Fabinyi Tihamér
Fabinyi Tihamér

2024. július 18. Csütörtök

Fabinyi Tihamér

jogász, politikus

Születési adatok

1890. augusztus 7.

Hisnyóvíz, Gömör vármegye

Halálozási adatok

1953. június 11.

Boston, USA


Család

Sz: Fabinyi Sámuel, Kirscheker Gizella.

Iskola

A bp.-i, a cambridge-i, a berlini és a lipcsei egyetemeken tanult, a bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. (1913), a perrendtartás tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1925). Az MTA tagja (ig.: 1940. ápr. 11.–1945. ápr. 26.).

Életút

A budapesti kir. törvényszék bírósági jegyzője (1913–1916), a budapesti kir. hatásköri bíróság kúriai tanácsjegyzője (1916–1917), az Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítő Osztályának tisztviselője (1917–1920), egyúttal törvényszéki bíró (1917–1918), az Igazságügyi Minisztérium Kodifikációs Osztályának miniszteri titkára (1918–1919). A Tanácsköztársaság alatt az Igazságügyi Népbiztosság beosztott bírója (1919), majd ismét az Igazságügyi Minisztériumban teljesített szolgálatot (1919–1921). A bp.-i Ganz-Danubius rt. jogügyi igazgatója (1921–1931), egyúttal ügyvédi irodát nyitott Budapesten (1921–1931). A Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának magántanára (1925–1940), a perjog c. ny. rk. tanára (1940–1944). A bp.-i tudományegyetemi Közgazdaság-tudományi Karon a részvénytársasági és szövetkezeti, valamint a polgári perjog előadó tanára (1927–1934). Egységes párti programmal a Kiskundorozsmai választókerület (1931–1935), a Nemzeti Egység Pártja programjával Pécs országgyűlési képviselője (1935–1938), majd a Felsőház tagja (1938–1945). A Gömbös-kormány kereskedelemügyi minisztere (1932. okt. 1.–1935. márc. 4.), a Gömbös- és a Darányi-kormány pénzügyminisztere (1935. jan. 6.–1938. márc. 9.). Magyar kir. titkos tanácsos (1936). A Magyar Általános Hitelbank alelnök-vezérigazgatója (1938–1944). A II. vh. végén Svájcba (1944. szept.), majd az USA-ba költözött, Bostonban telepedett le. Kereskedelmi joggal, pénzügyi, szövetkezeti joggal, ill. a polgári perrendtartás jogi és joggyakorlati kérdéseivel foglalkozott, a két vh. közötti korszak meghatározó gazdaságpolitikusa volt. Pénzügyminisztersége idején újraszabályozták a földosztás után felhalmozódott gazdaadósságokat, helyreállították az államháztartás egyensúlyát, rendezték az ország külföldi adósságait, és sikerült elérni, hogy a Népszövetség megszüntesse Magyarország pénzügyi ellenőrzését. Jelentős szerepet játszott az Ausztriával és Olaszországgal fennálló kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében, a Dunáról a tengerekre irányuló hajózás megteremtésében, a transzkontinentális útvonal Budapestet Kecskeméttel összekötő szakaszának kiépítésében, valamint a turizmus – és különösen a balatoni idegenforgalom – elterjesztésében.

Elismertség

A Magyar Jogászegylet titkára.

Szerkesztés

A Magyar Jogi Szemle társszerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Háborús lakbérleti jogunk új szabályai. (Jogállam, 1917)
A lakásrendeletek újabb novellája. (Jogtudományi Közlöny, 1919)
Az érvényben lévő lakásrendeletek gyűjteménye, az új lakbérlési rendelettel kiegészítve. Összeáll. (A Magyar Jogi Szemle Törvénytára. Bp., 1920)
A választott bíráskodás. (Bp., 1920
2. bőv. kiad. 1926), A lakásügy újabb rendezése. (Jogállam, 1921)
Öröklési jog és öröklési eljárás. Összeáll., jegyz. (Mai magánjog mai érvényben. Bp., 1929
2. kiad. 1935)
Magyary Géza. Emlékbeszéd. (Bp., 1930)
A polgári perrendtartás törvénye és joggyakorlata. I–II. köt. (Bp., 1931)
A polgári perrendtartás zsebkönyve. Összeáll. (Jogi zsebkönyvek gyűjteménye. Bp., 1931)
Programmbeszédek. Makay Istvánnal. (Pécs, 1935)
A pécsi iparművészet fénykora. (Pannonia Könyvtár. 24. Pécs, 1936)
Az állami alkalmazottak nyugellátása. Az 1937. év márc. hó 31. napján érvényben lévő jogszabályok. Összeáll. (Közszolgálati jogszabályok gyűjteménye. Bp., 1937)
Az állami és vármegyei szolgálatra képesítő kellékek. Az 1938. év márc. hó 1. napján érvényben lévő jogszabályok. Összeáll. (Közszolgálati jogszabályok gyűjteménye. Bp., 1938)
Wekerle Sándor emlékezete. (Gazdasági Jog, 1940)
A polgári perjog újjászületése a fasiszta Olaszországban. Az MTA-n 1941. dec. 11-én tartott előadás. (Bp., 1942)
Az olasz polgári perrendtartásról. Bogsch Árpáddal. (Bp., 1943).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője