Csikós Nagy Béla
Csikós Nagy Béla

2021. október 20. Szerda

Csikós Nagy Béla

közgazdász, gazdaságpolitikus

Születési adatok

1915. szeptember 9.

Szeged

Halálozási adatok

2005. május 28.

Budapest


Család

Sz: Csikós Nagy József (1887–1960) ügyvéd, Jedlicska Jolán (1892–1987). F: Kneppó Lívia.

Iskola

A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1937), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen magántanári képesítést szerzett (1942), a közgazdaság-tudományok doktora (rendkívüli úton, védés nélkül, 1967). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1987. máj. 8.).

Életút

A Külkereskedelmi Hivatal (1937–1939), a Miniszterelnökség Gazdaságtanulmányi Osztálya (1940–1941), a Pénzügyminisztérium (PM) munkatársa (1941–1945). A II. világháború után a Gazdasági Főtanács osztályvezetője, majd főtitkárhelyettese (1945–1948), az Országos Tervhivatal (OT) Közgazdasági Főosztályának vezetője (1948–1951), a Helyiipari Minisztériumban a miniszter első helyettese (1951–1953), a Könnyűipari Minisztérium miniszterhelyettese (1953–1955), a Budapesti Vegyesipari Tröszt igazgatója (1955–1956). Az Országos Árhivatal (1956–1967), ill. az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke (államtitkári rangban, 1967–1984), az Iparpolitikai Tanács ügyvezető elnöke (1985–1987).

Az MKKE c. egy. tanára (1964-től), a Bécsi Egyetem vendégprofesszora (1984-től).

A népgazdasági tervezés általános kérdéseivel, majd a helyi ipar sajátosságaival foglalkozott. Jelentősek az árelmélettel, az árpolitikával és a gazdaságpolitikai stratégiával foglalkozó megállapításai. Átfogóan elemezte az 1867–2000 közötti magyar gazdaságpolitikát és az ezredfordulón kibontakozó pénzforradalmat. Különösen kiemelkedő a tevékenysége az új népgazdasági mechanizmus kialakításában.

Elismertség

Az MTA Pénzügyi Bizottsága elnöke (1989-től). A Magyar Közgazdasági Társaság elnöke (1970–1989), tb. elnöke (1990-től).

A Nemzetközi Közgazdasági Társaság Végrehajtó Bizottsága (VB) tagja (1971–1977 és 1984–1986), alelnöke (1986–1989), tb. elnöke (1990-től). Az Osztrák Tudományos Akadémia tagja (rk.: 1979).

Elismerés

A Bécsi Tudományegyetem díszdoktora.

 

Állami Díj (1970), Heller Farkas-díj (1995), a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Fődíja (2003), Közgazdász Életműdíj (2005), Demény Pál-emlékérem (posztumusz, 2005).

Szerkesztés

Az Acta Oeconomica, valamint a Gazdaság c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A korrelációszámítás jelentősége a modern gazdaságkutatásban. (Szeged, 1935)
A termelékenység elméletének története. (Szeged, 1937)
Az ár szerepe a szocialista gazdaságban. (Közgazdasági Szemle, 1957)
Árpolitika az átmeneti gazdaságban. (Bp., 1958
oroszul Moszkva, 1960
lengyelül: Warszawa, 1961)
Iparirányítás és árszabályozás. (Iparvállalatok vezetése és szervezése. Bp., 1961)
A szocialista világpiac saját árbázisának megteremtése. (Közgazdasági Szemle, 1962)
Árpolitika a mai kapitalizmusban. (Bp., 1964)
Eszközgazdálkodás és árrendszer. (Bp., 1964)
Általános és szocialista árelmélet. (Bp., 1968)
Bevezetés a gazdaságpolitikába. (Bp., 1969)
Szocialista árelmélet és árpolitika. (Bp., 1974)
Új árforradalom árnyékában. (Bp., 1978)
A magyar árpolitika. (Bp., 1980
japánul: Tokyo, 1985
kínaiul: Beijing, 1985)
Gazdaságpolitika. (Bp., 1982)
Alkalmazkodás az új árviszonyokhoz. Tanulmányok. Összeáll. Szakolczai Györggyel. (Bp., 1983)
Az értéktörvény szerepe a szocialista gazdaságban. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1982. nov. 8.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1984)
Az árprobléma időszerű kérdései. 1985–1988. (Bp., 1985)
Kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok a változó világban. (Bp., 1986)
A társadalom gazdasága és természeti környezete. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1987. okt. 7.
megjelent: Magyar Tudomány, 1988)
Price and Power. A Twentieth-Century Reinterpretation of Interconnected Phenomena. Elek Peterrel. (Bp., 1995)
A XX. század magyar gazdaságpolitikája. Tanulságok az ezredforduló küszöbén. (Bp., 1996).

Irodalom

Irod.: Reform, rendszerválás, modernizáció. Tanulmányok Cs. N. B. akadémikus 80. születésnapjára. (Bp., 1995).

Megjegyzések

Lexikonok téves halálozási adata: máj. 29. Halotti anyakönyve szerint máj. 28-án hunyt el!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013