Csefkó Gyula
Csefkó Gyula

2024. július 21. Vasárnap

Csefkó Gyula

nyelvész

Születési adatok

1878. december 8.

Baja, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1954. december 2.

Szeged


Család

Apja molnársegéd volt, korán elhunyt édesanyja nevelte fel testvérével igen nehéz körülmények között.

Iskola

A bajai tanítóképzőben éretts. és tanítói képesítést (1897), a Budai Paedagogiumban polgári iskolai tanári okl. (1901), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1926), a szó- és szólástörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1931), a nyelvtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

Az adai tanyai népiskola tanítója (1897–1901), a hosszúfalui, a szigetvári, az oravicabányai polgári iskola tanára (1901–1913). A szegedi Szent Imre Polgári Fiúiskola tanára (1913–1941), közben az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1918). A szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Intézetben a magyar nyelv mb. előadó tanára (1932–1948); a szegedi Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1931–1941), c. ny. rk. tanára (1941–1948). A szegedi Pedagógiai Főiskolán a magyar nyelvészet mb. előadó tanára (1948–1951), tanszékvezető főisk. tanára (1951–1954). Szó- és szólástörténettel azok néprajzi és művelődéstörténeti vonatkozásaival foglalkozott.

Emlékezet

Szegeden hunyt el, a Belvárosi Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2006- ban). Emlékét utca is őrzi Szegeden.

Elismertség

A Magyar Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja. A szegedi Dugonics Társaság és a Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület igazgatótanácsának tagja.

Elismerés

Munka Érdemrend (1953). Szily Kálmán-jutalom (1923).

Főbb művei

F. m.: Az adai nyelvjárás. (Magyar Nyelvőr, 1898)
A nyelvújítás szótárához. (Magyar Nyelvőr, 1909)
Kunkapitány. Egy. doktori értek. is. (Magyar Nyelv, 1926)
Négy kis monda Mátyás királyról. (Ethnographia, 1927)
Szállóigék, szólásmondások. Tanulmányok szóláskészletünk köréből. (Bp., 1930
hasonmás kiad. 1977)
Tarhonya. (Népünk és Nyelvünk, 1933)
„Hátra van még a feketeleves.” (Szegedi Füzetek, 1934)
Tulipiros, hupikék. (Bp., 1942)
Ha még egyszer azt üzeni… A Kossuth-nóta eredetéhez. (Nép és Nyelv, 1942)
Szólásaink történetéhez és magyarázatához. (Magyar Nyelvőr, 1946)
Magyar szólásfejtések. Akadémia székfoglaló. (Elhangzott: 1948. febr. 3.)
Dárius kincse. (Magyar Nyelvőr, 1951)
Szállóigék, szólásmondások. Tanulmányok szóláskészletünk köréből. Új hasonmás kiad. (Mesterművek. Bp., 2001).

Irodalom

Irod.: O. Nagy Gábor: Cs. Gy. jubileumára. (Magyar Nyelv, 1954)
Nyiri Antal: Cs. Gy. hetvenöt éves. (Magyar Nyelvőr, 1954)
Tompa József: Cs. Gy. (Magyar Nyelv, 1955)
Benkő László: Hátra van még a fekete leves. Megemlékezés Cs. Gy.-ról halála első évfordulóján. (Tiszatáj, 1956)
Péter László: Cs. Gy. munkássága. Bibliográfia. (Szeged, 1962).

Megjegyzések

Gulyás IV. köt.: téves születési év 1877!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője