Csikós Nagy Béla
Csikós Nagy Béla

2024. július 16. Kedd

Csikós Nagy Béla

közgazdász, gazdaságpolitikus

Születési adatok

1915. szeptember 9.

Szeged

Halálozási adatok

2005. május 28.

Budapest


Család

Sz: Csikós Nagy József (1887–1960) ügyvéd, Jedlicska Jolán (1892–1987). F: Kneppó Lívia.

Iskola

A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1937), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen magántanári képesítést szerzett (1942), a közgazdaság-tudományok doktora (rendkívüli úton, védés nélkül, 1967). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1987. máj. 8.).

Életút

A Külkereskedelmi Hivatal (1937–1939), a Miniszterelnökség Gazdaságtanulmányi Osztálya (1940–1941), a Pénzügyminisztérium (PM) munkatársa (1941–1945). A II. világháború után a Gazdasági Főtanács osztályvezetője, majd főtitkárhelyettese (1945–1948), az Országos Tervhivatal (OT) Közgazdasági Főosztályának vezetője (1948–1951), a Helyiipari Minisztériumban a miniszter első helyettese (1951–1953), a Könnyűipari Minisztérium miniszterhelyettese (1953–1955), a Budapesti Vegyesipari Tröszt igazgatója (1955–1956). Az Országos Árhivatal (1956–1967), ill. az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke (államtitkári rangban, 1967–1984), az Iparpolitikai Tanács ügyvezető elnöke (1985–1987).

Az MKKE c. egy. tanára (1964-től), a Bécsi Egyetem vendégprofesszora (1984-től).

A népgazdasági tervezés általános kérdéseivel, majd a helyi ipar sajátosságaival foglalkozott. Jelentősek az árelmélettel, az árpolitikával és a gazdaságpolitikai stratégiával foglalkozó megállapításai. Átfogóan elemezte az 1867–2000 közötti magyar gazdaságpolitikát és az ezredfordulón kibontakozó pénzforradalmat. Különösen kiemelkedő a tevékenysége az új népgazdasági mechanizmus kialakításában.

Elismertség

Az MTA Pénzügyi Bizottsága elnöke (1989-től). A Magyar Közgazdasági Társaság elnöke (1970–1989), tb. elnöke (1990-től).

A Nemzetközi Közgazdasági Társaság Végrehajtó Bizottsága (VB) tagja (1971–1977 és 1984–1986), alelnöke (1986–1989), tb. elnöke (1990-től). Az Osztrák Tudományos Akadémia tagja (rk.: 1979).

Elismerés

A Bécsi Tudományegyetem díszdoktora.

 

Állami Díj (1970), Heller Farkas-díj (1995), a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Fődíja (2003), Közgazdász Életműdíj (2005), Demény Pál-emlékérem (posztumusz, 2005).

Szerkesztés

Az Acta Oeconomica, valamint a Gazdaság c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A korrelációszámítás jelentősége a modern gazdaságkutatásban. (Szeged, 1935)
A termelékenység elméletének története. (Szeged, 1937)
Az ár szerepe a szocialista gazdaságban. (Közgazdasági Szemle, 1957)
Árpolitika az átmeneti gazdaságban. (Bp., 1958
oroszul Moszkva, 1960
lengyelül: Warszawa, 1961)
Iparirányítás és árszabályozás. (Iparvállalatok vezetése és szervezése. Bp., 1961)
A szocialista világpiac saját árbázisának megteremtése. (Közgazdasági Szemle, 1962)
Árpolitika a mai kapitalizmusban. (Bp., 1964)
Eszközgazdálkodás és árrendszer. (Bp., 1964)
Általános és szocialista árelmélet. (Bp., 1968)
Bevezetés a gazdaságpolitikába. (Bp., 1969)
Szocialista árelmélet és árpolitika. (Bp., 1974)
Új árforradalom árnyékában. (Bp., 1978)
A magyar árpolitika. (Bp., 1980
japánul: Tokyo, 1985
kínaiul: Beijing, 1985)
Gazdaságpolitika. (Bp., 1982)
Alkalmazkodás az új árviszonyokhoz. Tanulmányok. Összeáll. Szakolczai Györggyel. (Bp., 1983)
Az értéktörvény szerepe a szocialista gazdaságban. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1982. nov. 8.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1984)
Az árprobléma időszerű kérdései. 1985–1988. (Bp., 1985)
Kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok a változó világban. (Bp., 1986)
A társadalom gazdasága és természeti környezete. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1987. okt. 7.
megjelent: Magyar Tudomány, 1988)
Price and Power. A Twentieth-Century Reinterpretation of Interconnected Phenomena. Elek Peterrel. (Bp., 1995)
A XX. század magyar gazdaságpolitikája. Tanulságok az ezredforduló küszöbén. (Bp., 1996).

Irodalom

Irod.: Reform, rendszerválás, modernizáció. Tanulmányok Cs. N. B. akadémikus 80. születésnapjára. (Bp., 1995).

Megjegyzések

Lexikonok téves halálozási adata: máj. 29. Halotti anyakönyve szerint máj. 28-án hunyt el!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője