Demeczky Mihály
Demeczky Mihály

2024. július 25. Csütörtök

Demeczky Mihály, törökszentmiklósi

vegyészmérnök

Születési adatok

1913. május 27.

Budapest

Halálozási adatok

1988. augusztus 30.

Budapest

Temetési adatok

1988. szeptember 26.

Budapest

Farkasrét


Család

Dédszülei, apai: Demeczky Ferenc (1761–1845), Ladomérszky Klára (1778–1860. dec. 23. Hol?); Boditzky/Bodiczky Pál, Knogler Anna.

Dédszülei, anyai: nemes Nováky István (1816–1852. aug. 30. Koksó-Mindszent, Abaúj vm.), Pusztay Mária; Kávássy Sámuel (= Kávásy Sámuel, 1830–1902. febr. 4. Érkávás, Szilágy vm. Temetés: 1902. febr. 6. Érkávás, Református Temető) földbirtokos, magyar kir. postamester, körjegyző, Demeczky Konstancia (1830. máj. 22. Koksó-Mindszent–1889. ápr. 25. Érkávás).

Nagyszülei: Demeczky Antal (1819. jún. 6. Koksó-Mindszent–1897. máj. 25. Kassa, Abaúj-Torna vm.) földbirtokos, Bodiczky Paula (1824. nov. 30. Felsőkemence–1898. aug. 15. Felsőkemence, Abaúj-Torna vm. Temetés: 1898. aug. 17. Felsőkemence, Evangélikus Temető); Nováky István (1850. jún. 20. Koksó-Mindszent–1929. nov. Kassamindszent. Temetés: 1929. nov. 14. Kassamindszent) vasúti tisztviselő, Kávássy Zsuzsanna (1857–1944. jan. 17. Kassamindszent. Temetés: 1944. jan. 19. Kassamindszent).

Szülei: Demeczky Jenő (1864. jún. 21. Ósvacsákány, Abaúj vm.–1950. jan. 6. Bp. Temetés: 1950. jan. 9. Kerepesi út) erdőmérnök, Nováky Karolina (= Nováky Charlotte, „Lotti, 1876. febr. 10. Kassamindszent–1966. júl. 7. Bp. Temetés: 1966. júl. 11. Farkasrét).

Testvére: Demeczky Antal (1899. dec. 16. Zsarnócza, Bars vm.–1977. dec. 15. Bp. Temetés: 1977. dec. 23. Rákoskeresztúr) honvédtiszt és dr. Demeczky Ferenc (1906. jún. 21. Bp.–1986. Hol?) jogász.

Demeczky Antal felesége: gr. hallerkői Haller Judit (1910. jan. 15. Nyíregyháza, Szabolcs vm.–2006. Hol?); Haller Pál (1881. aug. 2. Olthéviz, Nagy-Küküllő vm.–1914. aug. 23. Buczacz, Galícia) cs. és kir. huszár főhadnagy, az I. világháborúban hősi halált halt és sédeni Ambrózy Terézia (1882. okt. 1. Tokaj–1972. jan. 9. Bp. Temetés: 1972. jan. 15. Farkasrét) leánya.

Haller Judit testvére: vitéz Haller Alfréd (1908. márc. 5. Nyíregyháza–1944. dec. 31. Bp.) vadászíró, újságíró, szerkesztő.

 

Felesége: Szabó Emília (1920–1973. aug. 21. Bp. Temetés, búcsúztatás: 1973. aug. 31. Farkasrét, urnaelhelyezés: 1973. szept. 12. uo.) középiskolai tanár; Szabó János és Bokor Katalin leánya.

Gyermeke, fia: Demeczky Jenő (1949–) és Demeczky Péter (1952–).

Iskola

Elemi és középiskoláit Budapesten végezte, a Madách Imre Gimnáziumban éretts. (1951), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) végbizonyítványt (1936), vegyészmérnöki okl. (1937. máj. 7.) és doktori okl. szerzett (1943); dohányjövedéki műszaki gyakornoki (1940) és szakvizsgát tett (1942).

A kémiai tudományok kandidátusa (1963).

Életút

A JNMGE Mezőgazdasági Kémiai Technológiai és Mezőgazdasági Géptani Tanszéke tanársegéde (1936–1937), a Dohányjövedéki Központ Vegyészeti Laboratóriumának laboránsa (1937–1939), műszaki gyakornoka (1939–1942), a kutatómérnöke és a laboratórium h. vezetője (1942–1948), állami főmérnöke (1948–1950). Az átszervezések után a Dohánykutató Intézet kutatómérnöke (1951–1955), a Dohánykiképzési Osztály osztályvezető tud. munkatársa (1955–1957), az Intézet igazgatója (1957–1959). A Központ Élelmiszeripari Kutató Intézet (KÉKI) tud. főmunkatársa (1959–1974?).

A Debreceni Dohányipari Technikum szakfelügyelője (1959–1974?).

Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1960–1962).

Tudományos pályafutásának kezdetén talajtani és növényélettani kérdésekkel foglalkozott, ill. az általa kifejlesztett vérjód-meghatározási módszerrel bekapcsolódott a hazai golyvakutatásba, végül dohányfermentálási és -szárítási problémákat vizsgált. Jelentős szerepet játszott a dohány magyarországi minőségellenőrzésének megszervezésében, a korszerű nikotingyártási technológiák hazai elterjesztésében, alapvetően új megállapításokat tett a dohányszárítás kémiája és biokémiája terén. Elsőként tárta fel és foglalta össze matematikai formában a dohány égéssebességét befolyásoló tényezők összefüggéseit. A magyarországi dohánytermesztéssel kapcsolatos kísérletek irányítója, a kísérleti állomások felállítója.

Főbb művei

F. m.: írásai: A jód mikroanalitikai meghatározása. Egy. doktori értek. (Bp., 1942)
Golyvaprofilaxis hazánkban. Szabó Gézával. (Népegészségügy, 1950. 4.)
Vérjód- és alapanyagcsere-vizsgálatok a golyvaprofilaxis szempontjából. Szabó Gézával. (Népegészségügy, 1951. 1.)
Dohánykémiai ismeretek. Élelmiszeripari technikumi tankönyv. Többekkel. (Bp., Élelmiszeripari Kiadó, 1952)
Adatok a magyarországi golyvaendémia kóroktanához. Balogh Irénnel, Szabó Gézával, Szuchovszky Sándorral. (Népegészségügy, 1953. 10.)
Ismeretek a dohányszárítás és fermentálás kémiája és biokémiája köréből. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1954)
Dohányszárítás és nedvesítés. Egy. jegyz. (Bp., Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1954)
Nikotingyártó iparunk fejlesztési lehetőségei. (Dohányipar, 1959)
Nagyfrekvenciás kapacitív erőtér alkalmazása olajos magvak feldolgozásánál és növényolajipari termékek előállításánál. Gondár Jenővel és Jáky Miklóssal. (Olaj, Szappan, Kozmetika, 1960)
Talajtani vizsgálatok az endémiás golyvakérdésben. R. Balogh Irénnel és Szabó Gézával. (Egészségtudomány, 1960. 1.)
Dohányaink kémiai összetételének alakulása a különböző szárítási és fermentálási eljárások során. Kand. értek. (Bp., 1962)
Új utak az élelmiszeripari választékbővítésben és minőségmegóvásban. Kárpáti Györggyel és Varsányi Ivánnal. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1981).

F. m.: szabadalmai: Eljárás nikotin előállítására. (1954)
Eljárás növényi hatóanyagok kinyerésére. (1957)
Berendezés oldószerekben oldódó anyagok kivonására. Gondár Jenővel. (1959)
Eljárás dohány kezelésére. Gondár Jenővel. (1960)
Eljárás dohánygyártmányok előállítására. Gondár Jenővel. (1960)
Eljárás olajtartalmú növényi anyagok és termékek feldolgozására. Gondár Jenővel. (1962).

Irodalom

Irod.: családi és egyéb források: Érkáváson 55 éves korában elhunyt törökszentmiklósi Demeczky Konstancia. (Fővárosi Lapok, 1889. ápr. 27.)
Kassán e hó 25-én meghalt Demetzky [!] Antal. (Fővárosi Lapok, 1897. máj., 29.)
Érkávási Kávásy Sámuel negyvennyolcas honvéd, földbirtokos, m. kir. postamester és nyugalmazott körjegyző febr. 4-én 73 éves korában Érkáváson elhunyt. (Budapesti Hírlap, 1902. febr. 8.)
Özv. hallerkői Haller Pálné grófné sz. Ambrózy Terézia leánya, Judith és törökszentmiklósi Demeczky Jenő és neje, nemes Nováky Charlotte fia, Antal, m. kir. honvéd százados jún. 8-án tartják esküvőjüket. (Nemzeti Újság–Pesti Hírlap, 1929. jún. 7.)
Id. nemes Nováky István 80 éves korában Kassamindszenten elhunyt. (Nemzeti Újság, 1929. nov. 20.)
A m. kir. belügyminiszter által igazolt nemesek. 1867–1937. Szerk. Gerő József. (Bp., 1938)
Özvegy nemes Nováky Istvánné érkávási Kávássy Zsuzsanna e hó 17-én 87 éves korában elhunyt. (Felvidéki Újság, 1944. jan. 19.)
Lásztity Radomir: Tájékoztató Demeczky Mihály kandidátusi értekezésének védési vitájáról. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1964. 3.)
Dr. Demeczky Mihály elhunyt. (Magyar Nemzet, 1988. szept. 6.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KHDQ-66F (Demeczky Antal keresztelési anyakönyve, 1819)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KZSQ-HCF (Boditzky Paulina keresztelési anyakönyve, 1824)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KHD4-SJY ([ifj.] Nováky István születési anyakönyve, 1850)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6N99-G6LX ([id.] Nováky István halotti anyakönyve, 1852)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KHZN-2QF (Demeczky Jenő keresztelési anyakönyve, 1864. jún. 24. Kecerpeklény!)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/400328 (Demetzky [!] Antalné Boditzky Anna gyászjelentése, 1898)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/156676 (Kávásy Sámuel gyászjelentése, 1902)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/399862 (Demeczky Jenő gyászjelentése, 1950)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V9P-NVHD (Demeczky Jenő halotti anyakönyve, 1950)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/399863 (Demeczky Jenőné Nováky Karolin gyászjelentése, 1966)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:4MSZ-PTT2 (Demeczky Jenőné Nováky Karolin halotti anyakönyve, 1966)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/263811 (Haller Pálné Ambrózy Terézia gyászjelentése, 1972)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPSB-VDLS (Haller Pálné Ambrózy Terézia halotti anyakönyve, 1972)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/399871 (Demeczky Mihályné Szabó Emília gyászjelentése, 1973)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/399859 (Demeczky Antal gyászjelentése, 1977)

Megjegyzések

1. Kassamindszent települést 1899-ig Koksó-Mindszentnek hívták.

2. A rokoni kapcsolatok a Demeczky család publikus családtörténeti oldaláról: www.demeczky.hu valamint www.geni.com és www.myheritage.hu oldalakról. 

3. A halálozási adat Demeczky János közlése. 2024. febr. 26.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2024

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője