Csákvári Béla
Csákvári Béla

2024. június 20. Csütörtök

Csákvári Béla

kémikus

Születési adatok

1924. május 30.

Óverbász, v. Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

2010. december 11.

Budapest


Család

Sz: Weber Mária. Apja a Bácskai Cukorgyár tisztviselője, majd a Gyümölcs-zöldség Göngyölegellátó Szövetkezet osztályvezetője volt. F: 1944-től Türk Auguszta (†1984) a MÉM Mezőgazdasági Gépjavító Trösztjének titkárnője, gyorsíróbajnok. Leánya: Csákvári Éva (1950–) kémikus, kandidátus.

Iskola

Újverbászon, szerb tanítási nyelvű gimnáziumban éretts. (1943), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1949), a kémiai tudományok kandidátusa (1960), doktora (1969).

Életút

Újverbászon cukorgyári laboratóriumokban dolgozott (1943–1945), a II. vh. után Budapesten telepedett le. Az ELTE Fizikai–Kémiai– Matematikai Kar, ill. TTK Általános és Szervetlen Kémiai Intézete tanársegéde (1950–1959), egy. adjunktusa (1959–1966), egy. docense (1966–1970), egy. tanára (1970. júl. 1.–1994. aug. 31.) és a Tanszék vezetője (1966-tól). Emeritusz professzor (1996-tól). A Zürichi és a Lausanne-i Egyetem vendégprofesszora (1990). Az MTA–ELTE OTKA Műszerközpont Igazgatóságának tagja (1989– 1993). Az MTA-TMB-n Lengyel Béla aspiránsa (1954–1959). A Miniszterelnökség tudománypolitikai bizottságának tagja (1990– 1994). A Horvát Köztársaság Tudományos és Technológiai Minisztériumának tanácsadója (1998-tól). Az Esélyt a tanulásra kuratóriumának elnöke (1999–2004). Tudományos pályafutásának kezdetén fehérjekémiai és analitikai kémiai kutatásokkal foglalkozott, majd érdeklődése a fizikai és elektrokémia, az üveg elektrokémiája, elsősorban a szilikátüvegek elektrokémiai tulajdonságainak vizsgálata felé fordult. Az üvegelektród elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgálva jelentős eredményeket ért el az alkáli érzéketlen üvegelektród magyarországi gyártásának bevezetése terén. További kutatási területei: szilícium-, bór- és gallium-halogenidek, ill. organo- halogenidek előállítása. A magyar tudománytörténetben egyedülálló módon ő szerkesztette A kémiai újabb eredményei c. tudományos könyvsorozat száz kötetét!

Elismerés

Szent-Györgyi Albert-díj (2000), az MTA Nívódíja (2008).

Szerkesztés

A Kémiai Közlemények felelős szerkesztője (1964-től). A kémia újabb eredményei c. könyvsorozat szerkesztője (összesen száz kötet!; 1970–2005).

Főbb művei

F. m.: Ipari vizek előkészítésének mészszükségletéről. Lengyel Bélával, Schneer Annával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1952)
Alkáli érzéketlen üvegelektród. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1954)
Alkálimentes szuszpenziós pufferek. Lengyel Bélával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1955)
Az üvegelektród negatív hibájáról. 1–2. Boksay Zoltánnal, Lengyel Bélával. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
A lítium üvegelektród lúgos hibájának temperatúrafüggéséről. Murányi Simonnal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1957)
Adatok az üvegelektród elméleti és gyakorlati kérdéséhez. Kand. értek. (Bp., 1960)
Általános és szervetlen kémiai praktikum II. köt. Lengyel Bélával, Kováts Zoltánnal. (Bp., 1961
2. bőv. és átd. kiad. 1967)
Minőségi kémiai analízis. Egy. jegyz. (Bp., 1961)
Termodinamika. Garay Tiborral. Egy. jegyz. (Bp., 1963)
Általános és szerves kémia. Boksay Zoltánnal. Egy. jegyz. (Bp., 1963)
Borátüveg-olvadékok oxigénion-aktivitásáról. Halmos Terézzel, Török Ferenccel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1964)
Über die Wirkungsweise der Glasselektrode. Lengyel Bélával. (Acta Chimica, 1966)
A szilikátüvegek elektromos tulajdonságai. Boksay Zoltánnal, Lengyel Bélával. (Szilikátkémiai monográfiák. VII. köt. Bp., 1966)
Fázishatár- potenciál szilikátüveget tartalmazó rendszerekben. Doktori értek. (Bp., 1968)
Jodid-, bromid- és kloridionok meghatározása egymás mellett pontenciometriás titrálással. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1969)
Elektronütközéses ionizáció tömegspektrometriás vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1971)
A szerkezeti szervetlen kémia jelentősége a kémiai tulajdonságok értelmezése, a reakciók mechanizmusának vizsgálata szempontjából. (Magyar Kémikusok Lapja, 1977)
Selective Sodium-Ion Sensitive Glass Electrodes. (Ion-Selective Electrodes. Conference Held at Budapest, 5–9. September, 1977. Szerk. Pungor Ernő. Bp., 1978)
Szervetlen vegyületek molekulageometriája a vegyértékelektronpár-torzítási elmélet alapján. (A kémia újabb eredményei. Sorozatszerk. is. Bp., 1976)
Bevezetés a szervetlen kémiába. Egy. tankönyv. (Bp., 1981
2. kiad. 1987)
Változatos kémiai felhasználású VUV fotoelektron-spektrométer. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1992)
Molekularezgések elméleti vizsgálata. Pongor Gáborral. (A kémia újabb eredményei. Sorozatszerk. is. Bp., 1998)
szabadalma: Eljárás elektródaüveg előállítására. (Bp., 1959).

Irodalom

Irod.: Boksay Zoltán: A kémiai újabb eredményei. Szerk. Cs. B. Egy új könyvsorozat bemutatkozása. (Magyar Tudomány, 1971)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője