Duka Tivadar
Duka Tivadar

2024. július 18. Csütörtök

Duka Tivadar, dukafalvi és kucsini

orvos, jogász, műgyűjtő

Születési adatok

1825. június 22.

Dukafalva, Sáros vármegye

Halálozási adatok

1908. május 5.

Bournemouth, Anglia


Család

Sz: Duka Ferenc földbirtokos.

Iskola

A sárospataki és az eperjesi kollégiumban tanult (1833–1844), a pesti egyetemen jogot végzett (1844–1846), Pesten ügyvédi vizsgát tett (1846), a londoni egyetemen, a St. George’s College-ban orvostudori okl. szerzett (1853). Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.; t.: 1900. máj. 4.).

Életút

Eperjesen jurátus (1844–1846), ügyvéd, egyúttal a magyarországi nehézipar megteremtésén fáradozó Trangous Lajos magántitkára (1846–1848). A forradalom és szabadságharc idején a Pénzügyminisztérium írnoka (1848. márc.-tól), majd önkéntes szolgálatra jelentkezett a nemzetőrségnél. Részt vett a schwechati csatában (1848. okt. 30.), majd a világosi fegyverletételig (1849. aug. 13.) Görgei Artur titkáraként és parancsőrtisztjeként szolgált. A bukás után Gräfenbergbe menekült, Drezdában bujdosott (1849–1850), utóbb hosszabb időt töltött Párizsban, ahol lakásán találkozott gr. Teleki Lászlóval és a magyar légió szervezőjével, Türr Istvánnal. Elkísérte Türrt Londonba, ahol megtanult angolul, és elvégezte az orvosi egyetemet. Tanulmányai befejezése után megismerkedett Sir George Pollock-kal, akinek kezdeményezésére a Brit Kelet-Indiai Társaság tábori orvosává nevezték ki (1854-től), brit kir. katonaorvosként a bengáliai angol hadseregben szolgált (1854–1874), alezredesi rangban nyugdíjazták (1874). Angliában, ill. Kelet-Indiában elsősorban a nagy nyelvész, orientalista, Kőrösi Csoma Sándor hagyatékának teljes feltárásával és összegyűjtésével foglalkozott. Elzarándokolt sírjához (1855), majd megírta az első, tudományos igényű Kőrösi Csoma-munkát (megjelent magyar nyelven: 1885-ben). Különösen értékesek indiai tapasztalatait összefoglaló útleírásai, orvosi és néprajzi dolgozatai. Semmelweis Ignác munkásságát is ő ismertette először Angliában. Szenvedélyes gyűjtőként több mint 1000 darabból álló kollekcióját a Magyar Nemzeti Múzeumnak (MNM) ajándékozta. 1897-ben 2000 koronát adott az MTA-nak. – A dél-angliai Bournemouth Boscome nevű temetőjében nyugszik. Sírját – két fiának sírjával – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma felújíttatta.

Elismertség

A Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland tagja (1884-től), a Brit és Külföldi Biblia Társaság választmányi tagja (1884-től) és alelnöke (1904-től).

Elismerés

A bp.-i tudományegyetem t. doktora (1900).

Főbb művei

F. m.: Life and Works of Alexander Csoma de Körös. (London, 1855
magyarul: Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai. Kiadta, a bevezető tanulmányt írta. Bp., 1885
hasonmás kiad. 1984)
Két levél a Ganges partjáról. (Akadémiai Értesítő, 1858)
Adalék Kőrösi Csoma Sándor életiratához. (Budapesti Szemle, 1864)
Alsó-Bengál physikai és éghajlati tekintetben. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1864. máj. 9.
megjelent: Budapesti Szemle, 1867)
Néhány megjegyzések a Keletindiában, különösen a Himalayák tájain előforduló lázak jelenségeiről. (Orvosi Hetilap, 1881)
Emlékbeszéd William Stephen Atkinson külső tag felett. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1881)
Kossuth és Görgei. (Hertford, 1898)
Kőrösi Csoma Sándor. (Budapesti Szemle, 1898)
Levelek a bour–angol háborúról. (Bp., 1901)
Life and Works of Alexander Csoma de Körös. (New Delhi, 1972)
A világosi fegyverletétel. Kiadta, a kísérő tanulmányt írta Pelyach István. (Aetas, 1992)
D. T. visszaemlékezése. Kiadta, a bevezető tanulmányt írta Hermann Róbert. (Fons, 1997).

Irodalom

Irod.: Jakab Elek: D. T. könyve Kőrösi Csoma Sándorról. Ismertető értekezés. (Bp., 1888)
Szász Károly: D. T. (Protestáns Képes Naptár, 1892)
D. T. aranylakodalma. (Vasárnapi Ujság, 1905)
Stein Aurél. D. A. t. tag emlékezete. (Bp., 1913
S. A.: Ázsia halott szívében. Vál. írások. Szerk. Szörényi László. Bp., 1985)
Terjék József: Kőrösi Csoma dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményében. (Bp., 1976)
Vida Mária: D. T. Két nemzet szolgálatában. (Orvostörténeti Közlemények, 1978)
Pelyach István: Egy korszakzáró és árumítoszt teremtő fegyverletétel. (Aetas, 1992)
Kosáry Domokos: Klapka György és D. T. (Benda Kálmán Emlékkönyv. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1993)
Horváth Géza: Megemlékezés D. T. t. tagról. (Akadémiai Értesítő, 1925)
Paczolay Gyula: D. T. (A múlt magyar tudósai. Bp., 1998)
Karasszon Dénes: Két nemzet orvosa. A világjáró D. T. emlékezete. (Zempléni Múzsa, 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője