Fazekas Patrik
Fazekas Patrik

2023. december 10. Vasárnap

Fazekas Patrik

fizikus

Születési adatok

1945. március 29.

Mosonmagyaróvár, Győr-Moson-Sopron vármegye

Halálozási adatok

2007. május 16.

Budapest

Temetési adatok

2007. június 5.

Budapest

Fiumei út


Család

Sz: Fazekas Jenő (†1975) tisztviselő, az Oroszlányi Szénbányászati Tröszt adminisztratív vezetője, Zumpf Kornélia boltvezető Mosonmagyaróvárott. F: 1976-tól Kanyuk Annamária, az MTA KFKI műszaki fordítója. 

Iskola

Általános és középiskoláit Oroszlányban és Mosonmagyaróvárott végezte, Mosonmagyaróvárott éretts. (1963); tanulmányai idején az Arany Dániel-emlékversenyen a 2. (matematika, 1961), a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián 2. (1963); az Országos Középiskolai Tanulmányversenyen (OKTV) az 1. (fizika, 1963), a Kürschák József-emlékversenyen a 2. helyen végzett (matematika, 1963). Középiskolai tanára Majthay Antal volt. Az ELTE TTK-n fizikus okl. szerzett (1968), doktorált (1972).

A fizikai tudományok kandidátusa (1978), doktora (1988), a BME-n PhD-fokozatot szerzett (1995), habilitált (1996). Az MTA tagja (l.: 2007. máj. 7.).

Életút

Az MTA KFKI Szilárdtestfizikai Kutatóintézete (SZFKI), ill. a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Szilárdtest-elméleti Osztályának tud. segédmunkatársa (1968–1972), tud. munkatársa (1972–1978), tud. főmunkatársa (1978–1988), tud. tanácsadója és kutatóprofesszora (1988–2007). Az ELTE TTK Szilárdtestfizikai Tanszéke c. egy. docense (1987–1991), c. egy. tanára (1991-től). A BME Fizika Intézet Elméleti Fizika Tanszéke egy. tanára (1998. júl. 1.–2007. máj. 16.).

 

A cambridge-i Cavendish Laboratory (1972–1974), a Kölni Egyetem Elméleti Fizikai Tanszék (1980–1984 és 1988–1991), a trieszti Nemzetközi Elméleti Fizikai Központ vendégkutatója, ill. -professzora (1991–1993). 

Elméleti szilárdtestfizikával, elsősorban a sokelektron-rendszerek kooperatív viselkedésének elméletével, fém-szigetelő átalakulások vizsgálatával, ún. nehéz fermionos állapotokkal, szemcsés szupravezetők fizikájának egyes kérdéseivel foglalkozott. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el az erősen korrelált elektronrendszerek kutatása terén. 

Emlékezet

Mosonmagyaróvárott született, iskoláit szülővárosában és Oroszlányban végezte. Budapesten telepedett le (utolsó lakcíme: 1131 Keszkenő utca 7.), Budapesten hunyt el, a Fiumei úti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2015-ben). 

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője (1994–1997); az MTA Szilárdtestfizikai Bizottsága tagja. A Doktori Tanács Fizikai és Csillagászati Szakbizottsága tagja.

Elismerés

Magyar Népköztársasági Tanulmányi Érdemérem (1967/68).

 

Az MTA KFKI Ifjúsági Díja (1972), Akadémiai Ifjúsági Díj (1975), Bródy Imre-díj (1976), az MTA KFKI Intézeti Díja (1978), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998–2001), az MTA Fizikai Fődíja (2006). 

Főbb művei

F. m.: Ultra-nagyfrekvenciás csillapítatlan rezgésszámok előállításáról. (Középiskolai Matematikai Lapok, 1963)
The Role of Many-Particle Intermediate States in the Formation of the Abrikosov–Suhl Resonance. Zawadowski Alfréddel. (Physics Letters, 1968)
Dynamics of Impurity Spin above the Kondo Temperature. Zawadowski Alfréddel. (Zeitschrift für Physik, 1969)
Temperature Dependence of the Renormalized Exchange Coupling Constant in the Kondo Effect. Zawadowski Alfréddel. (Journal of Applied Physics, 1970)
A magnetit Verwey-átmenetének egyszerű modellje. Egy. doktori értek. (Bp., 1972)
Wigner Crystallization as a Possibility for the Metal–Nonmetal Transition in Magnetite. (Solid State Communications, 1972)
On Charge Ordering in Fe3O4. – On the Ground State Properties of the Anisotropic Triangular Antiferromagnet. Anderson, Philip Warrennel. (Philosophical Magazine, 1974)
On the Nature of the Low-Temperature Phase of 1T–TaS2. Tosatti, Erioval. (Journal du Physique, 1976)
Numerical Investigation of the Excitation Spectra of Some Two-Dimensional S=1/2 Heisenberg Antiferromagnets. Sütő Andrással. (Philosophical Magazine, 1977)
Egy új alapállapot lehetősége kétdimenziós antiferromágnesekben. Kand. értek. (Bp., 1977)
Amorf félvezetők. Gazsó Jánossal és Kósa Somogyi Istvánnal. (Bp., 1977)
Antiferromágnesség és szimmetriasértés. (A szilárdtestkutatás újabb eredményei. 4. Bp., 1978)
The Electrical, Structural and Magnetic Properties of Pure and Doped 1T–TaS2. Tosatti, Erioval. (Philosophical Magazine, 1979)
Van Vleck, Mott, Anderson. (Fizikai Szemle, 1979)
Cooperative Charge Disproportionation in Amorphous Semiconductors. Tosatti, Erioval. (Journal of Non-Crystalline Solids, 1980)
Laser-Induced Phase Transition in Amorphous GeSe2 Films. (Philosophical Magazine, 1981)
Reentrant Phase Transition in Granular Superconductors. – A Single Parameter Trial Wave Function for the Mixed Valence Ground State. (Zeitschrift für Physik, 1982)
The Non-Equilibrium Condensation of Spin-1/2 Lattice Bosons. Entel, P.-vel. (Physics Letters, 1983)
Magnetic Gap and Magnetization Curve for a Mixed Valent Semiconductor. A Variational Approach. (Zeitschrift für Physik, 1983)
Short Range and Long Range Phase Coherence in Granular Superconductors. Mühlschlegel, B.-vel és Schröter, M.-mel. (Zeitschrift für Physik, 1984)
Improved Variational Treatment of the Mixed Valent Ground State. (Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1985)
Concentration Dependence of the Kondo Exponent in Heavy Fermion Alloys. (Solid State Communications, 1986)
Erősen korrelált elektron-állapotok nehéz fermionos rendszerekben és szemcsés szupravezetőkben. Doktori értek. (Bp., 1987)
Variational Ground States for the Periodic Anderson Model. (Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1987)
Application of the Gutzwiller Method to the Periodic Anderson Model. Brandow, B. H.-val. (Physica Scripta, 1987)
Szingulett spinpárok kvantumfolyadéka. Fém, szigetelő, vagy szupravezető? (Fizikai Szemle, 1988)
Magnetic and Non-Magnetic States of Heavy Fermion Systems. (Superconductivity and Strongly Correlated Electron Systems. Singapore, 1994)
Pressure Induced Quantum Critical Point and Non-Fermi-Liquid Behaviour in BaVS3. Többekkel. (Physics Review Letters, 2000)
BaVS3: from Spin Gap Insulator to Non-Fermi-Liquid. Többekkel. (Physica B, 2002)
Group Theory and Octupolar Order in URu2Si2. Kiss A.-val. (Physics Review B, 2005)
Orbital Order and Spin-Orbit Coupling in BaVS3. Radnóczi K.-val. (Physica B, 2006).

 

F. m.: népszerű írásai a Természet Világában: Légkör a Jupiter egyik holdján. – Vezetők, szigetelők és fém–szigetelő-átalakulások. – Jégkorszakok és kontinensvándorlás. (1975)
A fekete lyukak sem élnek örökké? – Miért pusztultak el a viking települések? – Lézergyújtásos fúziós reaktorok. – Pulzárok és mágneses monopólusok. (1976)
Segíti-e a mágneses tér a vasérc redukcióját? (1977)
Felfogható-e a felrobbanó fekete lyukak rádiósugárzása? – Szupravezetés 165 Kelvin-fokon? (1978). 

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1988)
Sólyom Jenő: F. P. (Magyar Tudomány, 2008)
Tosatti, Erio–Sólyom Jenő: F. P. (Fizikai Szemle, 2008). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2017

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője