Gál György Sándor
Gál György Sándor

2021. október 21. Csütörtök

Gál György Sándor

író, zenetörténész

Névváltozatok

Gál György

Születési adatok

1907. augusztus 4.

Budapest

Halálozási adatok

1980. január 15.

Budapest


Iskola

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán – Hanák Árpád tanítványaként – zongoratanári okl. szerzett (1929).

Életút

A bp.-i Fodor Zeneiskola zongoratanára, egyúttal zenetörténeti előadásokat is tartott (1929–1940), az Anonymus Kiadó lektora (1940–1943), a II. vh. alatt munkaszolgálatos (1943–1945). A Zeneműkiadó Vállalat szerkesztője, majd csak irodalommal foglalkozott. Zenei tárgyú könyveket, operakalauzokat és zeneesztétikai műveket, de kortárs képzőművészeti tárgyú cikkeket és műkritikákat is írt. Különösen népszerűek zenei életrajzi regényei: megírta – többek között – Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, ill. Georg Friedrich Händel, Franz Schubert és Giuseppe Verdi regényes életrajzát. Többször is megírt, ill. átdolgozott, Liszt Ferenc életregényét számos nyelvre lefordították. Balassa Imrével közösen írt, rendkívül nagy példányszámban, szinte évente megjelent és többször átdolgozott operakönyvei a magyar zenei ismeretterjesztő irodalom klasszikusai. Több zeneművet, köztük egy csellókompozíciót is szerzett. Néhány novelláját Gál György néven írta.

Szerkesztés

A Könyvbarát c. folyóirat (1951) és az Opera-füzetek szerkesztője (Balassa Imrével, 1952–1958). Az Ünnep és a Magyar Lányok zenei rovatvezetője.

Főbb művei

F. m.: Beethoven. (Bp., 1930)
Aranybilincs. Reg. (Szivárvány. 10. Bp., 1934)
Véres fogadás. Reg. (Szivárvány. 18. Bp., 1935)
A fehér kurtizán. Reg. (Szivárvány. 33. Bp., 1935)
Diadalszekér. Liszt Ferenc életregénye. I–II. köt. (Bp., 1936)
A zene története. (Bp., 1937
Műveltség. 2. kiad. 1940
3. kiad. 1941)
Hívnak a csillagok. Reg. (Bp., 1946)
Dalok szárnyán. Schubert Ferenc életének regénye. Biczó András rajzaival. (Bp., 1947)
Ruzicskay György. Képzőművészeti tanulmány. A művész 136 képének reprodukciójával. (Bp., 1948)
Verdi életregénye. (Bp., 1951
2. kiad. 1957
3. kiad. 1961
németül: Berlin, 1965
2. kiad. 1966)
Operák könyve. Balassa Imrével. (Bp., 1952
3. bőv. kiad. 1954
4–5. bőv. kiad. 1955
6. bőv. kiad. 1956
7. kiad. 1957
8. kiad. 1959
9. kiad. 1960
10. kiad. 1962
oroszul: Bp., 1965
2. kiad. 1967)
Operakalauz. Zenepéldákkal. Balassa Imrével, ill. Végh Gusztávval. (Bp., 1956
2. kiad. 1957
3. kiad. 1958
4. kiad. 1960
5. kiad. 1961)
Út a komolyzenéhez. A zenei ismeretterjesztő előadások módszeréről. (A kultúrotthon-vezetők kézikönyvtára. Bp., 1956)
Hazám, hazám te mindenem… Erkel Ferenc életregénye. Ill. Szőnyi Gyula. (Bp., 1957
2. kiad. 1960
Ill. Szász Endre. 3. kiad. 1963
A Zeneműkiadó életrajzi regényei. 4. kiad. 1965
Ill. Cakó Ferenc. 5. kiad. 1976)
Weiner Leó életműve. (Bp., 1959)
Operettek könyve. Az operett regényes története. Somogyi Vilmossal. (Bp., 1959
2–3. kiad. 1960
4. jav. és bőv. kiad. 1976)
Út a muzsikához. (Bp., 1960)
Operák könyve. 2. (Bp., 1961
2. átd. kiad. 1962)
Pjotr Iljics Csajkovszkij. (Kis zenei könyvtár. Bp., 1962)
Ismerkedés a zenetörténettel. Ill. Kondor Lajos, Varga Imre. (Bp., 1963)
Mesél a bécsi erdő… A keringő és a Strauss-család regénye. Somogyi Vilmossal. (Bp., 1965
2. kiad. 1966
3. kiad. 1972
4. kiad. 1974
5. kiad. 1978
6. kiad. 1983
szlovén nyelven: Murska Sobota, 1976
szlovákul: Kosice, 1978)
Rembrandt élete. (Nagy emberek élete. Bp., 1965)
Hollandiai utazás. (Útikalandok. Bp., 1966)
Liszt Ferenc életének regénye. (Zenei életregények. Bp., 1968
2. kiad. 1970
3. kiad. 1973
4. kiad. 1975
5. kiad. 1979
oroszul: Moszkva, 1977 és 1986
bolgárul: Szófia, 1979
szlovákul: Bratislava, 1980
litvánul: Vilnius, 1981
lengyelül: Kraków, 1985)
Titánok. Beethoven életregénye. Ill. Gyulai Líviusz. (Bp., 1969
2. kiad. Beethoven és a forradalmi Európa alcímmel, 1976)
Munkácsy Mihály élete. (Nagy emberek élete. Bp., 1969)
Operák könyve. Balassa Imrével. (Új, átd. kiad. Bp., 1971
2. átd. és bőv. kiad. 1975)
Amerikai rapszódia. Gershwin élete. (Bp., 1971
szlovákul: Bratislava, 1975)
Három fekete lobogó. Reg. Ill. Kohl Leó. (Bp., 1971)
Kánkán. Jacques Offenbach regénye. (Bp., 1972
2. kiad. 1975
3. kiad. 1980
bolgárul: Szófia, 1979)
Honthy Hanna. Egy diadalmas élet regénye. (Bp., 1973
2. kiad. 1974
3. kiad. 1979
4. kiad. 1983
új kiad. 2004)
Egy faun délutánja. Claude Debussy életregénye. (Bp., 1974
2. kiad. 1981)
Majális. Szinyei Merse Pál élete. (Bp., 1975)
Messiás. Händel életének regénye. (Bp., 1977)
Új operakalauz. A kottapéldákat Németh Amadé vál. és szerk. (Bp., 1978)
Atlantisz harangjai. Önéletrajz. Sajtó alá rend. Majtényi Zoltán, az utószót írta Eősze László. (Bp., 1982)
szerk.: Barta Ernő: Danse macabre. – Haláltánc a semmibe. Litographies originales. A szöveget összeáll. (Bp., 1945–1946)
Bródy László: Száz szonett. A bevezetőt írta. (Bp., 1974)
ford.: Weatherbee, Robert Francis: Mégis csak jobb iskolába járni! Munro Leaf meséje angolul és magyarul. A szerző rajzaival. Ford. (Bp., 1945).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet–Népszabadság, 1980. jan. 17.)
Brockhaus–Riemann zenei lexikon. A magyar kiadást szerk. Boronkay Antal. I–III. köt. (Bp., 1983–1985)
Zsidó síremlékek Budapesten. Szerk. Haraszti György. (Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013