Csibi Sándor
Csibi Sándor

2024. június 19. Szerda

Csibi Sándor

gépészmérnök

Születési adatok

1927. február 6.

Szeged

Halálozási adatok

2003. április 12.

Budapest

Temetési adatok

2003. április 29.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Csibi Sándor (†1941) építészmérnök, honvéd főtörzsmérnök, Hosszú Margit középiskolai tanár. F: 1956-tól Varga Irén, híradásipari technikus, a Finommechanikai Vállalat, majd az MTA KFKI Elektronikai Főosztálya munkatársa. Leánya: Csibi Éva (1957–) és Csibi Zsuzsanna (1964–). 

Iskola

Iskoláit Budapesten végezte (1945-ben éretts.). A BME Gépészmérnöki Kar elektrotechnikai tagozatán végzett (1951), a Villamosmérnöki Karon doktorált (1962); a műszaki tudományok kandidátusa (1961), a matematikai tudományok doktora (1974). Az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.; r.: 1987. máj. 8.). 

Életút

A BME Fizikai Intézete, ill. a Vezetéknélküli Híradástechnika Tanszék Híradástechnikai Kutatási Bizottsága laboratóriumának kutatója (1949–1950), a Standard Nemzeti Vállalat, ill. a BHG mikrohullámú távközlési rendszerekkel foglalkozó laboratóriumának kutatója (1950–1951). A Távközlési Kutató Intézet (TKI) tud. munkatársa (1951–1960), tud. főmunkatársa (1960–1962), tud. osztályvezetője (1962–1964). A Rendszerelméleti és Számítástechnikai Kutatási Főosztály vezetője (1964–1973), a BME Híradástechnikai Elektronika Intézete egy. tanára (1973. júl. 1.–1991. jún. 30.) és az Intézet igazgatója (1974–1991), a Híradástechnikai Tanszék egy. tanára (1991. júl. 1.–1997. dec. 31.), emeritusz professzora (1998-tól). Az MTA Matematikai Kutatóintézete külső tud. munkatársa (1968-tól). A BME Hadmérnöki Karának (1952–1957), ill. a Villamosmérnöki Kar Mikrohullámú Szakmérnöki Tanfolyamának előadója (1964 és 1966). A berkeleyi Kalifornia Egyetem, a Harvard Egyetem és a Stanford Egyetem információelméleti kutatócsoportjainak vendégoktatója (1965), az udinei International Institute for Mechanical Sciences Információ és Automatizálási Karának vendégtanára (1971–1972), a Darmstadti Műszaki Főiskola (1990–1991) és a dallasi Texas Egyetem vendégprofesszora (1999). Az MTA–TMB-n Freund Géza aspiránsa (1954–1957). 

 

Tudományos pályafutásának kezdetén mikrohullámú távközlési rendszerek vizsgálatával foglalkozott, kutatásai alapján a hazai ipar, majd a kelet-európai államok magisztrális hálózata több ezer rendszerkilométer hosszúságú rádiórelé-vonalat valósított meg televíziós műsorok és távbeszélő-forgalom átvitelére. Később érdeklődése a mikrohullámú összeköttetések átvitel-kapacitásának növelése felé fordult: új összefüggéseket tárt fel a stacionárius folyamatok spektrális elméletében, új módszert fejlesztett ki digitális csatornák hibajelenségeinek empirikus vizsgálatára. Az 1970-es évektől kisszámítógépek alkalmazási körének bővítési lehetőségeit vizsgálta, ezzel összefüggésben statisztikai és információ-feldolgozási problémák megoldásait kutatta, a TKI számítástechnikai kutatási munkáit irányította. 1972 végére a hazai kisszámítógépek minősítő-diagnosztikai tömegszolgáltatásainak bevezetésére új távadat-feldolgozási mintarendszert vezetett be (a TKI-ban elhelyezett kisszámítógéppel és az Országos Kardiológiai Intézetbe kihelyezett orvosi munkahellyel). A számítógép osztályozási szabályok kialakítására is képes volt: a beszédet, a bioáramot és az alfanumerikus adatokat egy, e célra átgondolt egyszerű eljárással a kapcsolt távbeszélő-hálózaton vitte át. Az 1980-as évek végétől a kommunikációs hálózatok, elsősorban a többszörös hozzáférésű csatornák gyakorlati problémáival foglalkozott. Nemzetközileg is új, hatékony módszereket dolgozott ki szögmodulációs nyalábok intermodulációjának és interferenciáinak elemzésére, osztályozási szabályok rekurzív becslésére, ún. türelmes csomagáramok garantált tulajdonságú beágyazására ütemezett csomagáramokba. Előadóként nevéhez fűződik a modern információelmélet egyetemi szaktárgyainak bevezetése a budapesti műszaki egyetemi oktatásba. 

Elismertség

Az MTA Távközlési Rendszerek Bizottsága (1971–1991), az MTA Doktori Tanácsa tagja (1995–2003). A Híradástechnikai Tudományos Egyesület elnökségi tagja (1971-től), a Számítástechnikai Szakosztály elnöke (1971-től).

 

A Nemzetközi Rádiótudományi Unió tagja. A New York-i Tudományos Akadémia tagja (1988-tól). 

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1965).

 

MTESZ Díj, Állami Díj (megosztva, 1970), Puskás Tivadar-emlékérem (1974), Kalmár László-díj (1975). 

Szerkesztés

A Problems of Control and Information Theory c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1972–1992). 

Főbb művei

F. m.: Matematika. A TKI továbbképző tanfolyama jegyzete. Szerk. Hoffmann Tiborral. (Bp., 1954)
Lokátoradók. A BME jegyzete. (Bp., 1954)
Mikrohullámú adók. A BME jegyzete. (Bp., 1956)
Notes on de la Vallée Poussin’s Approximation Theorem. (Acta Mathematica, 1957)
Kísérleti antenna szélessávú mikrohullámú összeköttetéshez. Märcz Györggyel és Róna Péterrel. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1960)
Frekvenciamodulált rádióösszeköttetések interferenciától származó négyzetes átlagzaja. Kand. értek. (Bp., 1960)
On Angle-Modulation Processes. (Studia Mathematica, 1967)
Mikrohullámú rendszertechnika 1. Pribelszky Györggyel és Róna Péterrel. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1969)
Információközlési, processzálási és hálózatelméleti problémák, gépi módszerek. Bevezetés e témakörökkel kapcsolatos tanulmányokhoz. (A Távközlési Kutató Intézet jubileumi évkönyve. 1950–1970. Szerk. Asztalos György. Bp., 1971)
On Embedding Heuristics and Including Complexity Constraints into Convergent Learning Algorithms. (Frontiers of Pattern Recognition. New York, 1972)
Regressziós feladatok iteratív megoldásáról. (A Távközlési Kutató Intézet Évkönyve, 1972)
Statisztikai tanuló-folyamatok. Doktori értek. (Bp., 1973)
A számítógépek tanítása. (Természet Világa, 1973)
Stochastic Processes with Learning Properties. Többekkel. (Wien–New York, 1975)
Learning under Computational Constraints from Weakly Dependent Samples. (Problems of Control and Information Theory, 1975)
A hazai számítástechnikai alkalmazások. Helyzetkép, feladatok. Pásztor Endrénével és Szelezsán Jánossal. (Magyar Tudomány, 1975)
A jelfeldolgozás módszerei és új lehetőségei. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1980. márc. 12.)
Új eszközök és eljárások a távközlésben. Gordos Gézával. (A Távközlési Kutató Intézet Közleményei, 1981)
A híradástechnika és számítástechnika erősödő kölcsönhatásai. Szerk. (Bp., 1982)
Elektronikus kommunikáció tömegméretekben. Gordos Gézával. (Magyar Tudomány, 1982)
Távközlés – távinformatika – kommunikációs infrastruktúra. (Magyar Tudomány, 1983)
Towards New Techniques in Telecommunication to Serve Large User Populations. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1984)
On the Stability of Random Access Data Communication during the Time Left by Speech Packets. (Problems of Control and Information Theory, 1985)
Információ közlése és feldolgozása. Többekkel. Egy. tankönyv. Szerk. (Bp., 1986)
A hazai ipar piacképessége és a hazai szellemi élet. Erdős Tiborral. – Az elektronizálás hazai programja. Módszeres törekvés a műszaki haladásra. Budinszky Józseffel és Pál Lászlóval. (Magyar Tudomány, 1986)
Kooperatív magatartás, elosztott irányítás, kooperatív tömegkiszolgálás: helyzetek, elvek, módszerek, példák. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1988. márc. 10.)
Perspectives Offered by New Queueing and Coding Disciplines to the Physical Log-In of Newcomers into Networks. (Proceedings of the European Scientific Symposium, Vienna, 19–20. September. 1990. Bristol, 1990)
Random Time and Frequency Hopping with Asynchronous Access. Győrfi L.-lel és Vajda Istvánnal. (Proceedings of the 4th International Symposium of Spread Spectrum Techniques and Applications, 1996)
Analysis of Protocol Sequences for Slow Frequency Hopping. (Proceedings of the International Zurich Seminar on Broadband Communications, 1998)
Error Probabilities of Identification Codes and Least Length Single Sequence Hopping. (Numbers Information and Complexity. Boston–Dordrecht–London, 2000). 

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1988)
Halálhír. (Népszabadság, 2003. ápr. 24.)
Györfi László–Pap László–Vámos Tibor: Cs. S. (Magyar Tudomány, 2003). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője