Farkas Lajos
Farkas Lajos

2021. október 19. Kedd

Farkas Lajos

jogász

Születési adatok

1841. november

Bonchida, Kolozs vármegye

Halálozási adatok

1921. június 24.

Kolozsvár


Család

Sz: apját a szabadságharc idején lázadó román felkelők megölték.

Iskola

A pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1868), az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.).

Életút

A nagyszebeni jogakadémia r. tanára (1869–1872), a kolozsvári tudományegyetemen, ill. a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a római jog ny. rk. (1872–1873), ny. r. tanára (1873–1915); közben a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1877–1878, 1887–1888, 1900–1901, 1910–1911), az egyetem rektora (1896–1897). C. miniszteri tanácsos (1897-től). Az Erdélyi Katolikus Státus t. előadója (1873-tól). Jogelmélettel, a római jog egyes történeti és dogmatikai kérdéseivel, római örökségjoggal, családjoggal, ill. a római jog közép- és újkori hatásával foglalkozott.

Főbb művei

F. m.: A haereditas iacens jogi természete. 1–4. (Jogtudományi Közlöny, 1872)
Képviselési elv a magánjogban. (Jogtudományi Közlöny, 1873)
Tanulmányok a római családi jog köréből. (Jogtudományi Közlöny, 1875)
Adalék a római rabszolgaság ismeretéhez. 1–2. (Erdélyi Múzeum, 1880)
Tanulmányok a magánjog dogmatikájából. 1–3. (Jogtudományi Közlöny, 1884)
A bírói egyenruha kérdéséhez. (Jogtudományi Közlöny, 1890)
A bírói és ügyészi szervezet reformja. 1–2. (Jogtudományi Közlöny, 1891)
Vizsgálati fogság az öntudatlanság és elmezavar eseteiben. (Jogtudományi Közlöny, 1892)
A római jog történelme. Egy. tankönyv. I–II. köt. (Kolozsvár, 1892–1895
I. köt. 4. jav. és bőv. kiad. 1906
II. köt. 3. jav. kiad. 1905)
Római öröklési jog. Egy. tankönyv. (Kolozsvár, 1895)
A becsület általános jelentősége a mai római jogrendben. (Kolozsvár, 1896)
A harmadik előnyére kötött jogügyletek érvényessége. 1–2. (Jogtudományi Közlöny, 1897)
Az egyetem közéleti viszonya. (Kolozsvár, 1898)
A római jog a XIX. század végén. (Kolozsvár, 1901)
A római obligatio fogalmilag véve a közép- és újkori jog elméletben. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1912. dec. 9.
megjelent: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 14. köt. 6. Bp., 1913).

Irodalom

Irod.: Emlékkönyv F. L. tanárságának 45. évfordulója alkalmából. (Kolozsvár, 1914)
Kolosváry Bálint: F. L. l. tag emlékezete. (Bp., 1928)
Balázs András: F. L. (Erdélyi katolikus nagyok. Szerk. Bíró Vencel, Boros Fortunát. (Kolozsvár, 1941).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013