Bunyitai János
Bunyitai János

2023. december 9. Szombat

Bunyitai János

vegyészmérnök, gázipari mérnök

Születési adatok

1926. február 21.

Visznek, Heves

Halálozási adatok

1981. október 2.

Budapest


Család

Sz: Szántó Mária. Szülei a viszneki elemi iskola tanítói voltak.

Iskola

Elemi iskoláit szülőhelyén, középiskoláit Esztergomban, Nagyváradon és Karcagon végezte, a karcagi Nagy Kun Gimnáziumban éretts. (1946), a BME-n vegyészmérnöki okl. szerzett (1951), a Veszprémi Vegyipari Egyetemen doktorált (1961), a kémiai tudományok kandidátusa (1972).

Életút

A bp.-i Arzola és Atox vállalatok munkása (1946–1947). A Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék tanársegéde (1951–1956), egy. adjunktusa (1956–1961); egyúttal a Magyar Ásványolaj és Földgáz Kutató Intézet (MÁFKI) kutatómérnöke is (1951–1956). Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) Gázipari Főosztálya tud. munkatársa (1961–1978), osztályvezetője (1978–1981). Az MTA–TMB-n Siklós Pál aspiránsa (1963–1967). A magyarországi gázipar műszaki fejlesztésével, acélcsővezetékek passzív szigetelési technikájával, ipari célra alkalmas infrasugárzók kikísérletezésével fogl. Elsők között fogl. a magyarországi szenek brikettezésével. A szénbrikettek kialakításának új elméletét alakította ki és vezette be (habarcshíd-elmélet). Részt vett a magyarországi tőzegek és lignitek oxidációs vizsgálataiban (Retezár Árpáddal). Kidolgozták és bevezették a Péti Nitrogénműveknél a magyarországi ammonhumát-gyártás technológiáját. További kutatási területei: karbamidos extraktív kristályosítás, ill. a metil-izobutil-ketonos, acetonos és metanolos nedvesítés körülményei; frakcionált extraktív kristályosítás; a szénhidrogén alapú gázgyártás termikus katalitikus folyamatainak vizsgálata, az alkalmazott katalizátorok fejlesztése.

Elismertség

Az Energiagazdálkodási Egyesület Gázszakosztályának tagja.

Főbb művei

F. m.: A szénfeldolgozóipar vizsgálati módszerei. Ettre Lászlóval. (Bp., 1953)
Hazai szenek brikettezési vizsgálata. 1–2. (Bp., 1955– 1957)
A szén nedvességtartalmának szerepe a brikettgyártás során. (Veszprém, 1958)
Tenyészedény-kísérletek ammon-humát- tartalmú szerves anyagokkal. (Veszprém, 1960)
Kötőanyagos szénbrikettek vizsgálata. Egy. doktori értek. is. (Veszprém, 1961)
A kötőanyagos szénbrikettezés néhány problémája. (Bányászati Lapok, 1962)
Gázgyári levegős földgázbontásnál alkalmazott katalizátorok vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1970)
Technológia. II. Vegyipari szakközépiskolai tankönyv. Szerk. (Bp., 1979
2. kiad. 1982).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője