Cziráky János József
Cziráky János József

2024. július 18. Csütörtök

Cziráky János József, cziráki és dénesfai gr.

jogász, politikus, országbíró

Születési adatok

1818. december 29.

Pest

Halálozási adatok

1884. február 9.

Lovasberény, Fejér vármegye


Család

Sz: Cziráky Antal (1772–1852) politikus, jogász, az MTA tagja.

Iskola

Középiskolai és jogi tanulmányait Pesten végezte. Az MTA tagja (ig.: 1853. márc. 16.).

Életút

Tanulmányai befejezése után kancelláriai fogalmazó (1839–1845); közben az 1843. évi országgyűlésen, a főrendi táblán az aulikus konzervatív arisztokrata csoport egyik vezetője. A királyi tábla bírája (1845–1848), a forradalom és szabadságharc idején visszavonult a közügyektől (1848. okt.-től), a bukás után a pesti egyetem királyi biztosa (1849-től). A pesti kerületi főtörvényszék elnöke (1854–1860), Fejér vm. főispánja (1860–1865), a magyar főrendiház feltétlen dinasztia hűségű másodelnöke (1865–1867), tárnokmester (1867-től). Cs. és kir. kamarás (1842-től). – A Szent István Társulat másodelnöke, majd elnöke.

Elismerés

Az Aranygyapjas Rend lovagja (1867).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője