Farkas Loránd
Farkas Loránd

2021. szeptember 27. Hétfő

Farkas Loránd

vegyészmérnök

Névváltozatok

Farkas Lóránt 

Születési adatok

1914. augusztus 31.

Budapest

Halálozási adatok

1986. július 15.

Budapest


Család

Sz: Farkas Jenő vámtisztviselő, Kovács Irén.

Iskola

Középiskoláit Budapesten, Makón és Szegeden végezte. A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1937), bölcsészdoktori okl. szerzett (1941), a kémiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1955), doktora (1965). Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.).

Életút

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Vegyészmérnöki Kar Szerveskémiai Tanszék laboratóriumvezető tanársegéde (1942–1944), egy. adjunktusa (1945–1947). A Textilfesték és Vegyitermékek Vállalat Kutatólaboratóriuma Műszaki Ellenőrzési Osztályának vezetője (1947–1950), az Országos Találmányi Hivatal szakértője (1954–1956). Az ÁVH letartóztatta (1950. júl.), börtönben raboskodott, ill. a recski munkatábor politikai foglya (1950–1953; rehabilitálták: 1953. dec.). A BME Vegyészmérnöki Kar Szerveskémiai Tanszék–MTA Alkaloidkémiai Tanszéki Kutatócsoport tud. munkatársa (1956–1960), tud. főmunkatársa (1960–1984), tud. tanácsadója (1984–1986) és a BME c. egy. tanára (1956-tól). A Floridai Állami Egyetem vendégprofesszora (1965–1966).

Természetes anyagok kémiájával, elsősorban a növényekben előforduló flavonoid, izoflavonoid, antrakinon és auron vegyületcsoportok, ill. ezek glükozidjaik vizsgálatával foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a flavonoidok és izoflavonoidok gyűrű-izomerizálását megoldó kutatások, ill. az ún. aktív metilén csoportok formilezési reakciójának kiterjesztése terén. Felfedezte és a Chinoin Gyógyszergyárral közösen kifejlesztette az Ypriflavon nevű gyógyszert.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, Münchenben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Szerveskémiai Bizottságának tagja (1960-tól), Flavonoidkémiai Munkabizottságának alapító elnöke.

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1974). Akadémiai Jutalom (1959 és 1962), Chevreul-érem (Francia Tudományos Akadémia, 1963), Akadémiai Díj (1971).

Főbb művei

F. m.: A Sophoricosidnak, a Sophora japonica L. egyik glükozidjának szerkezete. Egy. doktori értek. (Bp., 1942)
Synthese des Genistins. Zemplén Gézával. (Berichte des Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1943)
Struktur und Synthese des Isocasthamidins. Rakusa Radóval, Zemplén Gézával. (Acta Chimica, 1958)
Aktív metiléncsoportok acilezése. 1–2. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1958)
Über neue Synthese des Genistins. Schuller Nórával, Zemplén Gézával. (Acta Chimica, 1959)
A természetben előforduló izoflavonok és glükozidjaik. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
Vizsgálatok a természetben előforduló flavonok, izoflavonok és glükozidjaik előállítására. Doktori értek. (Bp., 1964)
Az akacetin glükozidjainak vizsgálata. 1– 2. Major Ádámmal, Vermes Boglárkával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1965)
A flavonok gyűrűizomerizációjáról. 1–2. Major Ádámmal, Strelisky Jánossal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1966)
Potenciális coronaria-tágítók szintézise a flavonoidsorban. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1968)
A hazai szerves kémiai kutatás néhány kérdéséről a flavonoidkémiai kutatás tükrében. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1974. ápr. 23.)
Topics in Flavonoid Chemistry and Biochemistry. Többekkel. (Bp., 1975)
Flavonoids and Bioflavonoids. Többekkel. (Bp., 1977).

Irodalom

Irod.: Bognár Rezső: F. L. (Magyar Tudomány, 1987).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013