Csűrös István
Csűrös István

2023. december 6. Szerda

Csűrös István

biológus, botanikus

Születési adatok

1914. május 3.

Székástóhát, Alsó-Fehér vármegye

Halálozási adatok

1998. augusztus 2.

Kolozsvár


Család

Sz: Csűrös Gyula, Roszmayer Gizella. Testvére: Csűrös Emília (1897–1970) írónő. F: Csűrös-Káptalan Margit (1921–1994) botanikus.

Iskola

Gyulafehérvárott éretts. (1932), a kolozsvári Ferdinánd Tudományegyetem Természettudományi Karán végzett (1936), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1944). Az MTA tagja (külső: 1995. máj. 8.).

Életút

A gyulafehérvári r. k. Majláth Főgimnázium titkára (1938–1940), a kolozsvári kereskedelmi és polgári iskola r. tanára (1940–1941). A Kolozsvári Mezőgazdasági Akadémia, ill. Mezőgazdasági Főiskola Növénytani Tanszék tanársegéde (1941–1946). A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Természettudományi Kar Növénytani Tanszék egy. adjunktusa (1946–1948), intézeti előadó tanára, egy. docense (1948–1968), egy. tanára (1968–1976), konzultáns professzora (1976-tól) és a Tanszék vezetője (1959–1973); közben a TTK dékánja (1949–1954). Az MNSZ tagja (1945–1948), Kolozs megyei szervezetének elnöke (1947–1948). Növénytársulástannal, növényföldrajzzal, florisztikával foglalkozott, az erdélyi növényvilág nemzetközileg is ismert professzora.

Elismertség

A Román Természetrajzi-földrajzi Társaság kolozsvári botanikai szakosztályának elnöke (1948–1969). Az Erdélyi Múzeum Egyesület t. tagja (1996-tól). A New York-i Tudományos Akadémia tagja (1978-tól).

Elismerés

Emil Racovita-díj (1972), Emanuil Teodorescu-díj (1980).

Szerkesztés

A Natura (1960–1968), a STUBB biológiai sorozata, a Contributii Botanica és a Seria Biologia Vegetala szerkesztőbizottságának tagja (1961-től).

Főbb művei

F. m.: A Mócvidék legfontosabb mezőgazdasági problémái. (Bukarest, 1953)
Növényrendszertan. 2. rész. Magasabbrendű növények. 1–2. füz. (Kolozsvár, 1954)
Vegetatia ecologia si potentialul productiv pe versantii din Podisul Transsiilvanézi. Resmerita, I.-val, Sprich, Z.-vel. (Bucuresti, 1968)
Excursii in Muntii Retezatului. (Bucuresti, 1971)
Az erdélyi Mezőség élővilágáról. (Bukarest, 1973)
Monografia Trifoiului den R. S. R. Többekkel. (Bucuresti, 1973)
Az Erdélyi-medence élővilágáról. (Kolozsvár, 1974)
Hogyan alakult ki a növényvilág? (Bukarest, 1976)
Flora si vegetatia Muntilor Zarand. Többekkel. (Kolozsvár, 1978)
A Nyugati-szigethegység élővilágáról. (Bukarest, 1981)
Olvadó hópelyhek. (Bukarest, 1994)
Erdélyi növénykincsek. (Bukarest, 1995).

Irodalom

Irod.: Puskás Attila: Egy életmű szintézise. (A Hét, 1974. 38.)
Szabó Attila–Vincze János: Természettudományi arcképcsarnok. (Művelődés, 1980)
Cs. I. köszöntése. (Korunk, 1982)
Gergely J.–Ratiu, O.: A 70-a aniversare a prof. dr. docent S. Csűrös. (Contributii Botanica, 1984)
Reisz Katalin: A növényfajok érzékeny műszerek. (Új Élet, 1987. 21.)
Pápai Judit: Egy pálya „jelzőértékei”. (A Hét, 1988. 51.).

Megjegyzések

Akadémiai székfoglalót nem tartott!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője