Falusné Szikra Katalin
Falusné Szikra Katalin

2021. október 20. Szerda

Falusné Szikra Katalin

közgazdász

Születési adatok

1924. június 9.

Moszkva, Szovjetunió

Halálozási adatok

2006. január 6.

Budapest


Család

Sz: Szikra Gyula (†1941) statisztikus, Nagy Júlia. F: Falus György újságíró, rádiós szerkesztő.

Iskola

Budapesten éretts. (1942), szabószakmunkás-bizonyítványt (1943), a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen közgazdász okl. szerzett (1951), az MKKE-n doktorált (1958), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1961), doktora (1970). Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1985. máj. 9.).

Életút

Budapesten Weil Hedvignél szabósegéd (1942–1944), a Pénzintézeti Központ tisztviselője (1945–1948), az Állami Ellenőrzési Központ Gazdaságpolitikai Osztályának munkatársa (1948–1951). Az MKKE Politikai Gazdaságtan Tanszék, ill. a BKE Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék tanársegéde (1951–1959), egy. adjunktusa (1959–1961), egy. docense (1961–1971), egy. tanára (1971. júl. 1.–1996. febr. 28.). Tudományos pályafutásának kezdetén a technikai fejlettségnek a dolgozók képzettségére és a munkamegosztásra, ill. a munkaszervezésre gyakorolt hatását vizsgálta. Későbbi kutatásainak középpontjába a termelékenységnek és hatékonyságnak a gazdasági növekedésben betöltött szerepe került. Elsők között tárta fel a volt szocialista országok gazdasági növekedése lelassulásának okait, a kelet-európai gazdasági fejlődés szakaszosságát. Összehasonlító elemzéseknek vette alá a kelet- és nyugat-európai gazdaságok ún. nem mérhető tényezőit (pl. ösztönzés, szervezés stb.). Vizsgálta továbbá az ún. első és második gazdaság közötti jövedelemkülönbségeket, a munkaerőigény és a munkanélküliség újabb, a rendszerváltozáskor jelentkező összefüggéseit.

Elismertség

Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnökhelyettese (1979–1982), az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága tagja (1990–1992). Az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottsága, Ipargazdasági Bizottsága, Munkatudományi Bizottságának tagja.

Elismerés

Munka Érdemérem (1961), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Munka Érdemrend (arany, 1980), a szocialista országok tudományos akadémiái társadalomtudományi alelnökeinek nemzetközi díja (1980).

Szerkesztés

A Közgazdasági Szemle szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A szellemi és a fizikai munka viszonyáról hazánkban. (Közgazdasági Szemle, 1955)
A technikai haladás és az ipari munka. Kand. értek. is. (Bp., 1961)
Automatizálás és szakmai képzettség. (Valóság, 1961)
A tőkés termelési mód kialakulása és fejlődése. (Bp., 1964)
A bérezés néhány aktuális problémája és a munka szerinti elosztás. (Társadalmi Szemle, 1966)
Létszám, termelékenység – gazdasági növekedés. Hét európai ország fejlődése. 1950–1965. (Bp., 1968)
A foglalkoztatás, a termelékenység és a hatékonyság szerepe az európai szocialista országok fejlődésében. Doktori értek. (Bp., 1970)
A termelékenység és hajtóerői. (Bp., 1975)
A gazdasági verseny és a szocialista vállalat. (A társadalmi tulajdon és a szocialista vállalat. Bp., 1975)
A munka szerinti elosztás és tervezésük néhány kérdése. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1976. nov. 11.
megjelent: Közgazdasági Szemle, 1977)
Munkabér, ösztönzés, elosztás. (Bp., 1979)
A kis tulajdon helyzete és jövője. (Időszerű közgazdasági kérdések. Bp., 1986)
Az első és a második gazdaság közötti bér-, illetve jövedelem-diszparitás Magyarországon. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1985. nov. 27.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1986)
A képzettség szerepe jövedelmi és vagyoni differenciálódásban. (Bp., 1989)
Small-Scale Property in a Socialist Economy. (Bp., 1988)
A tudás leértékelődése. (Bp., 1990)
The Position and Conditions of Intellectuals in Hungary. (Bp., 1995)
Műszaki fejlődés és munkaerőigény. A fejlett országok tapasztalatai nyomán. (Magyar Tudomány, 2000)
Munkanélküliség és diplomás túltermelés. (Közgazdasági Szemle, 2001)
A humántőke állapota és beilleszkedésünk Európába. Kozma Ferenccel. (Társadalom és Gazdaság, 2002)
A tanulás átalakuló szerepe. (Munkaügyi Szemle, 2003)
Az EU szociálpolitikája és Magyarország. (Fejlesztés és Finanszírozás, 2004).

Irodalom

Irod.: Marton Tamás: Beszélgetés F. Sz. K.-nal akadémikussal az új év küszöbén a foglalkoztatás, a bérek, az érdekegyeztetés kilátásairól. (Munkaügyi Szemle, 1999)
Szabó Katalin: F. Sz. K. születésnapjára. (Közgazdasági Szemle, 1999)
F. Sz. K. (Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. Bp., 2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013