Gábor László
Gábor László

2021. október 20. Szerda

Gábor László

közgazdász, szociológus

Születési adatok

1947. október 15.

Pécs

Halálozási adatok

1997. február 21.

Budapest


Család

Sz: Kállai Erzsébet.

Iskola

A budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium orosz tagozatán éretts. (1966), az MKKE Népgazdasági Tervező-elemző szakán közgazdász okl. szerzett (1973), a szociológiai tudomány kandidátusa (1996).

Életút

Az MTA Szociológiai Kutatóintézete kutatásszervezője (1973–1979), tud. munkatársa (1979–1992), osztályvezető tud. főmunkatársa (1992–1997).

Tudományos pályafutásának kezdetén bekapcsolódott a Ferge Zsuzsa vezette ipari szakmunkásképzés kutatásába, majd Szalai Sándor irathagyatékát rendezte, ill. Háber Judittal együtt kutatást végzett a magyarországi tanítóképző intézetekben. Később érdeklődése szociálpolitikai kérdések felé fordult, elsősorban a fővárosi fiatalok lakáshelyzetét vizsgálta. Jelentős eredményeket ért el a díjhátralékosok és a hajléktalanok szociális helyzetének feltárása terén.

Szerkesztés

A Szociálpolitikai Értesítő szerkesztője (Szalai Júliával).

Főbb művei

F. m.: Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben. I–II. (Bp., 1976–1979)
Az általános iskola alapítása. (Valóság, 1978)
Pályakezdő pedagógusok iskolaválasztása. Háber Judittal. (Szociológia, 1982)
Tapasztalatok két megye általános iskoláiban. Kravjánszki Róberttel. (Hiány és feszültség az általános iskolában. Bp., 1985)
Szegénység, depriváció, szociálpolitika. (Szociálpolitikai Értesítő, 1985)
Adottságok és lehetőségek két nemzedék életében. (Meddig él a múlt? Tanulmányok egy Kohosz-vizsgálatból. Bp., 1987)
Guberálás a lakáspiacon. A lakásfoglalók és a hatóságok küzdelme az 1945 utáni jogszabályok tükrében. Győri Péterrel. – Díjhátralékosok – díjhátralékosság. Győri Péterrel (Lakók és hatóságok Budapesten. Bp., 1990)
Adósságok kicsinyben. Budapesti háztartások közüzemi hátralékai. Győri Péterrel. (Valóság, 1990)
Önkényes beköltözés. Győri Péterrel. (Esély, 1990)
A drágaságról. Adalékok az infláció politikai szociológiájához és gazdaságtanához. Szerk. Szalai Júliával. (Bp., 1991)
Háztartások gazdálkodása. Győri Péterrel, Vajda Júliával. (Valóság, 1993)
Az én ötvenhatom, a te ötvenhatod, az ő ötvenhatjuk. Szalai Júliával. (2000 [folyóirat], 1994)
Foglalkoztatáspolitikai orvosságos és méregtár. Tanulmányok a foglalkoztatáspolitika eszközeiről. Szerk. Köllő Jánossal. (Bp., 1995)
Díjhátralékosok – díjhátralékosság. Kand. értek. Győri Péterrel. (Bp., 1996)
A köldökzsinór. Győri Péterrel. (Esély, 1996).

Irodalom

Irod.: Győri Péter: In memoriam G. L. (Szociológiai Szemle, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013