Csetri Elek
Csetri Elek

2021. október 21. Csütörtök

Csetri Elek

történész

Születési adatok

1924. április 11.

Torda

Halálozási adatok

2010. január 24.

Kolozsvár


Iskola

A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen történelem szakos tanári okl. (1947), bölcsészdoktori okl. szerzett (1949), az MTA tagja (külsõ 1990).

Életút

A Nagybányai, ill. a Marosvásárhelyi Áll. M. Líceum tanára (1947–1949), a Bolyai Tudományegyetem, ill. a Babe¨-Bolyai Tudományegyetem Egyetemes Történeti Tanszék tanársegéde (1949–1952), adjunktusa (1952–1962), egy. tanára (1962–1986, 1990-tõl); közben nyugdíjas (1986–1990), az ELTE vendégprofesszora (1991-tõl). – Erdély történetével, elsõsorban a 18–19. sz.-i erdélyi városok helytörténetével fogl. – A Kolozsvári Történeti Int. tagja (1956-tól). – Kõrösi Csoma Sándor-emlékérem (1984).

Főbb művei

F. m.: Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteirõl. Imreh Istvánnal, Benkõ Samuval. (Bukarest, 1956)
Prima lucrare agronomica de specialitate din Transilvania. Engel Károllyal. (Bucure¨ti, 1970)
1848. Arcok, eszmék, tettek. (Bukarest, 1974)
Történeti kronológia. I–II. köt. Bodor Andrással. (Bukarest, 1976)
Kõrösi Csoma Sándor indulása. (Bukarest, 1979)
Erdély változó társadalma. 1767–1821. Imreh Istvánnal. (Bukarest, 1980)
Kõrösi Csoma Sándor. (Bukarest, 1984)
Bethlen Gábor életútja. (Bukarest, 1992)
szerk.: Wass Pál: Fegyver alatt. Sajtó alá rend. (Bukarest, 1968)
Pellico, S.: Börtönéveim. Börtönnapló. Sajtó alá rend. (Bukarest, 1969)
Táncsics Mihály: Életpályám. Vál., bev., jegyz. (Kolozsvár, 1971)
Teleki Sándor: Emlékezzünk régiekrõl. Sajtó alá rend. (Bukarest, 1973)
Művelõdéstörténeti tanulmányok. Tonk Sándorral, Jakó Zsigmonddal. (Bukarest, 1979).

Irodalom

Irod.: Történészek műhelyében. (Új Élet, 1983)
Az erdélyi magyar történészek sajátos feladatai. (Aetas, 1992)
Rostás Z.: Kályharakók, nyelvmesterek, szakácsok. (A Hét, 1993).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013