Burján Ambrus
Burján Ambrus

2023. december 9. Szombat

Burján Ambrus

mezőgazdasági mérnök, agrárközgazdász

Születési adatok

1930. augusztus 20.

Monor

Halálozási adatok

1984. július 23.

Budapest


Család

Sz: Burján Imre BSzKRT-pályamunkás, Bagó Lídia. Családja 1933-ban Budapestre költözött. Apja, anyja halála után újranősült. Két édes- és három mostohatestvére volt. F: Réz Márta középiskolai tanár. Fia: Burján Ambrus és Burján Zsolt.

Iskola

Középiskoláit Budapesten végezte. Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Agrárközgazdasági Karán végzett (1953), a Mérnöktovábbképző Intézet Tanárképző Szakán mérnök-tanári okl. szerzett (1958), az ATE-n doktorált (1962), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1968). MLEE-t végzett (1965).

Életút

Az ATE, ill. a GATE Üzemgazdaságtani Tanszék tanársegéde (1954–1961), egy. adjunktusa (1961–1968), egy. docense (1968–1984). A Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet tud. munkatársa (1962-től). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965). Mezőgazdasági üzemtannal, a mezőgazdasági munkafolyamatok gépesítésével fogl. Jelentős eredményeket ért el a cukorrépa komplex gépesítésének vizsgálata terén, részt vett a II. Tiszai Vízlépcsővel kapcsolatos mezőgazdasági fejlesztési tervek kidolgozásában, ill. az ezzel összefüggő elméleti kutatások irányításában.

Főbb művei

F. m.: Az aratás megszervezésének elemzése. (ATE Agrárközgazdasági Kar kiadványai. Bp., 1957)
Az ország fogat- és erőgépparkjának alakulása az 1935. és az 1955. években. (Gazdálkodás, 1957)
A termelőszövetkezetek üzemszervezési gyakorlati kézikönyve. Többekkel. (Bp., 1960
2. kiad. 1962)
Mezőgazdasági üzemtan. Többekkel. Gépésztechnikumi tankönyv. (Bp., 1961)
Az aratás-cséplés teljesítményére ható néhány tényező vizsgálata a Környei és a Lajta-Hansági Állami Gazdaságban. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1962)
Mezőgazdasági szervezés és tervezés. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1962)
Üzemtani kalkulációk. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1965)
A gyenge termelőszövetkezetek gazdasági és szervezeti megszilárdítása. Témadokumentáció. (Bp., 1965)
A cukorrépa-betakarítás gépesítésének fejlesztése. Rab Györggyel, Sárközi Károllyal. (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok. Bp., 1965)
A gabonabetakarítás szervezése. Kurucz Gyulával. (A Magyar Mezőgazdaság szakkönyvtára. Bp., 1966)
A cukorrépatermelés üzemi koncentrációjának és specializációjának vizsgálata. Kand. értek. (Gödöllő, 1967)
Az állami gazdaságok összevonásának tapasztalatai és tanulságai. Tóth Mihállyal. (Bp., 1976)
A mezőgazdasági vállalati gazdálkodás alapjai és szervezése. Többekkel. (Bp., 1984)
Agrárökonómiai kislexikon. Szerk. Fébó Lászlóval. (Bp., 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője