Fógel József
Fógel József

2021. október 16. Szombat

Fógel József

történész

Születési adatok

1884. március 10.

Szatmárnémeti, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1941. október 17.

Szeged


Család

Sz: Fógel Károly, Széchenyi Terézia. Ikertestvére: Fógel Sándor (1884–1943) középiskolai tanár.

Iskola

Középiskoláit Szatmárnémetiben és Budapesten végezte, a bp.-i tudományegyetemen tanult (1902–1906), történelem–latin szakos tanári okl. (1907), bölcsészdoktori okl. (1911), a magyar művelődéstörténet a XV. és a XVI. században tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1920). Az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.).

Életút

A bp.-i X. kerületi kőbányai állami gimnázium, majd a bp.-i VI. kerületi állami főgimnázium tanára (1907–1920), az Akadémiai Könyvtár könyvtárosa (1920–1926). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Közép- és Újkori Történelem Tanszéken a közép- és újkori egyetemes történet tanszékvezető ny. r. tanára (1926–1941); közben a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar dékánja (1934–1935), dékánhelyettese (1935–1936). Középkori és kora újkori, elsősorban 15–16. sz.-i magyar politikatörténettel, a magyarországi humanizmus történetével, annak közép-európai hatásával foglalkozott. Bécsben több, addig ismeretlen korvinát fedezett fel.

Emlékezet

Szegeden hunyt el, Budapesten a Kerepesi úti (= Fiumei úti) Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2001-ben).

Elismertség

A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Genealógiai és Heraldikai Társaság tagja.

Elismerés

Az MTA Gorove-díja (1917).

Főbb művei

F. m.: Quomodo Wladislaus II. cancellariaque eius de rebus litterariis meriti sint in Hungaria. (Bp., 1911)
Velencei diplomaták Budán a XVI. század elején. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1911)
Hasissteini Lobkovic Bohuslav a magyarországi humanisták között. (Békefi Emlékkönyv. Bp., 1912
németül: Bohuslav Lobkovic von Hassenstein unter den Humanisten Ungarns. Ungarische Revue, 1913)
II. Ulászló udvartartása. (Bp., 1913)
II. Lajos udvartartása. 1516–1526. (Bp., 1917)
Ismeretlen Corvin-codexek a bécsi Nathionalbibliothekben. (Magyar Bibliofil Szemle, 1924)
A Corvina-könyvtár állapota Mátyás halála után a mohácsi vészig. – A Corvina-könyvtár katalógusa. (Bibliotheca Corvina. Mátyás király könyvtára. 30 műmelléklettel. Bp., 1927)
Megemlékezés Bonfiniről. (Bp., 1928)
Due codici Corvini che ritormano in Ungheria. (Corvina, 1928)
II. Ulászló udvartartása. Hasonmás kiad. (Bp., 2010)
II. Lajos udvartartása. 1516–1526. Hasonmás kiad. (Bp., 2010).

Irodalom

Irod.: Balanyi György: Gyászbeszéd F. J. l. tag ravatalánál. (Akadémiai Értesítő, 1941).

Megjegyzések

Akadémiai székfoglalót nem tartott!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013