Fabriczy Kornél
Fabriczy Kornél

2021. szeptember 17. Péntek

Fabriczy Kornél

mérnök, művészettörténész

Születési adatok

1839. szeptember 3.

Lőcse, Szepesi kerület

Halálozási adatok

1910. október 5.

Göttingen, Németország


Család

Sz: Fabriczy Sámuel (1791–1858) jogász, az MTA tagja, Scultéty Mária Izabella (†1855). Nagybátyja: Fabriczy János (1800–1865) mérnök, Szepes vármegye [kerület] főmérnöke (1830–1849). F: Ziegler Zsófia.

Iskola

A lőcsei gimnáziumban (1850–1857), a bécsi, a karlsruhei és a zürichi politechnikumban tanult (1861–1864), mérnöki okl. szerzett (1864). Az MTA tagja (t.: 1903. máj. 8.).

Életút

Tanulmányai befejezése után nagybátyja, Fabriczy János mellett mérnöksegéd (a Szepességben, 1864), majd vasúti építkezéseken dolgozott (Erdélyben és Württembergben, 1865–1867). A Magyar Államvasutak (MÁV) szolgálatába állt (1868-tól), a gömöri vasutak kiépítésének vezetője (1871–1874), a MÁV budapesti központi igazgatóságának mérnöke (1874–1876), hosszabb időre szabadságoltatta magát (1876–1878), majd végleg kilépett a MÁV szolgálatából és csak művészettörténeti kutatásainak élt (1878- tól). Tudományos célból hosszabb időt töltött Olaszországban (főleg Rómában és Nápolyban, 1876–1878), majd Párizsban és Londonban élt (1878–1880), végül Stuttgartban telepedett le (1880). Középkori és reneszánsz, elsősorban 15. sz.-i itáliai építészettel és szobrászattal foglalkozott. Igen nagyszámú dolgozata jelent meg elsősorban olasz és német szakfolyóiratokban. Olasz nyelvű írásait Cornelio de Fabriczy, német munkáit Cornelius von Fabriczy néven jegyezte. Apja emlékére (1905–1907-ben) igen nagy összeget, 254 000 koronát adományozott az MTA-nak.

Főbb művei

F. m.: Zur Kunstgeschichte der Hohenstaufenzeit. (Leipzig, 1879)
Il libro di Antonio Billi e le sue copie nella biblioteca nazionale Firenze. (Firenze, 1891)
Filippo Brunelleschi. Sein Leben und seine Werke. (Stuttgart, 1892)
Il codice dell’ anonimo Gaddiano. (Firenze, 1892)
Die Handzeichnungen Giulianos da Sangallo. (Stuttgart, 1902)
Niccolo di Piero Lamberti d’Arezzo. Nuovi appunti sulla vita e sulle opere del maestro. (Archivio Storico Italiano. Firenze, 1902)
Medaillen der itailianischen Renaissance. (Leipzig, 1903)
F. K. kisebb dolgozatai. Ford. Rózsaffi Dezső. Átnézte Éber László. A bevezetőt Berzeviczy Albert írta. (Bp., 1915).

Irodalom

Irod.: F. K. (Vasárnapi Ujság, 1910)
X[antus]. J[ános].: F. K. (Archaeologiai Értesítő, 1910)
Berzeviczy Albert: F. K. (MTA Emlékbeszédek. 17. köt. Bp., 1914)
Berzeviczy Albert: F. K. emlékezete. (Budapesti Szemle, 1914).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013