Cholnoky László
Cholnoky László

2023. december 8. Péntek

Cholnoky László, csolnokossi; 1927-től vitéz

kémikus, gyógyszerész

Születési adatok

1899. május 29.

Ozora, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1967. június 12.

Pécs

Temetési adatok

1967. június 16.

Pécs

Központi Temető


Család

Sz: Cholnoky Lajos községi jegyző, Reisner Mária. Fia: Cholnoky Péter (1932–) orvos, gyermekgyógyász, kandidátus. F: Dömmel Márta. 

Iskola

A veszprémi piarista gimnáziumban éretts. (1917), a Pázmány Péter Tudományegyetemen gyógyszerész okl. (1922), gyógyszerészdoktori okl. (1924), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1930), a természetes szerves vegyületek biokémiája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1934), a kémiai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952).

Az MTA tagja (l.: 1960. ápr. 14.). 

Életút

Az I. világháborúban, az 5. honvéd lovas tüzérosztálynál, majd a 74. honvéd tábori tüzérezred kötelékében harcolt (1917–1918), az összeomlás után a budapesti Váci úti Phőnix Gyógyszertár gyakornoka (1918–1919). A pécsi Erzsébet Tudományegyetem, ill. a POTE Kémiai Intézete tanársegéde (1924–1929), egy. adjunktusa (1929–1940) és magántanára (1934–1940), az orvosi vegytan intézeti tanára (1940–1946), ny. rk. tanára (1946–1948), ny. r. tanára (1948–1952). A POTE Vegytani Intézet tanszékvezető egy. tanára (1952–1967); közben az egyetem rektorhelyettese (1956–1961), rektora (1961–1964). 

A növényi biokémia nemzetközi hírű szaktekintélyeként elsősorban a karotinoid-színezékek vizsgálatával foglalkozott. Zechmeister Lászlóval (1889–1972) bevezette a szerves vegyületek vizsgálatára a kromatográfiás módszert, amelyet nagy sikerrel alkalmaztak különféle növényi szervek festékanyagainak izolálására és szerkezeti felderítésére. Kutatásai később egyre inkább a karotinoidok geneziseire és növény- és állattani szerepének tisztázására irányultak. A béta-karotin mikrohidrogénezésével tisztázta annak kémiai szerkezetét, majd az elsők között izolálta és igazolta a kapszantin, a kapszorubin, a likoxantin, a likofill, valamint az alfa-kriptoxantin szerkezetét. 

 

Amatőr botanikusként gyakran járt kirándulni a Mecsekbe, ahonnan herbáriumot is összegyűjtött. 

Emlékezet

Pécsett hunyt el, a Pécsi Központi Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2005-ben). Nevét vette fel a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Cholnoky László Szakkollégiuma (ahol tiszteletére Cholnoky László-emlékkonferenciát is rendeztek, 2014. szept. 19-én). Szintén a PTE-n, a Kémiai–Biokémiai Intézetben reliefjét is elhelyezték. Róla nevezték el a Cholnoky László megyei középiskolai kémiai versenyt. 

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1966).

 

Kossuth-díj (a karotinoidok szerkezetére és fiziológiai szerepére vonatkozó eredményes vizsgálatáért, 1959). 

Főbb művei

F. m.: A paprika carotinjáról. Zechmeister Lászlóval. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1926)
Vizsgálatok a paprika festékéről. Részben egy. doktori értek. is. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1927)
Újabb vizsgálatok a paprika festékéről. Vrabély Verával és Zechmeister Lászlóval. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1928)
Analytikai és praeperatív vizsgálatok a capsanthinról. 1–2. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1930 és külön: Bp., 1930)
Néhány őszi bogyó festékének chemiai vizsgálata. Zechmeister Lászlóval. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1930 és külön: Bp., 1930)
Über den Zustand der sauerstoffhaltigen Carotinoide in der Pflanze. Zechmeister Lászlóval. (Physiologische Chemie, 1930)
Über das Pigment der reifen Beeren des Tamus communis. Zechmeister Lászlóval. – Lycopin aus Solanum dulcamara. Zechmeister Lászlóval. (Berichte der Deutschen Chemisten Gesellschaft, 1930)
Paraffin alkalmazása a bőrgyógyászati therapiában. (Orvosi Hetilap, 1930)
Untersuchungen über den Paprika-Farbstoff. V. Natürliche und synthetische Ester des Capsanthins. Zechmeister Lászlóval. (Liebigs Annalen der Chemie, 1931)
A japán paprika pigmentje. – Festékviaszok előfordulása és vizsgálata. Zechmeister Lászlóval. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1932 és külön: Bp., 1932)
Sebgyógyítás paraffinnal és paraffinkeverékkel, különös tekintettel a paraffinoderm helyi hatására az égési sebeknél. (Gyógyászat, 1932)
A paraffin therapiáról és a 70 °C paraffinoderm borítás szervezetre gyakorolt hatásáról. (Orvosi Hetilap, 1932)
Az akne vulgaris gyógyításánál alkalmazott eljárások. (Budapesti Orvosi Ujság, 1932)
A Calendula officinalis sziromfestéke. Zechmeister Lászlóval. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1932 és külön: Bp., 1933
németül: Über den Farbstoff der Ringelblume. Hoppe–Seyler’s Zeitschrift für physiologische Chemie, 1932)
Frakcionált adszorpció alkalmazása természetes szerves vegyületek elkülönítésénél. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1933)
A paprika festékeinek koloriméteres meghatározása. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1933)
A Capsicum annuum festékeinek vizsgálata adszorpciós módszerekkel. (A Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője, 1933)
A Szent Gellért-gyógyfürdő kolopi iszapjának értéke a dermatológiában. (Orvosi Hetilap, 1933)
Kryptoxanthin előállítása paprikából. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1934)
A kozmetika a gyakorlatban, különös tekintettel a therapiára és a kozmetikumok előállítására. (Bp., 1935)
Egy új, lycopin-spektrumú polyen-festék. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1935)
Die chromatographische Adsorptionsmethode. Grundlagen, Methodik, Anwendungen. Monográfia. Zechmeister Lászlóval. (Wien, 1937)
Ernst Abbe és a Zeiss-művek. (Búvár, 1935)
A paprika festékei és A-vitamin-hatásuk. (Kísérletügyi Közlemények, 1937 és külön: Bp., 1937)
Lycopin, lycoxanthin, lycophyll. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1937)
Van-e a lisztnek provitamin A-tartalma? Neumann Ernővel és Zechmeister Lászlóval. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1940)
Principles and Practice of Chromatography. Monográfia. Zechmeister Lászlóval. A Die chromatographische Adsorptionsmethode c. mű angol kiadása. (London, 1943
3. kiad. 1950)
Vizsgálatok a karotinoid-festékekről. 1–5. Többekkel. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1955–1959)
A kazolinoidok analitikája. (Az V. Országos Kémiai Konferencia előadásai. Pécs, 1956. aug. 25–28. Bp., 1956)
Über die Struktur der Paprikafarbstoffe. Szabolcs Józseffel. (Acta Chimica, 1960)
Karotinoidok szerkezete, biogenezise és funkciója. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1965. okt. 19.).

Irodalom

Irod.: A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Az egyetem 25 éves fennállása alkalmából írta és szerk. v. Szabó Pál. (Pécs, 1940)
Szabolcs József: Ch. L. (Magyar Kémikusok Lapja, 1967)
Szabó Dezső: Ch. L. (Magyar Tudomány, 1967)
Szabó László. Cholnoky professzor emlékezete. (Gyógyszerészet, 1968)
Bruckner Győző: László Cholnoky. (Acta Chimica, 1968)
Kecskés Tibor: Ch. L. emlékezete. (Természet Világa, 1979)
Magyarok a természettudomány és technika történetében. Főszerk. Nagy Ferenc és Nagy Dénes. (Bp., 1986)
P. Hartyányi Borbála: Ch. L. (Magyar Agrártörténeti Életrajzok. I. köt. Bp., 1987)
Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. (Bp., 1997)
Kis arcképcsarnok. A Pécsi Tudományegyetem professzorai. (Pécs, 2000)
Szabó László Gyula: Pécs tudós gyógyszerészei. (Pécsi Szemle, 2000)
Szmodits László: Neves magyar gyógyszerészek kegyeleti adattára. (Bp., 2003)
Molnár Péter: Zechmeister László és Ch. L., a pécsi karotinoidkutatás úttörői. (Farmakognóziai Hírek, 2007)
Pécs lexikon. I–II. köt. Főszerk. Romváry Ferenc. (Pécs, 2010). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője