Endrényi Sándor
Endrényi Sándor

2024. július 21. Vasárnap

Endrényi Sándor

gépészmérnök, feltaláló

Születési adatok

1896. szeptember 27.

Budapest

Halálozási adatok

1986. december 20.

Budapest


Család

Sz: Endrényi Imre (1856–1920) néptanító, nyomdász, az első magyarországi munkás rokkant- és nyugdíjegylet alapító tagja (1892), Weinberger Amália. 

Iskola

A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1918), a műszaki tudományok kandidátusa (védés nélkül, 1962), doktora (1976).

Életút

A József Műegyetem tanársegéde (1918–1919), a Bánki-féle vízturbinát értékesítő vállalat mérnöke (1919–1926); közben a Tanácsköztársaság alatt a Szocialista Termelés Népbiztosságán beosztott mérnök (1919). A Pamuttextilművek üzemmérnöke (1926–1948), az Energiagazdálkodási Állami Vállalat (EGART) ügyvezető igazgatója (1948–1949), az ÁVESZ Gazdasági Főtanács szakértője, műszaki főtanácsosa (1949–1951). A Papíripari Kutató Intézet kutatómérnöke, tud. munkatársa (1951–1963), a Hűtőgépgyár nyugdíjas tud. tanácsadója (1970-től). A BME előadó tanára (1949–1965), c. egy. tanára (1965-től).

Energetikával, erőművek rekonstrukciójával, hő- és anyagátadással, klíma- és szárítástechnikával foglalkozott, a hőtechnika valamennyi területén maradandót alkotott. Nevéhez fűződik az első magyarországi ötéves terv energiagazdálkodási és -felhasználási részeinek kidolgozása, ill. megvalósításának irányítása. Az első magyarországi klímaberendezés tervezője és üzembe helyezője. További kutatási területe: magyarországi erőművek tervezés-előkészítési és gazdaságossági számításai, tűzbiztonsági és tűzvédelmi kérdései; ipari villamoshálózatok felülvizsgálata; viszkózus anyagok elmélete; reológiai kutatások.

Elismertség

Az MTA Könnyűipari Főbizottsága tagja és Szárítási Bizottságának elnöke (1952–1963).

Elismerés

Akadémiai Jutalom (1962), Segner János András-díj (1969).

Főbb művei

F. m.: Kalorikus gépek. Monográfia. (Bp., 1918
2. kiad. 1920)
Ipari hőtechnika. Egy. jegyz. a BME 4. éves gépészmérnöki hallgatói részére. (Bp., 1950
2. kiad. 1951)
Szárítás. (A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium kiadványa. Bp., 1952)
Közelítő eljárás papírgépek szárítási teljesítményének meghatározására. (Papír és Nyomdatechnika, 1953)
A szárítási energetika és a párahasznosítás elméleti kérdései. (Magyar Energiagazdaság, 1954)
Kazánrendszer megválasztásának szempontjai a tervezésben. (Gépészeti Értesítő, 1954)
A szárítás energetikája. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1954)
A szárítás technológiája, különös tekintettel a felületi szárításra. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1955)
A hőátadás vizsgálata felületi szárításnál. – Hőfokgörbék beállítása a papírgépek szárítórészén. (Papír és Nyomdatechnika, 1955)
A szárítás elméletének mai állása. (Magyar Energiagazdaság, 1955)
Papírgépek szárítási teljesítményére és kapacitására vonatkozó vizsgálatok. (Papíripar, 1958)
Papírgépek szárítási teljesítményére vonatkozó vizsgálatok. (Energia és Atomtechnika, 1958)
A cellulóz- és papírgyártás elméleti és gyakorlati kérdései. Juhász Mihállyal. (Papíripar, 1960)
Papírgépek gazdaságos lefedésének irányelvei. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1960)
Fundamentális termodinamikai és fizikai kémiai vizsgálatok a papíriparban. Párolgási tényezők. Bindis Józseffel, Homonnay Györgynével. (Papíripari Kutató Intézet Közleményei, 1960)
Szárítási technológiák a papíriparban. Témadokumentáció. Vál. Többekkel. (Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ Témadokumentációs Kiadványai. 57. Bp., 1965)
Spalding, Dudley Brian: Konvektív tömegátadás. Ford. Bars Sándor. A magyar kiadást szerk. és átd. E. S. (Bp., 1968)
A porlasztó szárítás elméletének és a berendezések méretezésének újabb fejlődési irányai. Szerk. (Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület kiadványa. Bp., 1969)
Porózus anyagokkal kapcsolatos hő-, anyagátadási, pszichometriai és szárítási témakörök. Tudományos tevékenység tézisszerű összefoglalása. Doktori értek. (Bp., 1975).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1987. jan. 10.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője