Császár József
Császár József

2023. december 8. Péntek

Császár József

kémikus

Születési adatok

1926. november 20.

Szeged

Halálozási adatok

1996. augusztus 16.

Szeged


Család

Sz: Heckl Irén. Apja kereskedősegéd volt, egy készruhaüzletben dolgozott, később önálló szabóműhelyt nyitott. F: Hertelendi Mária tanszéki ügyintéző. Fia: Császár József (1955–).

Iskola

Elemi és polgári iskoláit Tótkomlóson végezte, a szegedi Állami Kereskedelmi Középiskolában éretts. (1947), a Baross Gábor Gyakorlógimnáziumban különbözeti éretts. vizsgát tett (1947), a Szegedi Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1952), doktorált (1958), a kémiai tudományok kandidátusa (1964), doktora (1973). Az MLEE-n végzett (1963).

Életút

A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Általános és Fizikai Kémiai Intézete tanársegéde (1952–1958), egy. adjunktusa (1958– 1965), egy. docense (1965–1974), egy. tanára (1974. júl. 1.–1987. dec. 31.) és a Tanszék vezetője (1975–1987); emeritusz professzora (1993–1996). Komplexvegyületek kémiájával foglalkozott, elsősorban az átmenetifém-komplexek – a kobalt- és a nikkelkomplex-vegyületek – fényelnyelésének vizsgálata terén ért el jelentősebb eredményeket. Nagyszámú ún. elektrovalens kötésű, normálisan paramágneses mono- és polidentát komplexet állított elő és mérte meg elnyelési színképüket (210–220 mu színképtartományban).

Emlékezet

Szegeden élt és tevékenykedett, a Szegedi Belvárosi Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottsága (1967–1980), Koordinációskémiai Munkabizottsága tagja (1967–1985).

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1986).

Főbb művei

F. m.: Paper Chromatography of Amino-acid-metal Complexes. Beck Mihállyal. (Acta Chimica, 1955)
Aminosav fémkomplexek papírkromatográfiája. Beck Mihállyal, Huszka Tiborral. (Az V. Országos Konferencia előadásainak vázlata. Magyar Kémikusok Egyesülete. Pécs, 1956. aug. 25–28. Bp., 1956)
Az acetilaceton komplexek fényelnyelése. Kiss Árpáddal, Lehotai Lajossal. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1956)
A ciano-komplexek fényelnyelésének mechanizmusáról. Kiss Árpáddal, Lehotai Lajossal. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
Adatok a 8-OH-kinolin fémkomplexek fényelnyeléséhez. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1958)
Absorption Spectra of Copper(II) and Nickel(II) Complexes. Balog Jánossal. (Nature, 1960)
Nitrogéntartalmú ligandumok Cu(II)- és Ni(II)-komplexeinek elnyelési színképéről. Cseh Évával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1960)
A dia- és paramágneses bisz-(N-alkil-szalicilaldimin)-Ni(II)-komplexekről. – Néhány Ni(II)-komplex oldat- és reflexiós szóképéről. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1962)
Négyes és hatos koordinációjú nikkel(II)-komplexek elnyelési színképéről. (Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
Reflexiós színképek alkalmazása a kémiai szerkezetkutatásban. 1–2. (KFKI Közlemények, 1963)
Nikkel-komplexek fizikai-kémiai vizsgálata. Kand. értek. (Szeged, 1963)
A vanadil-bisz(acetil- acetonát) fizikai-kémiai tulajdonságainak vizsgálata különböző oldószerekben. – Különböző szimmetriájú Ni(II)-komplexek mágneses tulajdonságainak vizsgálata. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1965)
Több magú komplex cianidok spektroszkópiai vizsgálata. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1966)
Átmenetifém-ionok izomer vegyületeinek fizikai-kémiai vizsgálata. 1–2. Horváth Erzsébettel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967)
3dn elektronú fémionok komplexei elektrongerjesztési folyamatainak és kötésviszonyainak tárgyalása a ligandumtér-módszerrel. 1–10. Bán Miklóssal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967–1969)
Néhány Reinecke-só-származékről. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1969)
Néhány alkaloid és antibiotikum reineckátjáról. Morvay Józseffel. (Acta Pharmaceutica, 1969)
Ligandum szubsztituensek hatása nikkel komplexek összetételére és szerkezetére. Doktori értek. (Szeged, 1971)
Általános kémia. Egy. jegyz. Horváth Erzsébettel. (Szeged, 1972)
Anyagszerkezet. 2. Egy. jegyz. Mezősi Józseffel, Szilágyi Istvánnal. (Szeged, 1972
2. kiad. 1975)
Ethylenediamine Complexes of Nickel(II). (Acta Chimica, 1972)
Optikai színkép, ligandumtér-elmélet, komplex szerkezet. Monográfia. Bán Miklóssal. (Bp., 1972)
Ligandum szubsztitúció és komplexszerkezet. 1–2. – Co(III)-nitro-amin komplexek színképvizsgálata. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1972)
Infrared Spectra of Ni(II) Pyridine, Picoline and Lutidine Complexes. (Acta Chimica, 1973)
Ligand Substitution and Complex Structure. 9–14. (Acta Chimica, 1975–1977)
N-alkil-szalicil-aldimintípusú Schiff-bázisok színképvizsgálata. Szabó Teréziával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1977)
A bisz(acetil-acetonát) Cu(II)-komplex színképvizsgálatáról. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1978)
A szalicili-4-OH- anilin színképe alkohol/benzol elegyekben. N. Bizony Máriával. – Adatok az aromás Schiff-bázisok sztereokémiájához. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1979)
Characteristics of Schiff Bases Derived from Salicylaldehyde and Sulphonamides. Morvay Józseffel. (Acta Pharmaceutica, 1983)
A kémia alapjai. 1–2. Egy. jegyz. Többekkel. (Szeged, 1983
2. átd. kiad. 1989)
Preparation and UV Spectral Studies of 4-(3beta-cholesteryl-oxycarbonyloxy)-benzylidene-4’-acetaminoaniline. Agócs Pál Mihállyal. (Acta Chimica, 1987)
Spectral Studies of Molecular Complexes of Aromatic Schiff Bases with Picric Acid. (Acta Physica Chemica Szeged, 1987)
On the Spectral Behaviour of Some Platinum Blues. Katona-Balázs Judittal. – Synthesis and UV Spectral Studies of 3beta- cholesteryl-(substituted)phenyl Carbonated Derivatives. Agócs Pál Mihállyal. (Acta Chimica, 1988)
Some Correlations between the Spectroscopic Characteristics of Salicylidene Para-X-Anilines. (Acta Chimica, 1990)
Aromás Schiff-bázisok és szekunder aminok színképéről és réz(III)-komplexeik szerkezetéről. N. Bizony Máriával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1991)
Visible Spectral Studies and Stereochemical Consideration on Copper(II) Complexes Containing Bi- and Tetradentate Secondary Amine Ligands Derived from Aromatic Schiff Bases. (Acta Chimica, 1991)
Aromás Schiff-bázisok dipikrilaminnal képzett molekulakomplexeinek látható színképéről. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1991)
Vegyes ligandumú réz(II)-kelátok színképére gyakorolt oldószerhatás vizsgálata. Novákné Bizony Máriával. – Reineckátok látható színképének oldószerfüggéséről. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1992)
Benzilidén-anilinek és nitronjaik tetracián-etilénnel képzett molekulakomplexeinek vizsgálata. – Néhány alifás és aromás primeramin jódkomplexének vizsgálata. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1993)
Piridin-bázisok pikrinsav és dipikrilamin vegyületeinek színképéről. N. Bizony Máriával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1994)
A szervetlen kémia alapjai. Egy. jegyz. Csányi Józseffel. (Szeged, 1994
2. kiad. 1998)
On the Formation of Aromatic Secondary Amine-Iodine Complexes. (Acta Chimica, 1996)
Molecular Complexes of Schiff Bases and Their Nickel Chelates with Dipicrylamine. (Acta Chimica, 1997)
OH-csoportokat tartalmazó aromás Schiff-bázisok színképéről. N. Bizony Máriával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1997).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Tóth Tamás: Csongrád megye temetőiben nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője