Burger Kálmán
Burger Kálmán

2022. január 17. Hétfő

Burger Kálmán

kémikus

Születési adatok

1929. október 19.

Aszód, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2000. június 8.

Budapest


Család

Sz: Burger Zoltán gyógyszerész, Bíró Judit gyógyszerész-asszisztens. F: 1953-tól Gimes Anna (1931–) közgazdász. Fia: Burger Gábor (1955. dec. 29.); leánya: Burger Zsuzsa (1958. jan. 20.). Testvére: Burger János (1933–) gépészmérnök.

Iskola

Az aszódi gimnáziumban éretts. (1948), a BOTE-n gyógyszerész okl. szerzett (1954), a kémiai tudományok kandidátusa (1958), doktora (1966). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1993. máj. 10.).

Életút

Az ELTE Élet- és Földtudományi Kara, ill. TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézete tanársegéde (1953–1958), egy. adjunktusa (1958–1963), egy. docense (1963–1966), egy. tanára (1966. júl. 1.–1983. jún. 30.), a JATE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézete egy. tanára (1983. júl. 1.–1999. okt. 19.) és a Tanszék, egyúttal az MTA Biokoordinációs Tanszéki Kutatócsoportja vezetője (1983–1996), emeritusz professzora (1999–2000); közben a JATE rektorhelyettese (1987–1990). A Stockholmi Műszaki Egyetem (1962), a Stuttgarti Műszaki Egyetem (1973), a University of East England (1977) és a Princeton University vendégprofesszora (1981). Az MTA–TMB-n Schulek Elemér aspiránsa (1953–1957). Fémkomplexek képződésének és szerkezetének alapkutatási vizsgálatával foglalkozott biológiai hatású modellrendszerekben. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el új, gyógyszerhatású fémkomplexek előállítása terén. Új, nagyműszeres szerkezetvizsgáló módszerek oldatkémiai és koordinációs kémiai alkalmazási lehetőségeit is kidolgozta.

Elismertség

A Szegedi Akadémiai Bizottság alelnöke, a Kémiai I. Doktori Bizottság elnöke. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság alelnöke. Az Accademia Peloritana dei Pericolanti l. tagja (1994-től).

Elismerés

Schulek Elemér-emlékérem (1977), Than Károly-emlékérem (1984), Winkler Lajos-emlékérem (1985), Kazay Endre-emlékérem (1989), Széchenyi-díj (1995).

Főbb művei

F. m.: A morfin gyors meghatározása acetilszalicilsavat is tartalmazó gyógyszeres porkeverékben. Schulek Elemérrel. (Acta Pharmaceutica, 1955)
Új jodometriás eljárás a fenol meghatározására redukáló anyagok jelenlétében. Schulek Elemérrel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1955)
Adatok a delta pozitív töltésű halogének analitikai alkalmazásához. Kand. értek. is. (Bp., 1958)
On the Complex Formation of Palladium with Dimethylglyoxime. Dyrssen, D.-vel. (Acta Chemica Scandinavica, 1963)
Az interhalogén vegyületek kémiai reakciói. – Az interhalogén mérőoldatok analitikai alkalmazásáról. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1964)
Szerves fémreagensek alkalmazásának koordinációs kémiai és analitikai kémiai kérdései. Doktori értek. (Bp., 1965)
Modern koordinációs kémiai vizsgáló módszerek. (Bp., 1967)
Szerves reagensek a fémanalízisben. (Bp., 1969)
A Lewis- féle sav–bázis-reakciók Pearson-féle értelmezéséről. Kőrös Endrével, Szabó Zoltánnal. (A modern szervetlen kémia eredményei. A kémia újabb eredményei. 1. Bp., 1970)
A mennyiségi kémiai analízis alapjai. (Bp., 1973
3. kiad. 1986)
Coordination Chemistry: Experimental Methods. (London, 1973)
Organic Reagents in Metal Analysis. (London, 1973
oroszul: Moszkva, 1975)
Nemvizes oldatok koordinációs kémiája. (A kémia újabb eredményei. 36. Bp., 1977)
Mössbauer Spectroscopy. Korencz Lászlóval, Vértes Attilával. (New York–Amsterdam, 1979)
Solvation Ionic and Complex Formation in Nonaqueous Solutions. (New York– Amsterdam, 1984
oroszul: Moszkva, 1984
japánul: Tokió, 1987)
Biocoordination Chemistry: Coordination Equilibra in Biologically Active Systems. Szerk. Többekkel. (New York–London, 1990)
A mennyiségi analízis alapjai: kémiai és műszeres elemzés. (Bp., 1991)
Rögzített folyadékok Mössbauer-spektroszkópiája, új vizsgáló módszer az oldatkinetikában. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1990. szept. 18.
Értekezések, emlékezések. Bp., 1992)
Oldószerhatás a koordinációs kémiában. (A kémia újabb eredményei. 75., 1993)
Biológiai hatású makromolekulák és kismolekulájú modelljeik fémion-koordinációja. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1993. szept. 21. Értekezések, emlékezések. Bp., 1995)
Koordinációs kémiai kutatások Magyarországon. Simándi Lászlóval. (Magyar kémiai folyóirat, 1994)
The Structure of Metal Complexes of Small Models of Glycoproteins in Aqueous Solutions. Többekkel. (Journal of Molecular Liquids, 1995)
Mössbauer Study of a Rigid Organic Microemulsion Used as Carrier for Fixing a Methanolic Solution of Ascorbic Acid Complexes of Iron. Többekkel. (Spectrochimica Acta, 1995)
Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés. (Bp., 1999
6. kiad. 2002).

Irodalom

Irod.: Sulyok Erzsébet: Aranymosás. Beszélgetés szegedi akadémikusokkal. (Szeged, 1995)
Kőrös Endre: B. K. (Magyar Tudomány, 2000)
B. K. emlékére. (Magyar kémiai folyóirat, 2000).

Megjegyzések

UMÉL I. téves halálozási hely: Szeged!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője