Gallai Tibor
Gallai Tibor

2024. július 21. Vasárnap

Gallai Tibor

matematikus, pedagógus

Névváltozatok

Grünwald

Születési adatok

1912. július 15.

Budapest

Halálozási adatok

1992. január 2.

Budapest


Család

Sz: Grünwald Dávid magántisztviselő, Benedig Katalin. Testvére: Gallai Gyula, a Magyar Optikai Művek (MOM) mérnöke. F: 1938-tól Duschák Ibolya (†1983), a BME adjunktusa.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1936), bölcsészdoktori okl. szerzett (1940), a matematikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (téziseire, 1988). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.).

Életút

A bp.-i Triesti Általános Biztosító Társulat biztosítási matematikusa (1936–1937), a Magyar Pamutipar textilkalkulátora (1937– 1939), a zsidótörvények miatt elbocsátották (1939). Alkalmi szellemi munkákból, matematikai tanfolyamok vezetéséből élt (1939– 1942), munkaszolgálatos (1942–1945). A II. vh. után a Pesti Izraelita Hitközség Leánygimnáziumának r. tanára (1945–1949); egyúttal az Állami Műszaki Főiskola Matematika Tanszék főisk. tanára (1947–1950). A BME I. sz. Matematikai Tanszék, ill. Intézet ny. r. tanára (1949–1950), tanszékvezető egy. tanára (1951–1958). Az MTA Matematikai Kutatóintézete tud. főmunkatársa (1958– 1968), nyugdíjas tud. tanácsadója (1968–1972). A kombinatorika és a gráfelmélet iskolateremtő egyénisége, a gráfelmélet szinte minden klasszikus fejezetében maradandót alkotott. Nevéhez fűződik az ún. min-max tételek szerepének felismerése, a Gallai-tétel, ill. a James Joseph Sylvesterrel kidolgozott Sylvester–Gallai-tétel döntő lökést adott a kritikus gráfok és a perfekt gráfok elméletének, elsőként alkalmazta a lineáris programozás dualitás tételét kombinatorikus min-max tételekre.

Emlékezet

Tanítványai közé tartozott – többek között – T. Sós Vera és Lovász László akadémikusok, ill. Rényi Kató és Pósa Lajos. Hetvenedik születésnapján a Combinatorica c. folyóirat külön számot szentelt tiszteletére. A kötetben Lovász László és Erdős Pál külön cikkben méltatták tudományos eredményeit, s megtalálható itt addig megjelent műveinek bibliográfiája is (1982). Budapesten (II. kerület Bimbó utca 63.) élt, Budapesten hunyt el; a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

Elismerés

Közoktatási Érdemrend (1950), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Munka Érdemrend (arany, 1982). Kossuth-díj (a BME-n végzett kiváló pedagógiai munkájáért, a szakérettségizett hallgatók oktatásában és nevelésében elért eredményeiért, 1956), Szele Tibor-emlékérem (1972).

Főbb művei

F. m.: Über Euler-Linien unendlicher Graphen. Erdős Pállal, Vázsonyi E.-vel. (Journal of Mathematics and Physics, 1938)
On Polynomials with Only Real Roots. Erdős Pállal. (Annals of Mathematics, 1939)
Matematika a középiskolák I. osztálya számára. Péter Rózsával. (Bp., 1949
5. kiad. 1954)
Algebra a közgazdasági technikumok I. osztálya számára. Péter Rózsával. (Bp., 1950)
Matematika az Állami Műszaki Főiskola Vas- és Fémtechnológiai Tagozata számára. (Bp., 1950)
Matematika a gimnáziumok II. osztálya számára. Péter Rózsával, Tolnai Jenővel. (Bp., 1950
5. kiad. 1954
7. kiad. 1956
9. kiad. 1958
11. kiad. 1960
13. kiad. 1962)
On Factorization of Graphs. (Acta Mathematica, 1950)
Matematika a tanítóképző intézetek II–III. osztálya és az ipari technikumok I. osztálya számára. Péter Rózsával, Tolnai Jenővel. (Bp., 1951)
Vektorok. Egy. jegyz. (Bp., 1954)
Maximum– minimum Sätze über Graphen. (Acta Mathematica, 1958)
On Maximal Paths and Circuits of Graphs. – Über reguläre Kettengruppen. (Acta Mathematica, 1959)
Über extreme Punkt- und Kantenmengen. (Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis. Sectio Mathematica, 1959)
Matematika. I–II. köt. Egy. tankönyv. G. T. előadásai alapján írta Makai Endre. (Bp., 1959)
Erők összetételének paralelogrammaszabályáról. (Fizikai Szemle, 1960)
Verallgemeinung eines graphentheoretischen Satzes von Rédei. Milgram, A. N.-nel. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 1960)
Gráfok előírt fokú pontokkal. Erdős Pállal. (Matematikai Lapok, 1960)
Maximum–minimum Sätze und verallgemeinerte Faktoren von Graphen. (Acta Mathematica, 1961)
Graphen mit triangulierbaren ungeraden Vielecken. (MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1962)
Kritische Graphen. – Neuer Beweis eines Tutte’schen Satzes. (MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1963)
Kőnig Dénes. (Matematikai Lapok, 1964)
Négyzetfelosztások, hálózatok, gráfok. (Élő matematika. Bp., 1968)
Signierte Zellenzerlegungen. 1–2. (Acta Mathematica, 1971–1987)
A magyar gráfelméleti iskola néhány eredményéről. (Magyar Tudomány, 1972)
The Life and Scientific Work of Dénes König. (Linear Algebra and Its Applications, 1978)
Minimum és maximumfeladatok gráfokra. Tudományos tevékenység tézisszerű összefoglalása. Doktori értek. (Bp., 1987).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1992. jan. 9.)

T. Sós Vera–Babai László: G. T. (Magyar Tudomány, 1993)

Varga Antal: G. T. (Polygon, 2009).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője