Földes Péter
Földes Péter

2023. december 9. Szombat

Földes Péter

vegyészmérnök

Születési adatok

1930. január 11.

Budapest

Halálozási adatok

1982. november 28.

Budapest

Temetési adatok

1982. december 7.

Budapest

Rákoskeresztúr, Izraelita Temető


Család

Apai ágon az igen kiterjedt, régi ortodox erdélyi zsidó Feuerstein/Feierstein családból származott.

Dédszülei: Fischer Márton, Müller Sára.

Nagyszülei: Feuerstein Ferenc könyvkötő (†1924. ápr. 20. Bp.), Fischer Mária (†1936. okt. 20. Bp.); Haász Róbert, Langer Paula.

Szülei: Földes Sándor (1893. jan. 7. Bp.–1970. jan. 18. Bp. Temetés: 1970. jan. 25. Rákoskeresztúr, Izraelita Temető) könyvkötő, majd az Országos Tervhivatal (OT) főelőadója, Haász Margit (†1971. jún. 27. Bp. Temetés, hamvasztás: 1971. júl. 5. Rákoskeresztúr, Izraelita Temető). Földes Sándor testvérei: Feuerstein Ella, Földes István, Lichtmann Jánosné Feuerstein Irén és Feuerstein Gizella.

Testvére: Földes Ferenc olajmérnök.

Unokatestvére, Feuerstein Ella fia: Földes L. Péter (1918. jan. 10. Bp.–1997. márc. 14. Bp. Temetés, hamvasztás utáni búcsúztatás: 1997. ápr. 2. Farkasrét): újságíró, szerkesztő, politikus, a Szabad Kossuth Rádió vezető szerkesztője, Nagy Imre közeli munkatársa.

Felesége: Berezsnich Tamara (1932–) kémikus, az MTA KKKI Állami Díjas tud. főmunkatársa.

Fia: Földes András közgazdász.

Iskola

A budapesti Zrínyi Miklós Gimnáziumban éretts. (1948), a BME Vegyészmérnöki Karán végzett (1952), doktorált (1960); a kémiai tudományok kandidátusa (Leningrád, 1955; honosítva: Bp., 1956), a kémiai tudományok doktora (1968). Az MSZMP KB Politikai Főiskoláján is végzett (1977).

Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.).

Életút

A BME Vegyészmérnöki Kar Vegyipari Műveletek és Gépek Tanszék egy. adjunktusa (1956–1961), egy. docense (1961–1969), egy. tanára (1969. júl. 1.–1974. nov. 30. és 1977. júl. 1.–1982. nov. 28.) és a Tudományos Osztály vezetője (1970–1972); közben az MTA Természettudományi I. Főosztály vezetője (1974. dec. 1.–1977. jún. 30.). A Minisztertanács Tudománypolitikai Bizottsága Titkárságának külső munkatársa (1979–1982).

Az MTA KFKI Kísérleti Atomreaktor Kémiai Osztálya, ill. a Pécsi Uránércbánya Vállalat külső tervezőmérnöke (1957–1958), a Berentei Vegyiművek főtechnológusa (1960). Az MTA Automatizálási Kutató Intézete tud. munkatársa (1963–1971).

A Müncheni Műszaki Egyetemen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjasa (1964–1965). A Leningrádi Technológiai Intézet (= Egyetem) Vegyipari Műveletek és Készülékek Tanszékének aspiránsa (1952–1955).

A BME Vegyészmérnöki Kar MSZMP-titkára (1961–1964), a BME Pártbizottsága tagja (1962–1975).

Vegyipari műveletekkel, automatizálással, elsősorban a desztillációs eljárások vizsgálatával, a desztilláció és abszorpció rendszertechnikájával, ill. matematikai modellezésével, dinamikájával és optimalizálásával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a szita- és rácstányéros kolonnák hidrodinamikájára és anyagátviteli hatékonyságára vonatkozó általános összefüggések feltárása terén. Megalkotta a rácstányéros kolonnák optimális gőzsebességére vonatkozó képletet, amely Földes-féle egyenlet néven vált ismertté. Nemzetközileg elismert a hatásfok számításának általa kidolgozott módszere is. Az energiafogyasztás csökkentésének célkitűzésével és a termodinamikai elvi megalapozás igényével világviszonylatban is az elsők között foglalkozott a desztilláló berendezések energetikai vizsgálatával.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a fővárosban hunyt el, a Rákoskeresztúri Izraelita Temetőben nyugszik. Gyászszertartásán az MTA és az MTA Kémiai Tudományok Osztálya nevében Beck Mihály akadémikus, a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) nevében Nagy Lajos György egyetemi tanár, a BME Vegyészmérnöki Kar dékánja, a tanítványok nevében Lovrecz György ötödéves hallgató, a sírnál, a barátok és kollégák nevében Kemény Sándor, a BME adjunktusa búcsúztatta. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2005-ben).

Elismertség

A Leningrádi Műszaki Egyetem tb. doktora (1978).

Munka Érdemrend (ezüst, 1964).

Kiváló feltaláló (arany, 1970), a Műszaki Könyvkiadó Nívódíja (1979).

Elismerés

Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya tanácskozási jogú tagja (1980–1982). Az MTA Vegyipari Műveleti Munkabizottsága, az MTA Műszaki Kémiai Bizottsága és az MTA Automatizálási és Számítástechnikai Bizottsága tagja.

Főbb művei

F. m.: A szétválasztandó elegyek fizikai-kémiai tulajdonságainak befolyása az anyagátvitelre tányéros desztilláló kolonnákban. Kand. értek. Orosz nyelven. (Leningrád, 1955)
Investigation of Perforated Plates of Rectifying Columns. (Acta Chimica, 1958)
Rektifikáló oszlopok tányérhatásfoka. (Magyar Kémikusok Lapja, 1959. 8.)
A fluidizáció. (Technika, 1959)
An Empirical Correlation for Turbogrid Trays. (British Chemical Engineering, 1960)
Vegyipari műveletek, gyakorlatok. Egy. jegyz. Többekkel. (Bp., 1963)
Analogy between Hydrodinamic and Masstransfer Processes Taking Place on Perforated Place in Diffusion Apparatuses. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1965)
Szabályozástechnikai gyakorlatok. Egy. jegyz. Többekkel. (Bp., 1966)
Desztilláló kolonnák tervezésének, működésének és optimalizálásának kérdései, különös tekintettel a rácstányéros oszlopokra. Doktori értek. (Bp., 1967)
Efficiency of Turbogrid Tray Distillation Columns. 1–2. Evangelidi, I.-vel. (British Chemical Engineering, 1968)
A desztilláló berendezések értékelési módjai és fejlődésük irányai. (Magyar Kémikusok Lapja, 1969. 7.)
Desztilláló berendezések. Gyökhegyi Lászlóval és Győri Józseffel. (Bp., 1970)
Az elméleti tányérszám-meghatározás módszereinek értékelése binér elegyek desztillációja esetén, különös tekintettel számítógép alkalmazhatóságára. Békássyné Molnár Erikával és Vadnai Szabolccsal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1970. 10.)
A rektifikálás termodinamikai elemzése. 3. Rektifikáló folyamatok termodinamikai tökéletesítése. Fonyó Zsolttal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1973. 7.)
Optimization of a Stepwise Realization of Heat Turnover in Distillation. Fonyó Zsolttal. (Acta Chimica, 1974)
Többkomponensű rektifikálás matematikai modellezése iterációval. Fonyó Zsolttal. (Kémiai Közlemények, 1975)
Vegyipari szabályozástechnika. Egy. jegyz. Borus Andorral. (Bp., 1976)
A reaktív desztilláció számítási módszerei. Hunek Józseffel és Sawinsky Jánossal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1976. 1.)
Vapour Flow Lag in Distillation Columns. (Chemical Engineering Science, 1978)
Rektifikálás. Az ipari desztilláció tervezése és megvalósítása. Fonyó Zsolttal. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1978)
Methods for Calculating Reactive Distillation. Hunek Józseffel és Sawinsky Jánossal. (International Chemical Engineering, 1979)
Energetische Analyse von Stoffübertragungsprozessen. Fonyó Zsolttal. (Leipzig, 1980).

Irodalom

Irod.: Elhunyt Feuerstein Ferenc. (Világ, 1924. máj. 6.)
Elhunyt Földes Sándor. (Magyar Nemzet, 1970. jan. 22.–Népszabadság, 1970. jan. 23.)
Elhunyt Földes Sándorné Haász Margit. (Magyar Nemzet, 1971. júl. 1.)
Halálhír. (Magyar Nemzet–Népszabadság, 1982. dec. 4.).

Irod.: A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának centenáriumi emlékkönyve. (Bp., 1972)
Akadémiai tagajánlások. (Magyar Tudomány, 1981. 11-12.)
Csernovics Mária: Akadémikusok. A Földes-féle egyenlet. A Jövő Mérnöke, 1982. szept. 17.)
Földes Péter. (A Jövő Mérnöke, 1982. dec. 10.)
Beck Mihály: Földes Péter. (Magyar Tudomány, 1983. 3.)
Hajdú Hajnalka: Péter Földes. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1983)
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1823–2002. I–III. köt. (Bp., 2003).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-D1Z7-6M8?i=42&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A7QDT-YW2M (Földes Sándor halotti anyakönyve)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6XKT-ZL?i=117&wc=92Q2-ZNT%3A40678301%2C57613001%2C59805901&cc=1452460 (Földes Sándorné Haász Margit halotti anyakönyve)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SGS-W66?i=135&cc=1452460 (Feuerstein Ferencné Fischer Mária halotti anyakönyve)

Megjegyzések

Váratlan halála miatt akadémiai székfoglalót nem tartott!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője