Burján Ambrus
Burján Ambrus

2021. október 16. Szombat

Burján Ambrus

mezőgazdasági mérnök, agrárközgazdász

Születési adatok

1930. augusztus 20.

Monor

Halálozási adatok

1984. július 23.

Budapest


Család

Sz: Burján Imre BSzKRT-pályamunkás, Bagó Lídia. Családja 1933-ban Budapestre költözött. Apja, anyja halála után újranősült. Két édes- és három mostohatestvére volt. F: Réz Márta középiskolai tanár. Fia: Burján Ambrus és Burján Zsolt.

Iskola

Középiskoláit Budapesten végezte. Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Agrárközgazdasági Karán végzett (1953), a Mérnöktovábbképző Intézet Tanárképző Szakán mérnök-tanári okl. szerzett (1958), az ATE-n doktorált (1962), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1968). MLEE-t végzett (1965).

Életút

Az ATE, ill. a GATE Üzemgazdaságtani Tanszék tanársegéde (1954–1961), egy. adjunktusa (1961–1968), egy. docense (1968–1984). A Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet tud. munkatársa (1962-től). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965). Mezőgazdasági üzemtannal, a mezőgazdasági munkafolyamatok gépesítésével fogl. Jelentős eredményeket ért el a cukorrépa komplex gépesítésének vizsgálata terén, részt vett a II. Tiszai Vízlépcsővel kapcsolatos mezőgazdasági fejlesztési tervek kidolgozásában, ill. az ezzel összefüggő elméleti kutatások irányításában.

Főbb művei

F. m.: Az aratás megszervezésének elemzése. (ATE Agrárközgazdasági Kar kiadványai. Bp., 1957)
Az ország fogat- és erőgépparkjának alakulása az 1935. és az 1955. években. (Gazdálkodás, 1957)
A termelőszövetkezetek üzemszervezési gyakorlati kézikönyve. Többekkel. (Bp., 1960
2. kiad. 1962)
Mezőgazdasági üzemtan. Többekkel. Gépésztechnikumi tankönyv. (Bp., 1961)
Az aratás-cséplés teljesítményére ható néhány tényező vizsgálata a Környei és a Lajta-Hansági Állami Gazdaságban. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1962)
Mezőgazdasági szervezés és tervezés. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1962)
Üzemtani kalkulációk. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1965)
A gyenge termelőszövetkezetek gazdasági és szervezeti megszilárdítása. Témadokumentáció. (Bp., 1965)
A cukorrépa-betakarítás gépesítésének fejlesztése. Rab Györggyel, Sárközi Károllyal. (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok. Bp., 1965)
A gabonabetakarítás szervezése. Kurucz Gyulával. (A Magyar Mezőgazdaság szakkönyvtára. Bp., 1966)
A cukorrépatermelés üzemi koncentrációjának és specializációjának vizsgálata. Kand. értek. (Gödöllő, 1967)
Az állami gazdaságok összevonásának tapasztalatai és tanulságai. Tóth Mihállyal. (Bp., 1976)
A mezőgazdasági vállalati gazdálkodás alapjai és szervezése. Többekkel. (Bp., 1984)
Agrárökonómiai kislexikon. Szerk. Fébó Lászlóval. (Bp., 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013