire de Nancy) egészítette ki (1972–1973). Az MKKE kiegészítő tanári „A” politikai gazdaságtan–népgazdasági tervezés szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1976), doktorált (1977), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1983).

Életút

A Monimpex Külkereskedelmi Vállalat bonyolítója (1970), a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Marxizmus-Leninizmus Tanszék tanársegéde (1970–1975), az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar Marxizmus-Leninizmus Tanszék főisk. adjunktusa (1975–1983), az MKKE, ill. a BKE Világgazdasági Tanszék egy. docense (1983–2000). A Külkereskedelmi Főiskola, az ELTE ÁJTK, az ELTE BTK, a BME, a GATE és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem előadó tanára. Az MTA–TMB-n Palánkai Tibor aspiránsa (1980–1982). Európai gazdasági integrációval, elsősorban az Európai Közösség és az Európai Unió gazdasági és monetáris uniójával foglalkozott. Több, gyermekeknek és középiskolásoknak szánt népszerű közgazdasági könyv és tankönyv szerzője és szerkesztője.

Emlékezet

Budapesten (Angyalföld, XIII. kerület Gyöngyösi utca 28.) élt és tevékenykedett. Halálának 10. évfordulóján megemlékezést – emlékülést és kiállítást – rendeztek tiszteletére (a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, 2011. márc. 2-án.).

Főbb művei

F. m.: Az EGK pénzügyi integrációja a különböző európai tervek tükrében. (Politikai gazdaságtan füzetek. Bp., 1976)
Az EGK gazdasági- és pénzügyi unióvá válásának kérdései, különös tekintettel az ezzel foglalkozó tervezetekre. Egy. doktori értek. (Bp., 1977)
A Werner-jelentéstől az EMS-ig. (Külgazdaság, 1980)
Az ECU és jövője (Külgazdaság, 1982)
A gazdasági- és pénzügyi unió helye a nyugat-európai országok fejlődésében. Kand. értek. (Bp., 1982)
Gazdaságpolitikai együttműködés Nyugat- Európában. (Külgazdaság, 1983)
Költségvetési politika – monetáris integráció. (Pénzügyi Szemle, 1983)
Újból az ECU-ról. (Külgazdaság, 1985)
Mit, miért, mennyiért? 7–10 éveseknek. Ill. Vara Tibor. (Bp., 1985
2. kiad. 1986)
A gazdaság színpadán. Ill. Kalmár István. (Bp., 1987)
A biztosítási kultúráért – gyerekeknek. (Bp., 1989)
A ’92-es Európa közép-európai nézőpontból. (Aula, 1990)
Nemzetbiztonság és privatizáció. Dénes Gáborral, Szombathelyi Ferenccel. (Bp., 1992)
Az EK monetáris uniója. Kötelező tananyag. (Bp., 1993)
Magyarország útja az Európai Közösséghez. Az egységes belső piachoz való alkalmazkodás, társulás, tagság. (Bp., 1993)
Az Európai Unió és a magyar integrációs folyamat. Kengyel Ákossal. (Bp., 1995)
Az Európai Unió. Tankönyv középiskolák 11–12. osztálya számára. (Bp., 1999)
EU-csatlakozás, ahogy a jövő köztisztviselői látják. Tanulmánykötet. Szerk. Szentes Dorottyával. (Bp., 2003).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 2001. márc. 13.)
Újpest lexikon. Főszerk. Hirmann László. (Újpest, 2002)
Lányiné G. K. – 1948–2001 – világgazdasági és ismeretterjesztő munkássága. Tíz éves megemlékezés – emlékülés és kiállítás a Budapesti Corvinus Központi Könyvtárában. Összeáll. Lányi Pál. (Bp., 2011).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője