Burka Kelemen János
Burka Kelemen János

2024. július 25. Csütörtök

Burka Kelemen János

pedagógus, római katolikus pap, ferences szerzetes

Névváltozatok

Burka János Kelemen 

Születési adatok

1895. június 5.

Tápiógyörgye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1968. augusztus 21.

Budapest

Temetési adatok

1968. augusztus 29.

Esztergom


Család

Nagyszülei, anyai: Józsa Ferenc, Vágány Erzsébet.

Szülei: Burka János, Józsa Borbála (†1947. máj. 1. Bp. Temetés: 1947. máj. 5. Kerepesi út).

Testvérei: Burka Gyula, Burka Ilona (†1929. júl. 6. Bp.), Burka Irma, Burka László (1918–1944. szept. 7.) és Kertesi Béláné Burka Margit. Burka László tartalékos zászlós a II. világháborúban hősi halált halt, a kolozsvári hősök temetőjében nyugszik.

Féltestvére: Burka János (†1937. júl. 30. Bp.) postaaltiszt.

Iskola

A budapesti VII. kerületi főgimnáziumban (1905–1910), majd Malackán, Galgócon és Pozsonyban tanult (1910–1913). Belépett a ferences rendbe (1910. aug. 26.), ünnepélyes fogadalmat tett (1916. júl. 1.), Pozsonyban éretts. (1913), majd uo. teológiai tanulmányokat folytatott (1917), pappá szentelték (1918. jan. 31.).

A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori (1925) és történelem–magyar szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1931).

Életút

A ferences rend budapesti főiskolájának teológiai tanára (1922–1925), Veszprémben zárdafőnök (1925–1926), Nagykanizsán helyettes házfőnök (1926–1928), Kanadában és az Egyesült Államokban missziós lelkész (1928–1931). Hazatérése után Szombathelyen hitszónok (1931), majd az esztergomi Páduai Szent Antal Gimnázium r. tanára (1931–1948), a magyarországi ferences rendtartomány főnöke (1945 és 1948). Budapesten fizikai munkás (1950–1962), mint bölcsődei fűtőt nyugdíjazták (1962).

A magyarországi ferences szerzetesrend II. világháború utáni utolsó tartományfőnökeként elsősorban a rend történetével, jelentősebb magyarországi képviselőinek tevékenységével foglalkozott. Életrajzi monográfiát állított össze Buttykay Antal (1875–1940) munkásságáról, kiadta és gondozta beszédeit és írásait.

Munkái P. Burka János és Burka Kelemen néven is megjelentek.

Emlékezet

Burka János Tápiógyörgyén született, Budapesten és Esztergomban élt és tevékenykedett, a fővárosban hunyt el. az esztergomi ferences templomban nyugszik.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (1947).

Szerkesztés

A nagykanizsai Plébániák Hitélete c. egyházi lap felelős szerkesztője (1926–1928).

Főbb művei

F. m.: Marchiai Szent Jakab. 1–2. Életrajz. (Katholikus Szemle, 1924. 5–6.)
Meglátások Szent Ferencről. (Szent Ferenc nyomdokain. 1226–1926. Fekete–fehér illusztrációkkal és kihajtható térképmllékletekkel. Bp., Pesti Könyvnyomda Rt., 1926)
Hangsúlyos jubileumok. (Katholikus Szemle, 1931. 6.)
Páter Buttykay. [Buttykay Antal.] Életrajzi monográfia. (A Szent Antal hitbuzgalmi folyóirat kiadványa. Pápa, 1941)
Buttykay P. Antal: Beszédek és írások. I–V. köt. Gyűjteményes díszkiadás. Sajtó alá rend. I. köt. Vasárnapok és ünnepek. II. köt. Sorozatos beszédek. III. köt. Az eucharisztika dogmatikájából. Liturgikus megbeszélések. IV. köt. Alkalmi beszédek, írások. V. köt. Írás-mozaikok. (Bp., Szent István Társulat, 1942–1943).

F. m.: ford.: XI. Pius pápa körlevele Assisi Szent Ferenc halálának 700. évfordulója alkalmából. (Bp., 1926)
Szent Bonaventura [Bonaventura da Bagnorea]: Szent a Szentről. Assisi Szent Ferenc életrajza. (A Szentföldi Ferencrendi Zárda kiadványa. Bp., 1942)
Katolikus szertartáskönyv, különös tekintettel a világi hívek és a ferencesek életére. Összevál. és magyarra ford. (Esztergom, 1943).

Irodalom

Irod.: Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék múltja és jelene. Szerk. O’sváth Andor, sajtó alá rend. Szalay Béla és Vajas Lajos. (Bp., 1938)
Borsodi Csaba: A szerzetesrendek feloszlatása, működési engedélyük megvonása 1950 nyarán. (Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2000)
Emlékkönyv dr. P. Burka János Kelemen OFM emlékezetére. 1895–1968. Az anyagot gyűjtötte és szerk. Bihari József. (Tápiógyörgye Község Önkormányzata kiadványa. Tápiógyörgye, 2010).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSJZ-7TV?cc=1743180&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AX89L-87K (Burka János születési anyakönyve, 1895)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6X1W-X7P?i=171&cc=1452460 (Burka Ilona halotti anyakönyve, 1929)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DT1Q-RRK?i=132&wc=92QT-K6X%3A40678301%2C54933001%2C1077262904&cc=1452460 ([ifj.] Burka János halotti anyakönyve. 1937)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/364592 (Burka László gyászjelentése, 1943)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/364591 (Burka Jánosné Józsa Borbála gyászjelentése, 1947)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L94V-QKSQ?i=455&wc=92QZ-GPN%3A40678301%2C65641301%2C42248901&cc=1452460 (Burka Jánosné Józsa Borbála halotti anyakönyve, 1947)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/364590 (Burka János gyászjelentése, 1968)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-D1PS-K5Z?i=45&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQPWD-73NK (Burka János halotti anyakönyve, 1968)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője