Fallenbüchl Tivadar
Fallenbüchl Tivadar

2024. július 18. Csütörtök

Fallenbüchl Tivadar

pedagógus

Névváltozatok

Fallenbüchl Tódor Károly

Születési adatok

1877. szeptember 24.

Budapest

Halálozási adatok

1949. október 18.

Budapest


Család

Nagyszülei: Fallenbüchl György, Eggenberger Magdolna; Steffula János, Mayer Johanna Nepomukena.

Szülei: Fallenbüchl János (1841–1912. nov. 8. Bp. Temetés: 1912. nov. 10. Óbuda) műszaki tisztviselő, a Dunagőzhajózási Társaság hajószerkesztője, Steffula Katalin (1844. okt. 25. Buda–1928. jan. 19. Bp.).

Testvérei: Fallenbüchl Ferenc (1873. szept. 2. Bp.–1953. jan. 8. Bp.): történész, pedagógus, római katolikus pap, dr. Forgács János (= 1899-ig Fallenbüchl János, 1882. febr. 9. Bp.–1957. júl. 14. Bp.) római katolikus pap, kegyesrendi középiskolai tanár, Forgács/Forgách Vilmos (= 1908-ig Fallenbüchl Vilmos, 1886. jan. 16. Bp.–1951. jún. 27. Bp.) csendőr ezredes, ill. Burger Gusztávné Fallenbüchl Sarolta (= Fallenbüchl Karolina, 1868. szept. 20. Óbuda–1935. febr. 4. Bp.).

Felesége: Ambrus Gizella (= Ambrus Noémi Gizella Szidónia, 1888. máj. 17. Bp.–1982. márc. 26. Bp. Temetés: 1982. ápr. 6. Óbuda) irodalomtörténész, polgári iskolai tanár, Ambrus Zoltán, (1861. febr. 22. Debrecen, Hajdú vm.–1932. febr. 28. Bp. Temetés: 1932. márc. 2. Kerepesi út): író, kritikus, műfordító, a Nemzeti Színház igazgatója (1917–1922); az MTA tagja (l.: 1911).

Gyermeke, fia: Fallenbüchl Zoltán (1924. júl. 19. Bp.–2006. jan. 12. Bp. Tem.: 2006. jan. 20. Óbuda): történész, az MTA doktora (1996).

Iskola

A budapesti polgári iskolai tanárképzőben polgári iskolai tanári okl. és a budapesti tudományegyetemen francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári okl. (1899), majd matematika–fizika–pedagógia szakon is végzett (1907).

Életút

A budapesti III. kerületi Kiskorona utcai községi polgári fiúiskola (1899–1900 és 1901–1923: megszakításokkal), egyúttal a budapesti VIII. kerületi Német utcai községi polgári fiúiskola mb. tanára (1900–1901) és a budapesti III. kerületi magyar kir. állami főgimnáziumban a francia nyelv tanára (1904–1906). Az I. világháborúban ún. gazdasági hadnagyként szolgált (1914–1918). A budapesti IV. kerületi (= belvárosi) Papnövelde utcai (= 1927-től Prohászka Ottokár utca) községi polgári leányiskola (1923–1937), a budapesti XIV. kerületi Aréna úti községi polgári leány- és nőipariskola igazgatója (1937–1939).

A két világháború közötti korszak egyik jelentős keresztényszocialista pedagógusaként általános nőnevelési kérdésekkel foglalkozott, a gyakorlati pályákra képesítő, magasabb fokú modern nőnevelő intézmény magyarországi megvalósítója. Javaslatára nyitották meg az általa irányított Papnövelde utcai polgári leányiskolában a hároméves (érettségizetteknek egyéves) háztartási továbbképző tanfolyamot, azaz a speciális nőoktatást a nyolc osztályosra tervezett polgári leányiskola koncepciójába illesztette be. Az újtípusú iskolában, amely a külföldi pedagógiai szakirodalom és több tanulmányút tapasztalatainak eredményes leszűrése után jött létre olyan tantervet valósított meg, ami az akkori Magyarországon egyedülálló volt. A minden iskolában oktatott általános hittan, magyar nyelv és irodalom, történelem mellett újdonságként könyvvitelt, háztartástant, fehérnemű- és felsőruhavarrást, üzemtant, szociológiát (!) és elsőként a magyar tanmenetek történetében élelmiszer-vegyészetet („tápanyagismeret néven) tanított. A növendékek óvodai  és kertészeti gyakorlatot is folytattak, továbbá lehetőségük volt a gyors- és gépírás mellett a francia, az angol és az olasz nyelv elsajátítására is. A jól működő iskolát nemsokára a köznyelv „menyasszonyképzőként ismerte, mert növendékei a nehéz gazdasági körülmények között is könnyen mentek férjhez.

Fallenbüchl Tivadar azonban nemcsak gyakorlati szakember volt, élete végéig nyomon követte szűkebb szakterülete irodalmát, az iskola többezer kötetes pedagógiai könyvtárát maga gyűjtötte össze. Különösen értékesek voltak az általa Budapesten és Bécsben szervezett nemzetközi pedagógustalálkozók, amelyek elsősorban a nőnevelés különböző kérdéseit járták körül. Számos munkás klubtermet és több női könyvtárat is szervezett, tankönyvírói tevékenysége is fontos.

Elismertség

A Keresztény Gazdasági és Szocialista Párt tagjaként (1928–1932) jelentős szerepet játszott az Egyházközségi Munkásszakosztályok (EMSZO) szervezésében.

A Katolikus Ifjak Országos Egylete (KIOE) igazgató-választmányának tagja (1935–1939).

A budapesti VIII. kerületi Krisztus Király egyházközség ügyvezető elnöke (1942–1947), tb. elnöke (1947–1949).

Szerkesztés

A budapesti székesfővárosi IV. kerületi Prohászka Ottokár utcai községi polgári leányiskola és a vele kapcsolatos háztartási továbbképző tanfolyam értesítője szerkesztője (1928–1937. Bp., 1929–1936).

Főbb művei

F. m.: Háztartási továbbképző tanfolyamunk keletkezése. (A Prohászka Ottokár utcai polgári leányiskola értesítője, 1930 és külön: Bp., 1930)
Szenes Adolf: Számtan és méréstan. Sajtó alá rend. és átd. Pataky Ferenccel.  (Bp., Franklin, 1931 és utánnyomások: 1932–1948)
Csurgay Ernőné: A helyes táplálkozás. Elméleti és gyakorlati főzőkönyv. Az előszót írta F. T. (Bp., 1932).

Irodalom

Irod.: családi források: Ambrus Zoltán, a magyar földhitelintézet tisztviselője, az Ország–Világ belmunkatársa az erzsébetvárosi termplomban oltárhoz vezette Tormássy Gizella kisasszonyt. [A tanúk Benedek Elek országgyűlési képviselő és Tormássy Eörs, a menyasszony testvére voltak.] (Nemzet, 1887. júl. 26.)
Elhunyt Ambrus Zoltánné [Tormássy Gizella]. (Pesti Hírlap, 1888. jún. 8.)
Eltemették Ambrus Zoltánnét. (Pesti Hírlap, 1888. jún. 9.)
Kiskorú Fallenbüchl János budapesti illetőségű váczi lakos vezetéknevének „Forgács”-ra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Budapesti Közlöny, 1899. szept. 21.)
Kiskorú Fallenbüchl Vilmos m. kir. csendőr hadapród tiszthelyettes, pancsovai lakos családi nevének „Forgács”-ra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Budapesti Közlöny, 1908. jan. 24.)
Gyergyai Albert: Ambrus Zoltán. [Köszöntése 70. születésnapján.]. (Nyugat, 1931. 5.)
Ambrus Zoltán influenzában meghalt. (8 Órai Újság–Esti Kurir, 1932. márc. 1.)
Ambrus Zoltán meghalt. (Aradi Közlöny–Az Est–Az Újság–Magyarország, 1932. márc. 1.)
Ambrus Zoltán halála. (Magyar Hírlap, 1932. márc. 1.)
Ambrus Zoltán. (Nemzeti Újság, 1932. márc. 1.)
Meghalt Ambrus Zoltán. (Népszava, 1932. márc. 1.)
Ambrus Zoltán gyászjelentése. (Az Est, 1932. márc. 3.)
Ambrus Zoltán. – Pásztor Árpád: Ambrus Zoltánról. (Pesti Napló, 1932. márc. 1.)
Eltemették Ambrus Zoltánt. (Magyar Hírlap–Pesti Napló, 1932. márc. 3.)
Fallenbüchl Tivadar ny. polgári iskolai tanár elhunyt. (Magyar Nemzet, 1949. okt. 20.)
Elhunyt dr. Fallenbüchl Ferenc pápai kamarás. (Új Ember, 1953. jan. 25.)
dr. Forgács János piarista tanár életének 75. évében elhunyt. (Új Ember, 1957. júl. 28.).

Irod.: lexikonok, adattárak: A magyar társadalom lexikonja. (Bp., 1930)
Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937)
Keresztény magyar közéleti almanach. I–II. köt. (Bp., 1940)
Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. (Bp., 1942).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V4J6-2PZ (Steffula Katalin születési anyakönyve, 1844)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X64S-T61 (Fallenbüchl Karolina születési anyakönyve, 1868)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X64Q-7MJ (Fallenbüchl Ferenc születési anyakönyve, 1873)n

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X647-VBY (Fallenbüchl Tódor Károly születési anyakönyve, 1877)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X64W-PHC (Fallenbüchl [Forgács] János születési anyakönyve, 1882)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X64H-QZY (Fallenbüchl [Forgács] Vilmos születési anyakönyve, 1886)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/306939 (Ambrus Zoltánné Tormássy Gizella gyászjelentése, 1888)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/411077 (Fallenbüchl János gyászjelentése, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZD1-RJ3D (Fallenbüchl János halotti anyakönyve, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:7SSZ-ZDZM (Ambrus Gizella és Fallenbüchel [!] Tivadar Károly házassági anyakönyve, 1923)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6CYL-SDYB (Fallenbüchl Jánosné Steffula Katalin halotti anyakönyve, 1928)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZCK-331G (Ambrus Zoltán halotti anyakönyve, 1932)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/306937 és https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/306938 (Ambrus Zoltán gyászjelentése, 1932)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:681G-R7XJ (Burger Gusztávné Fallenbüchl Sarolta halotti anyakönyve, 1935)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/411078 (Fallenbüchl Tivadar gyászjelentése, 1949)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68KK-KR2K (Fallenbüchl Tódor Károly halotti anyakönyve, 1949)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:66D7-9K45 (Fallenbüchl Ferenc halotti anyakönyve, 1953)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:8QNS-L3W2 (Forgács [Fallenbüchl] János halotti anyakönyve, 1957)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/411079 (Fallenbüchl Tivadarné Ambrus Gizella gyászjelentése, 1982)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője