Érdi-Krausz György
Érdi-Krausz György

2021. július 28. Szerda

Érdi-Krausz György

földmérő mérnök, térképész

Névváltozatok

Krausz György, érdi

Születési adatok

1899. augusztus 31.

Budapest

Halálozási adatok

1972. szeptember 25.

Budapest


Család

Sz: Krausz Simon (1873–1938) bankár, gazdaságpolitikus, Katzau Ida (1880–).

Iskola

A Berlin-charlottenburgi Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar közlekedésmérnöki tagozatán végzett (1924).

Életút

Budapesten magánmérnök, ill. különböző mérnöki irodáknál tanácsadó mérnök (1925–1938), a Nemzetközi Hálókocsi Társaság főtisztviselője (1938–1950), egyúttal a Honvéd Térképészeti Intézet külső térképésze (1931–1939) és a Repülő Kísérleti Intézet navigációs és légi térképészeti külső kutatója (1942–1944). A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium (KPM) Vasúti Főosztályának vezető-főmérnöke (1951–1954), a Vasúti Tudományos Kutató Intézet kutatómérnöke, ill. tud. munkatársa (MÁV műszaki főtanácsosi rangban, 1950–1957), a Kartográfiai Vállalat Térképszerkesztő Osztályának nyugdíjas tud. munkatársa, a szerkesztési csoport vezetője (1957–1960). Az ELTE TTK Térképtudományi Tanszékén az alkalmazott térképtan, az alkalmazott vetülettan, a térképészeti matematikai, a térképméréstan és a csillagászati helymeghatározás előadó tanára (1955-től). A BME Közlekedésmérnöki Karán és a Mérnöki Továbbképző Intézetben a közlekedési földrajz és térképismeret előadója.

Térképméréstannal, térképészeti matematikával, térképi vetületek elemzésével foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a rádiónavigációs térképek, a rádiónavigációs hiperbola-hálózatok szerkesztése terén. Magyarországon az elsők között vizsgálta a geodéziai, geofizikai és meteorológiai megfigyeléseket végző mesterséges holdakat. Különösen értékes navigációs és csillagászati mérőeszközöket szerkesztő tevékenysége, az 1934-ben általa szerkesztett navigációs műszert a glasgowi Brown, Son & Ferguson cég terjesztette el Európában. Nevéhez fűződik továbbá a Navicard elnevezésű csillagászati táblázat megalkotása (1938), ill. róla nevezték el az Érdi-Krausz-féle összetett területtartó vetületet (világtérképek számára). Írásait, térképeit érdi Krausz György néven is jegyezte.

Emlékezet

Budapesten (Terézváros, VI. kerület Szófia utca 23.) élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Térképészeti Albizottsága alapító tagja (1957-től). A MTESZ Asztronautikai Szakosztályának ügyvezető titkára (1964–1972). A TIT Űrhajózási Bizottságának alapító titkára (1956–1964).

Elismerés

 Lázár deák-emlékérem (1968).

Főbb művei

F. m.: A világűrrakétáról. (Kincses kalendáriom. 1932. A gyakorlati élet általános útmutatója. Négy színes térképmelléklettel és 314 szövegközti képpel. A színes térképmellékleteket is tervezte és szerk. (Bp., 1932)
A nemzetközi 1 : 1 000 000 világtérkép vetületének számítása és szerkesztése. (Térképészeti Közlöny, 1935)
Térképhasználat, térképismeret. (A Repülő Kísérleti Intézet kiadványa. Bp., 1944)
Tapasztalatok a térképhasználat körül. (Térképészeti Közlöny, 1950)
A vasúti földrajz és a vasúti üzem. (Bp., 1955)
Földrajzi térképvegyületek. (Bp., 1956)
Általános térképtan. (Bp., 1956)
A mesterséges holdak geodéziai és kartográfiai alkalmazhatóságáról. (Természettudományi Közlöny, 1957)
Vetületanalízis. Monográfia és benyújtott kand. értek. is. (Bp., 1958)
Földrajzi térképvetületek. Egy. jegyz. (Bp., 1959)
A tengerhajózás és a jéghegyveszély. (Földrajzi zsebkönyv, 1959)
A hiperbola-navigáció térképeinek szerkesztése. – A légiközlekedés térképei. (Geodézia és Kartográfia, 1960)
Geodéziai kézikönyv. Többekkel. (Bp., 1960)
Légi forgalmi irányítók kézikönyve. Szerk. 1 táblával, 5 térképpel. (A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Központi Tanfolyamok Igazgatósága kiadványa. Bp., 1962)
Repülőgépvezetők kézikönyve. Szerk. 4 táblával, 1 melléklettel. (A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Központi Tanfolyamok Igazgatósága kiadványa. Bp., 1962)
Az 1 : 1 000 000 méretarányú világtérkép helyzete. (Geodézia és Kartográfia, 1964)
A Mars-szondák útja. (Természettudományi Közlöny, 1965)
Kozmikus geodézia. (Csillagászati évkönyv. 1969. Bp., 1968)
A „Hold-kövek” sorsa. – Műszerek a Holdon. (Természet Világa, 1969)
A Föld természeti kincseinek feltárása és térképek készítése mesterséges égitestek felvételei felhasználásával. (Fizikai Szemle, 1971)
Mérethű „kozmikus térképvázlatok.” (Természet Világa, 1971)
Célhoz értek a Mariner-, Mars-szondák. – Az Apollo-16 expedíciója. (Természet Világa, 1972)
térképei: A Magyar Meteorológiai és Földmágnességi Intézet munkatérképe. (Bp., 1936)
Mercator vetületű repülőnavigációs térkép. 1 : 1 000 000. (Bp., 1943).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1972. szept. 29.)
Bendefy László: É-K. Gy. (Geodézia és Kartográfia, 1972)
In memoriam É-K. Gy. (Soproni Szemle, 1978)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013