Faluvégi Lajos
Faluvégi Lajos

2024. július 16. Kedd

Faluvégi Lajos

gazdaságpolitikus, közgazdász

Születési adatok

1924. október 22.

Mátraderecske, Heves vármegye

Halálozási adatok

1999. december 5.

Budapest


Család

Sz: Faluvégi György, Ádám Vilma.

Iskola

A Kossuth Lajos Felsőkereskedelmi Iskolában éretts. (1943), az MKKE Pénzügy szakán közgazdász okl. szerzett (1962), doktorált (1973).

Életút

A Papírkereskedelmi Rt. könyvelő gyakornoka (1943–1944), a Központi Illetményhivatal Rokkantellátási Osztályának díjnoka (1944–1945); közben levente munkaszolgálatot teljesített. A Jóvátételi Hivatal díjnoka (1946–1948). A Pénzügyminisztérium (PM) tárca-költségvetési csoportjának segédelőadója (1948–1951), a költségvetési tagozat előadója (1951–1952), a helyi tanácsok főosztálya előadója (1952–1953), a költségvetési főosztály könyvelési osztályának mb. vezetője (1953–1954), a tervosztály vezetője (1954–1961), a költségvetési és mérlegfőosztály vezetője (1961–1968). Pénzügyminiszter-helyettes (1968. júl. 1.–1971. máj. 12.), pénzügyminiszter (1971. máj. 12.–1980. jún. 27.), az Országos Tervhivatal (OT) elnöke és a Minisztertanács elnökhelyettese (1980. jún. 27.–1986. dec. 30.). Az MSZMP tagja (1962–1989), az MSZMP KB tagja (1975. márc. 22.–1988. máj. 22.) és a KB Gazdaságpolitikai Bizottságának tagja (1985–1986).

A Pénzügyi és Számviteli Főiskola tanára, az MKKE, ill. a BKE c. egy. tanára.

A Magyar Könyvvizsgálók Egyesületének elnöke (1988–1993), a Tőzsdetanács elnöke (1989–1990). A Budapesti Értéktőzsde felügyelőbizottságának tagja (1990–1993), a Népszabadság Rt. felügyelőbizottságának elnöke (1990–1999).

Kutatóként elsősorban a gazdaságpolitika és a népgazdasági tervek pénzügyi vonatkozásaival, a magyarországi adóreformok és a költségvetési gazdálkodás összefüggéseivel foglalkozott.

Emlékezet

Emlékét őrzi a családja kezdeményezésére létrejött Faluvégi Lajos-alapítvány (2004-től).

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1954). 

 

Lengyel Gyula-emlékérem (1987), Heller Farkas-díj (1994).

Szerkesztés

A Pénzügyi Szemle felelős szerkesztője (1963–1986).

Főbb művei

F. m.: Költségvetési ismeretek az 1. és a 2. osztály számára. A Közgazdasági Technikum pénzügyi tagozatának tankönyve. (Bp., 1953)
Költségvetési ismeretek. Németh Józseffel és Sebestyén Lászlóval. A Közgazdasági Technikum pénzügyi tagozatának tankönyve. (Bp., 1955)
Költségvetési jogszabályok gyűjteménye. Szerk. F. L. Az előszót írta Tímár Mátyás. (Bp., Közgazdasági és Jogi, 1961)
Költségvetési gazdálkodás. I–II. köt. (A Pénzügyminisztérium Könyvviteli Tanulmányi Felügyelőség kiadványa. Bp., Közgazdasági és Jogi, 1963
2. kiad. 1964)
Pénzügyek a gazdasági irányítás rendjében. Felsőfokú pénzügyi és számviteli tankönyv. (Bp., Tankönyvkiadó, 1968)
A pénzügyi politika a reform kezdetén. (Közgazdasági Szemle, 1968)
Gazdasági eredményeink és a pénzügyi szabályozók. (Közgazdasági Szemle, 1969)
A szabályozási rendszer és a preferenciák. (Gazdaság, 1971)
Gazdaságunk eredményei és feladataink. (Külgazdaság, 1972)
Népgazdaságunk 1973. évi terve és költségvetése. (Társadalmi Szemle, 1973)
A vállalati jövedelmek szabályozása és az anyagi érdekeltség rendszere. (Gazdaság, 1973)
Állami pénzügyek és gazdaságirányítás. (Bp., Közgazdasági és Jogi, 1973 és utánnyomások: 1974–1976
2. átd. kiad. 1977 és utánnyomások: 1978–1982)
A közgazdasági szabályozás az V. ötéves terv időszakában. (Társadalmi Szemle, 1974)
Regulation of Enterprise Incomes and the System of Financial Incentives. (Acta Oeconomica, 1974)
Economic Development, Economic Structure. New Phenomena in the World Economy. (Acta Oeconomica, 1975)
Gazdasági fejlettség, gazdasági szerkezet, a külgazdaság új jelenségei. (Gazdaság, 1975)
A pénzügyi szabályozók fejlődése és az új ötéves terv. (Gazdaság, 1976)
Development of the Financial Regulators and the New Hungarian Five-Year Plan. (Acta Oeconomica, 1976)
Napirenden az ár- és pénzügyi szabályozás korszerűsítése. (Belügyi Szemle, 1979)
Pénzügyeink a hetvenes években. Vál. tanulmányok, cikkek és nyilatkozatok. (Bp., Kossuth, 1980)
Gazdasági építőmunkánk feltételei és a pénzügyi politika. F. L. előadása az MSZMP KB Politikai Akadémián. 1980. febr. 13. (Az MSZMP KB Politikai Akadémián kiadványa. Bp., 1980)
A VI. ötéves terv készítésének tapasztalatai. (Állam és Igazgatás, 1980)
Conditions of Hungarian Economic Development and Financial Policy. (Acta Oeconomica, 1980)
A tudományos-műszaki haladás és a VI. ötéves terv fejlesztési politikája. (Közgazdasági Szemle, 1981)
A gazdasági szerkezet változásai a VI. ötéves terv időszakában. 1–2. (Társadalmi Szemle, 1981)
A VI. ötéves termet formáló szándékok, viták és tapasztalatok. (Gazdaság, 1981)
Növekedés és egyensúly a magyar népgazdaságban. (Közgazdasági Szemle, 1982)
Szerény eredmények és sürgető feladatok ötéves tervünk végrehajtásában. Az 1981-es és az 1982-es év tapasztalatai. (Borsodi Szemle, 1982)
A tervezés mai értéke. Gazdaságpolitika és társadalmi tervezés a hatodik ötéves terv időszakában. (Bp., Kossuth, 1983)
A kibontakozás útjai az 1983–1985 közötti időszakban. (Közgazdasági Szemle, 1983)
Kitekintés a következő évtizedre. (Gazdaság, 1983)
A népgazdasági tervezés jobbításának feladatai. Tennivalók – lehetőségek – korlátok. (Vezetéstudomány, 1983)
Gazdasági hatékonyság, gazdaságirányítás. (Közgazdasági Szemle, 1984)
Gazdaságpolitikánk időszerű kérdései és az élelmiszer-termelés lehetőségei. (Gazdaság, 1984)
Területfejlesztés és településpolitika a jövőben. (Állam és Igazgatás, 1985)
Városaink és falvaink fejlesztésének hosszú távú feladatairól. (Városépítés, 1985)
Az ember és a fák. (Természet Világa, 1985)
Tervezés: egyensúly és megújulás. 1986–1990. (Bp., Kossuth, 1986)
A tudomány és a tervezés új kapcsolatai. (Magyar Tudomány, 1986)
A tudományos-technikai haladás tervezése és irányítása Magyarországon. (Közgazdasági Szemle, 1986)
Közös erővel az elmaradott térségek felzárkóztatásáért. (Városépítés, 1986)
Adóreform és költségvetési gazdálkodás. Oktatási kézikönyv. Szerk. Kállai Lajossal. (A Pénzügyminisztérium hivatalos kiadványai. Bp., Saldo, 1987)
Számvitel, adózás és vállalkozás. A számviteli törvény a gyakorlatban. Szerk. F. L. (Bp., Láng, 1991).

Irodalom

Irod.: Lázár István: Vélemények és vallomások. L. I. interjúi F. L.-sal. (Bp., 1978)
F. L. halálára. (Népszabadság, 1999. dec. 7.)
F. L. emlékére. (Népszabadság, 2009. okt. 22.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője